Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Kategoria: Z prawem na ty

Odc. 13 Zadaniowy system czasu pracy cd.

W poprzednim cyklu Odc.7 Zadaniowy czas pracy poruszaliśmy ogólną charakterystykę zadaniowego czasu pracy. W związku z szeregiem pytań jakie od Was otrzymujemy, postaramy się teraz szerzej na konkretnym przykładzie przybliżyć Wam jak to powinno wyglądać w praktyce. Posłużymy się na przykładzie stanowiska pracy listonosza. Błędne jest powszechnie obowiązujące założenie, że rejon doręczeń listonosza daje pracodawcy prawo do zastosowania zadaniowego czasu […]

Czytaj dalej

Odc.12 Minimalne wynagrodzenie, a wynagrodzenie zasadnicze.

Otrzymujemy bardzo dużą ilość telefonów, maili, wiadomości od Was z pytaniem jak to jest z tym minimalnym wynagrodzeniem. Postaramy się to krótko i w prosty sposób wyjaśnić. Płaca minimalna nie jest odpowiednikiem płacy zasadniczej. W praktyce oznacza to, że na płacę minimalną składa się suma wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia. Na sumę wypłacanego wynagrodzenia przypadają więc: wynagrodzenie zasadnicze, składniki wynagrodzenia i inne […]

Czytaj dalej

Odc. 11 Urlop na żądanie

Każdy pracownik ma prawo skorzystać z urlopu na żądanie. Pracodawca może jednak odmówić udzielenia urlopu. Więc jak to jest z urlopem na żądanie. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni urlopu na żądanie nie są przenoszone na kolejny rok. […]

Czytaj dalej

Odc.10 Mobbing

W celu zgłębienia jakiegoś zagadnienia, należy zacząć od wyjaśnienia definicji słowa, jakie to zagadnienie opisuje. „Mobbing” – słowo to pochodzi od angielskiego słowa mob – tłum, motłoch i w wolnym tłumaczeniu oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Mobbing to nie tylko zła atmosfera w miejscu pracy. Może on przybierać różne formy od krytyki życia zawodowego i osobistego, po groźby, obelgi, […]

Czytaj dalej

Odc. 9 Prawa ojca.

Zazwyczaj słyszy się, że szczęśliwy ojciec nowo narodzonego dziecka wie tylko o jednym przysługującym mu prawie, tj. urlopie okolicznościowym. Niekiedy pojawia się jednak problem przy określeniu ile dokładnie dni urlop ten obejmuje. Tymczasem na tym uprawnienia świeżo upieczonego ojca-pracownika się nie kończą. Zatem od początku. Szczęśliwemu tatusiowi przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego. Nie zmniejszają one wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz pracownik […]

Czytaj dalej

Odc. 8 Urlopy okolicznościowe

Dla niektórych to rzeczy oczywiste. Doświadczenie jednak pokazuje, że spora grupa pracowników ma problemy z tym, kiedy i ile dni wolnego przysługuje w różnych sytuacjach losowych. Urlop okolicznościowy to prawo pracownika i pracodawca nie może go tego prawa pozbawiać. Należy jednak pamiętać, że jego udzielenie możliwe jest tylko i wyłącznie z inicjatywy pracownika poprzez złożenie stosownego wniosku. Urlop ten w […]

Czytaj dalej

Odc. 7 Zadaniowy system czasu pracy

Zacznijmy od tego, że WZZPP zawsze uważał i nadal uważa, że zadaniowy system czasu pracy nie jest odpowiednim dla listonoszy. Są jednak tacy, którzy mają zdanie odmienne i dzięki nim system ten w niektórych miejscach kraju funkcjonuje. Dla nas wprowadzenie „zadaniówki” dla tej grupy zawodowej to próba rozwiązania problemu godzin nadliczbowych. Czy skuteczna? Ale od początku… Przepisy prawa wyraźnie stanowią, […]

Czytaj dalej

Odc. 6 Doba pracownicza i odpoczynek od pracy

Często słyszymy pojęcia doby pracowniczej i 11 godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku. Szczególnie to pierwsze pojęcie potrafi stwarzać pewne problemy z jego interpretacją. Postaramy się dzisiaj pomóc. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że doba pracownicza nie jest tożsama z dobą astronomiczną. Doba pracownicza nie rozpoczyna się bowiem o północy, a w momencie rozpoczęcia pracy. Kończy się 24 godziny później. Naruszenie doby pracowniczej wystąpi […]

Czytaj dalej

Odc. 5 Przerwy w pracy

Rozróżniamy kilka rodzajów przerw w pracy. Za czas ich trwania należy się oczywiście wynagrodzenie. Tryb ich udzielania reguluje, zarówno kodeks pracy jak i Regulamin pracy naszej Spółki. Najpopularniejszą przerwą jest ta, zwana śniadaniową. Z założenia służy ona spożyciu w spokoju posiłku przez pracownika. Ważnym elementem tego zagadnienia jest to, o czym wielu nie wie, że przysługuje ona tylko tym pracownikom, […]

Czytaj dalej

Odc. 4 Indywidualny czas pracy

Wskutek wielu zmian organizacyjnych jakie w ostatnim czasie dotykają pracowników, zwłaszcza w zakresie zmiany godzin rozpoczynania i kończenia pracy, każdy jeden pracownik ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem o ustalenie indywidualnego rozkładu jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym jest objęty w ramach art. 142 Kodeksu pracy. Dotyczy to każdego systemu czasu pracy. Trzeba pamiętać, że wniosek należy […]

Czytaj dalej

Odc. 3 Nadgodziny cd.

Tematyką nadgodzin już się w tym cyklu zajmowaliśmy. Z opracowaniem można zapoznać się tutaj. Temat ten jednak, z powodu braków kadrowych powrócił. Słychać i widać go w codziennych rozważaniach pracowniczych. Skupimy się więc dzisiaj na innym aspekcie godzin nadliczbowych, tj. kiedy mogą one wystąpić. Według obowiązujących przepisów prawa pracy polecenie pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga szczególnej formy. Polecenie pracodawcy […]

Czytaj dalej

Odc. 2 Nowelizacja Kodeksu pracy- umowy na czas określony

22 lutego 2016 roku wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy. Ogranicza ona, między innymi czas trwania i liczbę zawieranych umów na czas określony. Mogą one być od dzisiaj zawarte maksymalnie na 33 miesiące. Poprzedzać je może 3 miesięczna umowa na czas próbny. Dodatkowo, łączna liczba umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami nie może być większa niż 3.  Przekroczenie, zarówno […]

Czytaj dalej

Odc. 1 Nadgodziny

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych dopuszczalne jest w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej oraz wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy. Niestety, ale w Poczcie Polskiej S.A. bardzo często jest to również wynikiem nadmiaru obowiązków zawodowych, zastępstw za nieobecnych pracowników itp. Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pracą w godzinach nadliczbowych to taka, która jest wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, jak również […]

Czytaj dalej