Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Odc. 4 Indywidualny czas pracy


Wskutek wielu zmian organizacyjnych jakie w ostatnim czasie dotykają pracowników, zwłaszcza w zakresie zmiany godzin rozpoczynania i kończenia pracy, każdy jeden pracownik ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem o ustalenie indywidualnego rozkładu jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym jest objęty w ramach art. 142 Kodeksu pracy. Dotyczy to każdego systemu czasu pracy. Trzeba pamiętać, że wniosek należy szczegółowo uzasadnić. Jeśli Pracodawca wyrazi zgodę, gdyż tu należy zaznaczyć że nie musi wniosku pracownika uwzględnić, to dany pracownik będzie mógł świadczyć pracę w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Dodatkowo można również złożyć wniosek o skrócenie tygodnia pracy, o czym mówi art. 143 Kodeksu pracy. Tu również pracownik o ile jest zainteresowany skróconym tygodniem pracy, co może wynikać z indywidualnych potrzeb związanych z trudnością dojazdu do pracy, dużą odległością miejsca pracy od miejsca zamieszkania itp. może wystąpić z wnioskiem by pracę świadczyć np. kilka dni w tygodniu, z tym że liczba przepracowanych godzin nie może być większa niż 12. Pracownik zatrudniony w systemie skróconego tygodnia pracy może świadczyć pracę. dzień po dniu albo z różnymi przerwami. Pracując np. po cztery dni w tygodniu po 10 godzin. Niemniej i w tym przypadku niezbędna jest zgoda Pracodawcy.

Nie ma żadnych przeszkód, by indywidualny rozkład czasu pracy łączyć ze skróconym tygodniem pracy. Trzeba tylko złożyć stosowny wniosek i uzyskać zgodę. Jeśli z takim wnioskiem nie występuje zbyt duża liczba pracowników, z reguły Pracodawca przychyla się do złożonego wniosku. Może być również tak, że w ramach złożonego wniosku, Pracodawca zaproponuje inne rozwiązania.

wzór wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy

wzór wniosku o skrócony tydzień pracy