Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Odc. 2 Nowelizacja Kodeksu pracy- umowy na czas określony


22 lutego 2016 roku wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy.

Ogranicza ona, między innymi czas trwania i liczbę zawieranych umów na czas określony. Mogą one być od dzisiaj zawarte maksymalnie na 33 miesiące. Poprzedzać je może 3 miesięczna umowa na czas próbny. Dodatkowo, łączna liczba umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami nie może być większa niż 3. 

Przekroczenie, zarówno okresu 33 miesięcznego jak i zawarcie czwartej umowy na czas określony oznaczać będzie automatyczne przekształcenie w umowę na czas nieokreślony.

Zmiany następują również w okresach wypowiedzenia umów terminowych. Będą one takie same, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, tj. uzależnione od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Konkretnie będą one wynosiły:
-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Z istotnych zmian należy również wspomnieć, że znikają z Kodeksu umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz zawierane na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Ich rolę pełnić mają umowy zawierane na czas określony.

Warto również poruszyć temat przepisów przejściowych. Według ich zapisów, staż pracy pracownika, o którym mowa wyżej liczony jest od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. 22 lutego 2016 roku. 

przejdź na główną stronę www.wzzpp.pl