Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Odc. 9 Prawa ojca.


ojciec

Zazwyczaj słyszy się, że szczęśliwy ojciec nowo narodzonego dziecka wie tylko o jednym przysługującym mu prawie, tj. urlopie okolicznościowym. Niekiedy pojawia się jednak problem przy określeniu ile dokładnie dni urlop ten obejmuje. Tymczasem na tym uprawnienia świeżo upieczonego ojca-pracownika się nie kończą.

Zatem od początku. Szczęśliwemu tatusiowi przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego. Nie zmniejszają one wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz pracownik zachowuje podczas jego trwania prawo do wynagrodzenia. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu, ani narzucać pracownikowi terminu jego wykorzystania.

Gdy matka dziecka wymaga ze względów zdrowotnych opieki, ojciec dziecka może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Potocznie jest on zwany opieką. Może ona trwać maksymalnie 14 dni, a kwotę zasiłku wypłaca ZUS. Niestety uprawnienie to nie dotyczy ojców, którzy z matką dziecka nie mają ślubu. Zasiłek ten bowiem dotyczy tylko i wyłącznie opieki nad żoną.

Z powyższego urlopu można również skorzystać w ramach opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 roku życia. Jego wymiar w tym przypadku to 2 dni w każdym roku kalendarzowym i jego termin to wyłączna sprawa pracownika. Pamiętajmy jednak, że w przypadku skorzystania z tego uprawnienia przez ojca dziecka, matka już tego prawa jest pozbawiona, niezależnie od tego, gdzie jest zatrudniona. Dodać należy, co często wywołuje kontrowersje, że kolejne dziecko nie zwiększa wymiaru tego świadczenia. Oznacza to, że zarówno w przypadku posiadania 1 dziecka jak i pięciorga, opieka nad dziećmi obejmuje zawsze 2 dni.

Kodeks pracy daje prawo każdemu ojcu dziecka, które nie ukończyło pierwszego roku życia do dwutygodniowego, tak zwanego urlopu ojcowskiego. Również i w tym przypadku urlop ten nie zmniejsza wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz zasiłek wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co warte zapamiętania to fakt, że wniosek o jego udzielenie winien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem tego urlopu. Przy spełnieniu tych przesłanek pracodawca jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić.

Istnieje jeszcze możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego, ale ten jest już świadczeniem bez prawa do wynagrodzenia. Czas trwania tego urlopu zalicza się jedynie do stażu pracy korzystającego z niego pracownika.

Członkom WZZPP z tytułu narodzin dziecka należy się zasiłek statutowy. Wystarczy wypełnić wniosek o jego udzielenie, dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka i dostarczyć go dowolną drogą do siedziby związku. Przelew na wskazane konto następuje jeszcze tego samego dnia.