Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Odc. 6 Doba pracownicza i odpoczynek od pracy


Często słyszymy pojęcia doby pracowniczej i 11 godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku. Szczególnie to pierwsze pojęcie potrafi stwarzać pewne problemy z jego interpretacją. Postaramy się dzisiaj pomóc.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że doba pracownicza nie jest tożsama z dobą astronomiczną. Doba pracownicza nie rozpoczyna się bowiem o północy, a w momencie rozpoczęcia pracy. Kończy się 24 godziny później. Naruszenie doby pracowniczej wystąpi wtedy, gdy pracownik kolejnego dnia rozpocznie pracę wcześniej niż poprzedniego. Załóżmy, że asystent w poniedziałek rozpoczął pracę o godzinie 09:00. We wtorek winien on rozpocząć pracę najwcześniej również o godzinie 09:00. Rozpoczęcie pracy, na przykład o godzinie 08:00 będzie już bowiem naruszeniem doby pracowniczej. To z kolei spowoduje, że czas pomiędzy godziną 08:00-09:00 winien być rozliczony jako godziny nadliczbowe. Nadmienić należy, że zgodnie z kodeksem pracy godziny nadliczbowe mogą wystąpić, między innymi w razie zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy. To zaś oznacza, że nie mogą być one z góry planowane. Niedopuszczalnym jest zatem ustalanie grafików naruszających dobę pracowniczą. Przypominamy, że godzina otwarcia urzędu pocztowego nie jest godziną rozpoczęcia pracy.

Widzimy zatem, że przy pojęciu doby pracowniczej nie jest istotna godzina zakończenia pracy. Ma ona znaczenie jednak przy interpretacji pojęcia nieprzerwanego odpoczynku. Od tej godziny bowiem liczymy dwa rodzaje gwarantowanego odpoczynku. 11 godzinny w ciągu doby i 35 godzinny w ciągu tygodnia. Ten drugi najczęściej wykorzystujemy w weekendy, gdyż powinien on obejmować niedzielę. Aby lepiej to zrozumieć posłużmy się przykładem. W poniedziałek asystent zakończył pracę o godzinie 22:00. Rozpocząć pracę we wtorek może najwcześniej po 11 godzinach, czyli o godzinie 09:00. Tak samo obliczamy tygodniowy wymiar odpoczynku. Załóżmy, że asystent zakończył pracę w sobotę o godzinie 22:00. W tym przypadku może zacząć świadczyć pracę dopiero po 35 godzinach, czyli w poniedziałek od godziny 09:00.

W przypadku naruszania przepisów w opisanych powyżej obszarach, zwracamy się do Członków WZZPP o sygnały. Niezwłocznie będziemy interweniowali.