Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Odc. 5 Przerwy w pracy


Rozróżniamy kilka rodzajów przerw w pracy. Za czas ich trwania należy się oczywiście wynagrodzenie. Tryb ich udzielania reguluje, zarówno kodeks pracy jak i Regulamin pracy naszej Spółki. Najpopularniejszą przerwą jest ta, zwana śniadaniową. Z założenia służy ona spożyciu w spokoju posiłku przez pracownika. Ważnym elementem tego zagadnienia jest to, o czym wielu nie wie, że przysługuje ona tylko tym pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Widzimy więc, że pracownikowi zatrudnionemu, na przykład na pół etatu przerwa w pracy nie przysługuje. Przy spełnieniu jednak tego warunku czas przerw przedstawia się następująco:

Pracownik okienkowy, pracownik zatrudniony ciągle przed monitorem ekranowym, pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy przy pracy powyżej 8 godzin na dobę, pracownik niepełnosprawny- 30 minut.

Pozostali pracownicy z wyłączeniem kierowców- 15 minut.

Odnosząc się już ściśle do stanowisk pocztowych należy więc przyjąć, że asystentowi pracującemu na okienku przysługuje 30 minut przerwy, ale już temu na ekspedycji, bądź w kasie 15 minut. Mniejszy wymiar przerwy przysługuje również listonoszom. Tym ostatnim najczęściej przerwy tej udziela się przed wyjściem w rejon.

Przepisy nie precyzują, kiedy przerwa ta powinna być udzielona pozostawiając w tym zakresie swobodę pracodawcy. Nie można jej jednak nie udzielić. Nie można jej również dzielić na kilka krótszych przerw. Niedopuszczalne jest także wykorzystanie przerw w ten sposób, że pracownicy rozpoczynają pracę 15 minut później lub kończą ją 15 minut wcześniej. Przerwa powinna być udzielona w ten sposób, że zarówno przed przerwą jak i po niej wykonywana będzie praca.

Oprócz 30 minutowej przerwy, zatrudnionym ciągle przed monitorem ekranowym przysługuje dodatkowe 5 minut przerwy na każdą godzinę spędzoną przed tym monitorem. Zatrudnienie ciągłe oznacza pracę przed monitorem minimum 4 godzin dziennie. Warto tutaj jednak pamiętać, że w ciągu tych 5 minut pracownik powinien wykonywać inne czynności służbowe. Przerwa ta ma na celu odpoczynek od monitora ekranowego, a nie od pracy w ogóle. Przerw tych nie wolno łączyć w większy wymiar.

Kolejną grupą, która ma prawo do przerwy w pracy są kierowcy. Tym, po 6 kolejnych godzinach pracy przysługuje przerwa nie krótsza niż 30 minut w przypadku, gdy ich liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin. W przypadku gdy przekracza 9 godzin, przerwa ta nie może być krótsza niż 45 minut. W przypadku kierowców przerwa może być dzielona,ale warunkiem koniecznym jest to, aby każda jedna przerwa nie była krótsza niż 15 minut i cały wymiar przerwy musi być wykorzystany w trakcie 6 kolejnych godzin pracy lub bezpośrednio po ich upływie.

Dodatkowe przerwy przysługują matkom karmiącym dziecko piersią. Należą się one tylko tym, których dobowy czas pracy wynosi minimum 4 godziny. W przypadku wymiaru czasu pracy pomiędzy 4-6 godzin przysługuje jedna półgodzinna przerwa. Gdy wymiar czasu pracy wynosi ponad 6 godzin- dwie takie przerwy. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka wymiar przerwy zwiększa się do 45 minut. Co ważne, na wniosek pracownicy przysługujące jej przerwy mogą być połączone i w praktyce mogą oznaczać późniejsze rozpoczynanie pracy, bądź wcześniejsze jej zakańczanie. To jedyna przerwa, o czasie której decyduje sam pracownik.

Na naszym forum przeczytać mogliśmy wielokrotnie o łamaniu przepisów o przerwach w pracy. W przypadku problemów w tej materii Członków WZZPP prosimy o kontakt. Niezwłocznie problemem tym się zajmiemy. Nieudzielanie przerw w pracy stanowi bowiem łamanie praw pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy.