Zachęcamy wszystkich pracowników do wstępowania do WZZPP! Siłą związku są zrzeszeni w nim pracownicy! Im nas będzie więcej, tym większa nasza siła działania!

Upały – a może skrócić czas pracy?


upały

W bardzo gorące dni pracodawca powinien przede wszystkim zabezpieczyć bezpieczne i higieniczne warunki do pracy. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni, powinien zadbać o przysłonięcie okien poprzez zastosowanie rolet, żaluzji, wiatraków, w miarę możliwości wyposażyć miejsca pracy w klimatyzację.  Jeżeli w pomieszczeniu zamkniętym temperatura jest wysoka i nie ma możliwości jej obniżenia (znacznie powyżej 30 stopni C) wówczas pracownik może opuścić miejsce pracy, po uprzednim zgłoszeniu tego przełożonym.  Pracodawca może również skrócić czas pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy. W dniu dzisiejszym WZZPP złożył w tej kwestii wniosek do Zarządu PP S.A. Z pismem można zapoznać się tutaj.