Zachęcamy wszystkich pracowników do wstępowania do WZZPP! Siłą związku są zrzeszeni w nim pracownicy! Im nas będzie więcej, tym większa nasza siła działania!

Kontakt


Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty


Adres do korespondencji:
ul. Krasińskiego 1
50-945 Wrocław 1
skr. poczt. 1989

NIP: 8992856598
REGON: 020274992
KRS: 0000255521

Numer rachunku bankowego
18102052260000610202233906
PKO BP S.A. Oddział 1
we Wrocławiu

PREZYDIUM


PRZEWODNICZĄCY
Piotr Moniuszko tel.519-064-100
e-mail: piotrmoniuszko@wzzpp.pl

CZŁONEK PREZYDIUM
Jacek Chłąd tel.519-064-111
e-mail: jacekchlad@wzzpp.pl

CZŁONEK PREZYDIUM
Józef Grabarczyk tel.519-064-109
e-mail: jozefgrabarczyk@wzzpp.p

ZARZĄD


PRZEWODNICZĄCY
Piotr Moniuszko tel.519-064-100
e-mail: piotrmoniuszko@wzzpp.pl

ZASTĘPCA
Piotr Bobula tel. 694-325-471
e-mail: piotrbobula@wzzpp.pl

ZASTĘPCA
Józef Grabarczyk tel.519-064-109
e-mail: jozefgrabarczyk@wzzpp.pl

CZŁONKOWIE ZARZĄDU


SEKRETARZ
Teresa Rojowska tel.604-510-053
e-mail: teresarojowska@wzzpp.pl

SKARBNIK
Aleksandra Czajka tel.668-807-887
e-mail: aleksandraczajka@wzzpp.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
Bogdan Kielar tel.519-064-105
e-mail: bogdankielar@wzzpp.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Chłąd tel.519-064-111
e-mail: jacekchlad@wzzpp.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
Edyta Walatek tel. 794-417-876
e-mail: edytawalatek@wzzpp.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Konieczko tel. 519-064-101
e-mail: wieslawkonieczko@wzzpp.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
Dominik Chaber tel.608-016-894
e-mail: dominikchaber@wzzpp.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Michalak tel.605-406-271
e-mail: grzegorzmichalak@wzzpp.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Brzozowki tel.503-563-004
e-mail: jacekbrzozowski@wzzpp.p

l

KOMISJA REWIZYJNA


PRZEWODNICZĄCY
Adam Urbanowicz tel. 505-278-965
e-mail: kr@wzzpp.pl

CZŁONKOWIE
Marek Ziora e-mail: kr@wzzpp.pl