Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Kontakt


Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty


Adres do korespondencji:
ul. Krasińskiego 1
50-945 Wrocław 1
skr. poczt. 1989

mail: zarzad@wzzpp.pl

NIP: 8992856598
REGON: 020274992
KRS: 0000255521

Numer rachunku bankowego
18102052260000610202233906
PKO BP S.A. Oddział 1
we Wrocławiu

PREZYDIUM


PRZEWODNICZĄCY
Piotr Moniuszko tel.519-064-100

CZŁONEK PREZYDIUM
Jacek Chłąd tel.519-064-111

CZŁONEK PREZYDIUM
Józef Grabarczyk tel.519-064-109

ZARZĄD


PRZEWODNICZĄCY
Piotr Moniuszko tel.519-064-100

ZASTĘPCA
Piotr Bobula tel. 694-325-471

ZASTĘPCA
Józef Grabarczyk tel.519-064-109

CZŁONKOWIE ZARZĄDU


SEKRETARZ
Teresa Rojowska tel.604-510-053

SKARBNIK
Aleksandra Czajka tel.668-807-887

CZŁONEK ZARZĄDU
Bogdan Kielar tel.519-064-105

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Chłąd tel.519-064-111

CZŁONEK ZARZĄDU
Edyta Walatek tel. 794-417-876

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Konieczko tel. 519-064-101

CZŁONEK ZARZĄDU
Dominik Chaber tel.608-016-894

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Michalak tel.605-406-271

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Brzozowki tel.503-563-004

CZŁONEK ZARZĄDU
Aldona Froch tel.601-227-905

l

KOMISJA REWIZYJNA


PRZEWODNICZĄCY
Adam Urbanowicz tel. 505-278-965

CZŁONKOWIE:

Marek Ziora