Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Odc.12 Minimalne wynagrodzenie, a wynagrodzenie zasadnicze.


dodatek wyrównawczy

Otrzymujemy bardzo dużą ilość telefonów, maili, wiadomości od Was z pytaniem jak to jest z tym minimalnym wynagrodzeniem. Postaramy się to krótko i w prosty sposób wyjaśnić.

Płaca minimalna nie jest odpowiednikiem płacy zasadniczej.

W praktyce oznacza to, że na płacę minimalną składa się suma wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia. Na sumę wypłacanego wynagrodzenia przypadają więc:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Składniki wynagrodzenia składające się na płacę minimalną:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego np. dodatek funkcyjny lub dodatki specjalne np. za pełnione funkcje,
  • nagrody i premie przyznawane zgodnie z zapisami regulaminu premiowania,
  • dodatek wyrównawczy (wypłacany za obniżenie wynagrodzenia z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej),
  • wypłata za czas niezdolności do pracy (choroba, czas przestoju niezawinionego przez pracownika, urlop szkoleniowy),
  • ekwiwalent pieniężny za dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
  • świadczenia odszkodowawcze.

Płaca minimalna oznacza tyle, że pracodawca zobowiązany jest przy zatrudnieniu pracownika na pełny etat wypłacić mu wynagrodzenie brutto minimum 2800 zł. Zatem jeśli masz wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2600 zł, to nie oznacza że pracodawca łamie prawo. Do wynagrodzenia zasadniczego doliczyć należy premię oraz inne wymienione wyżej składniki płacy minimalnej. Jeśli z jakiś przyczyn wraz z innymi składnikami wynagrodzenia zasadniczego, łączne wynagrodzenie brutto wyniesie np. 2750 zł, to pracodawca będzie musiał wyrównać to wynagrodzenie do poziomu 2800 zł brutto, naliczając dodatek wyrównawczy w kwocie 50 zł.