Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Odc. 13 Zadaniowy system czasu pracy cd.


zadaniowy czas pracy

W poprzednim cyklu Odc.7 Zadaniowy czas pracy poruszaliśmy ogólną charakterystykę zadaniowego czasu pracy. W związku z szeregiem pytań jakie od Was otrzymujemy, postaramy się teraz szerzej na konkretnym przykładzie przybliżyć Wam jak to powinno wyglądać w praktyce. Posłużymy się na przykładzie stanowiska pracy listonosza.

Błędne jest powszechnie obowiązujące założenie, że rejon doręczeń listonosza daje pracodawcy prawo do zastosowania zadaniowego czasu pracy i na tym koniec. Rejon doręczeń jest tylko i wyłącznie wskazanym obszarem na jakim listonosz ma świadczyć pracę w zadaniowym czasie pracy. Samo nazwanie systemu czasu pracy „zadaniowym” nie oznacza, że on obowiązuje pracownika. Ponadto, dla określenia czasu pracy jako zadaniowego – poza spełnieniem przesłanek wynikających z art.140 kodeksu pracy,  konieczne jest określenie zadań pracownika nie doraźnie, każdego dnia pracy, lecz w akcie (lub aktach) kreujących treść stosunku pracy. Co to znaczy? Mianowicie, listonosz powinien mieć ściśle określony wymiar zadań do wykonania każdego dnia pracy. To powinno być szczegółowo i precyzyjnie określone. Przykład:

Listonosz zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli pełnym etacie – 8h. W tych 8 godzinach pracy winne być określone zadania do wykonania. Czyli pobranie przesyłek, pobranie gotówki, podłożenie przesyłek według trasy chodu, dojście/dojazd do rejonu doręczeń, obsługa rejonu, powrót i rozliczenie się po zakończeniu pracy. Wiadomym jest, że na wszystkie te czynności listonosz potrzebuje określonego czasu. To także powinno być sprecyzowane. Załóżmy, że na pobranie przesyłek, pobranie gotówki, podłożenie przesyłek według trasy chodu, to zajmuje listonoszowi 90 minut. 30 minut potrzebuje na dojazd lub dojście do rejonu doręczeń. Zatem pozostałego czasu pracy pozostaje mu już 6 godzin. Odejmijmy z tego czas niezbędny na powrót z rejonu i rozliczenie się. Niech to będzie 1 godzina. Wobec czego na doręczenie przesyłek listonosz ma 5 godzin. Biorąc przyjęte w BOP mierniki obciążenia pracą, czyli poszczególne czasy niezbędne do doręczenia przesyłek w tym czas poruszania się listonosza w rejonie, należy dokładnie określić ilość przesyłek, przekazów jaką listonosz może doręczyć w czasie 5 godzin. Oczywiście, dla każdego rejonu doręczeń wszelkie wskaźniki czasowe i ilościowe przesyłek będą inne. Wynika to choćby ze specyfiki każdego rejonu doręczeń. Z chwilą dokładnego określenia ilości przesyłek przy zachowaniu 8 godzinnego dnia czasu pracy, można uznać, że ów listonosz pracuje w zadaniowym czasie pracy. Wymiar tych zadań winien być określony z góry, w formie aktu prawnego jak wskazaliśmy na wstępie. Dodatkowo uzgodniony w porozumieniu z pracownikiem, czyli listonoszem.

Elementem zadaniowego czasu pracy jest wyznaczenie pracownikowi konkretnego zadania (zadań) do wykonania. Nie mają takiego charakteru obowiązki wynikające z zakresu czynności pracownika. Jeżeli pracownik wykonuje codziennie, w określonym przez pracodawcę czasie obowiązki wynikające z zakresu jego czynności, to bez względu na stosowaną nazwę nie można przyjąć, by jego czas pracy określały zadania. Przy takim rozumieniu, wszyscy pracownicy zatrudnieni byliby w ramach zadaniowego czasu pracy, a przepisy o charakterze gwarancyjnym, regulujące normy czasu pracy pozbawione byłyby znaczenia. Niezależnie od tego, podkreślić trzeba, że zadania powinny być tak określone, by ich wykonanie było możliwe w ramach norm czasu pracy określonych w art.129 kodeksu pracy.  Wynika stąd, że nawet w przypadku ustalenia, że pracownika obowiązuje zadaniowy czas pracy, konieczne jest zawsze poczynienie dalszych ustaleń co do rozmiaru obowiązujących go zadań, w szczególności możliwości ich wykonania w ramach norm czasu pracy. Nie można przyjąć, że wymiarem zadań danego dnia, jest do doręczenia cały materiał jaki został przydzielony do konkretnego rejonu doręczeń, gdyż często się zdarza, że ilość przesyłek do doręczenia danego dnia wymagałaby świadczenia pracy przez listonosza w godzinach nadliczbowych, które wbrew powszechnym opiniom mają prawo wystąpić i nie jest prawdą, że wymiarem i ilości zadań listonosza, jest obsługiwany przez niego rejon doręczeń lub wynik badania obciążenia pracą.