Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Mamy odpowiedź z OIP w zakresie zadaniowego czasu pracy


https://wzzpp.pl/odpowiedz-z-oip-w-zakresie-zadaniowego-czasu-pracy/

Minęło już prawie pół roku, gdy złożyliśmy wniosek o kontrolę w zakresie wprowadzenia dla między innymi listonoszy zadaniowego czasu pracy. Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź w tym zakresie, z którą można zapoznać się tutaj.

Jak wielokrotnie to już poruszaliśmy, każdy jeden pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy musi mieć określoną ilość zadań. Zadaniem nie może być rejon doręczeń. Określenie zaś ilości zadań to obowiązek pracodawcy, który musi to ustalić w porozumieniu z pracownikiem. Takie też zostaną pracodawcy wydane zalecenia, by listonosze mieli określone ilościowo zadania, jakie mają wykonać w wymiarze swojego etatu. Ponadto OIP w Warszawie ustalił, iż w niektórych Regionach Sieci listonosze mają wypłacane dodatkowe środki za tak zwane rozbiórki rejonów. Nie może bowiem być tak, że pewna grupa listonoszy zatrudniona w Regionie Sieci X ma płacone dodatkowe wynagrodzenie za każdą rozbiórkę rejonów, a w innych Regionach Sieci, nie. Ewidentnie to świadczy o naruszeniu przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu i otwiera zainteresowanym pracownikom – listonoszom – drogę do upomnienia się od pracodawcy wypłacenia im również dodatkowych środków, z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu, a zarazem nieprawidłowo wprowadzonego zadaniowego czasu pracy, poprzez brak wskazania ilości zadań do wykonania.

 

Zainteresowani członkowie naszej organizacji po nowym roku mogą otrzymać za pośrednictwem Przewodniczących Komisji Terenowych WZZPP lub pisząc na nasz adres mailowy gotowy wzór pisma jakie należy skierować do pracodawcy z żądaniem zaprzestania naruszania zasad równego traktowania wraz z żądaniem wypłacenia zaległych dodatkowych środków z tytułu rozbiórek rejonów doręczeń.