Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Odc. 7 Zadaniowy system czasu pracy


zadaniowy czas pracy

Zacznijmy od tego, że WZZPP zawsze uważał i nadal uważa, że zadaniowy system czasu pracy nie jest odpowiednim dla listonoszy. Są jednak tacy, którzy mają zdanie odmienne i dzięki nim system ten w niektórych miejscach kraju funkcjonuje. Dla nas wprowadzenie „zadaniówki” dla tej grupy zawodowej to próba rozwiązania problemu godzin nadliczbowych. Czy skuteczna? Ale od początku…

Przepisy prawa wyraźnie stanowią, że powierzone zadania do wykonania pracodawca ustala w porozumieniu z zainteresowanym pracownikiem. Nie z kierownikiem, nie z naczelnikiem, nie ze związkiem zawodowym, a z pracownikiem, który te zadania będzie wykonywał. Dodać należy, że zadania te powinny być możliwe do wykonania w normalnym czasie pracy, tj. nie przekraczającym ośmiu godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo. Pracownikowi przysługuje również: 11-godzinny odpoczynek dobowy, 35-godzinny odpoczynek tygodniowy oraz 5-dniowy tydzień pracy. W przypadku listonoszy rejon doręczeń, który obsługują nie może być traktowany jako wymiar zadań. Wymiarem zadań jest ilość przesyłek, które listonosz ma do doręczenia w danym rejonie doręczeń.

W przypadku wspólnego ustalenia zadań do wykonania to pracownik sam ustala sobie rozkład swojego czasu pracy. Oznacza to, że to on określa, o której godzinie pracę rozpocznie, tak aby zadanie przed nim postawione wykonać sumiennie i rzetelnie, przy normalnym tempie pracy, bez szczególnego pośpiechu. Pracodawca może wskazać jedynie najwcześniejszą godzinę rozpoczęcia pracy oraz godzinę jej zakończenia np. 07:00-19:00, ale nie może ściśle określać godziny rozpoczęcia pracy. Niedopuszczalną jest więc częsta praktyka naczelników, którzy w zadaniowym systemie czasu pracy tworzą grafiki ściśle określając godzinę stawienia się w pracy.

Obalamy również powszechnie funkcjonujący mit, że w „zadaniówce” nie występują nadgodziny. Sąd Najwyższy 04.08.1999 roku uznał, że nazwanie czasu pracy „zadaniowym” nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Już samo wskazanie zadań, których wykonanie w normalnym czasie pracy jest niemożliwe, jest równoznaczne ze zleceniem pracy w godzinach nadliczbowych. Przekroczenie norm czasu pracy, o których wspomniano wyżej, również stanowi przesłankę do wypłaty z tytułu godzin nadliczbowych. Należy wtedy wystąpić do pracodawcy ze stosownym wnioskiem. Pamiętajmy, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, to na pracodawcy leży ciężar dowodu, że liczba zadań została powierzona prawidłowo i w taki sposób, aby uniknąć konieczności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Chcącym skorzystać z tej drogi zalecamy skrupulatne i codzienne notowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Członkom WZZPP oferujemy oczywiście pełną pomoc w tym zakresie.