Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

(Nie)równe traktowanie w zatrudnieniu


(nie)równe traktowanie

W lipcu poruszyliśmy temat zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o czym można przeczytać tutaj. Jeśli w Waszym przypadku (a dotyczy to ponad 50% pracowników) pracodawca narusza zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, to nie oznacza, że nie można nic z tym zrobić. Istnieje kilka możliwości, jednak my skupiliśmy się na jednej, która daje największe szanse na „przekonanie” pracodawcy, by w indywidualnym przypadku nie naruszał już więcej praw pracownika  w zakresie art.18.3c kodeksu pracy.

Poniżej przedstawiamy od czego trzeba zacząć.

W pierwszej kolejności, trzeba wystąpić do pracodawcy z żądaniem zaprzestania naruszania zasady równego traktowania. Przygotowaliśmy projekt takiego wystąpienia dla każdego zainteresowanego pracownika, który dostępny jest w tym miejscu. Członkowie naszej organizacji ów projekt mogą pobrać w tym miejscu. Różnica jest jedynie taka, że członkom WZZPP zapewniamy pomoc oraz wsparcie.

Przedstawiony projekt wystąpienia z żądaniem do pracodawcy, należy uzupełnić swoimi danymi  oraz wielkością żądania w tym wielkości wynagrodzenia zasadniczego i wysłać do pracodawcy najlepiej przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku odmowy ze strony pracodawcy do polubownego rozwiązania sporu, pozostaje wówczas złożenie pozwu do sądu pracy i tam kontynuowanie dochodzenia swoich praw. Członkom WZZPP zapewniamy pełną pomoc i reprezentowanie przed sądem pracy, w tym zgodnie z Uchwałą Zarządu WZZPP wszelkie koszty związane z postępowaniem sądowym przejmuje na siebie nasza organizacja.

Mamy potwierdzone informacje, że wiele spraw przed sądami pracy wniesionymi przez pracowników Poczty Polskiej S.A. w zakresie naruszania przez pracodawcę zasady równego traktowania, zakończyły się dla tych pracowników korzystnymi dla nich rozstrzygnięciami.