Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Zmiany w WZZPP


Walne Zebranie Delegatów

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę Przewodniczącemu Piotrowi Moniuszko, w dniu 09 listopada 2019r w trybie pilnym zostało przez Zarząd WZZPP zwołane Walne Zebranie Delegatów. Głównym tematem poruszonym podczas Walnego Zebrania było uregulowanie statusu kolegi Piotra Moniuszko. Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Delegatów Piotr Moniuszko nadal pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu WZZPP. Wprowadzono również kilka zmian w Statucie WZZPP. W związku z faktem, że w ostatnich dniach z funkcji Członka Zarządu zrezygnował kolega Marek Adamiec, przeprowadzono wybory uzupełniające. Nowym Członkiem Zarządu została koleżanka Edyta Walatek, której niniejszym serdecznie raz jeszcze gratulujemy. Tą drogą chcemy też podziękować koledze Piotrowi Szumlewiczowi Przewodniczącemu Związkowej Alternatywy, który jako gość zaszczycił nas swoją obecnością. Wyrazy podziękowania kierujemy również do wszystkich przybyłych delegatów.

Szczegóły dotyczące Walnego Zebrania Delegatów członkowie WZZPP uzyskać mogą u poszczególnych Członków Zarządu WZZPP.