Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

WZZPP upomina się o dodatki dla listonoszy.


06.07.17r.
WZZPP upomina się o dodatki dla listonoszy.

Nie jest tajemnicą, że nie byliśmy i nadal nie jesteśmy entuzjastami obecnego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Uważaliśmy i nadal uważamy, że nie jest to dokument doskonały. Niektóre zapisy są niejasne, a tabele zaszeregowań nielogiczne. O samym procesie negocjacji pisać już nie potrzeba, bo wszystko w tym temacie zostało już napisane i powiedziane.

Od jakiegoś czasu upominamy się o wypłatę, na podstawie art.20 ZUZP, dodatku za transportowanie wartości pieniężnych dla listonoszy. Pierwotnie swoje oczekiwania przekazaliśmy pracodawcy. Ten, w odpowiedzi wydał wytyczne, na mocy których listonosze nie zostali zaliczeni do beneficjentów dodatku. Nie mogliśmy się z tym zgodzić, bo po pierwsze- nieuzasadniona jest jednostronna interpretacja układu, a po drugie- wydane wytyczne są mniej korzystne niż postanowienia ZUZP.

Złożyliśmy więc w tej sprawie dwie skargi do PIP, we Wrocławiu i Bydgoszczy. Kilka dni temu dostaliśmy odpowiedzi. Ze zdziwieniem przeczytaliśmy, że inspektor OIP we Wrocławiu „nie posiada kompetencji w zakresie wykładni postanowień wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy”. Przyznał jednak, że „regulacje Układu są niejednoznaczne i budzące wątpliwości, również dla organu kontrolującego”. To o tyle dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że ZUZP został zarejestrowany w OIP w Warszawie pomimo wniesionych zastrzeżeń przez niektóre związki zawodowe.

Jeszcze ciekawiej się robi, gdy zapoznamy się z treścią odpowiedzi z Bydgoszczy. Tamtejszy OIP potwierdza nasze oceny pisząc: „W treści wytycznych znalazły się postanowienia różniące się od samej treści układu zbiorowego pracy. Mogą one kształtować prawa do dodatku w sposób mniej korzystny od postanowień układu zbiorowego pracy”. 

Najciekawszy jest jednak inny fragment: „w 2015 roku 69 pracowników otrzymywało dodatki za konwojowanie, w tym 25 listonoszy. Natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku łącznie 39 pracowników otrzymywało dodatek za transportowanie ładunków wartościowych, w tym 19 listonoszy”.

Bydgoski okręg Inspekcji Pracy skierował wnioski do pracodawcy o „zaniechanie dokonywania interpretacji układu zbiorowego pracy, poprzez jednostronne wprowadzanie wytycznych, które mogą kształtować prawa pracownicze w sposób mniej korzystny od treści samego układu”, natomiast wrocławski o doprecyzowanie ze stroną społeczną postanowień art.20 ZUZP. 

Zatem teraz od stron układu zależeć będzie, czy zinterpretują go korzystnie dla rzeszy listonoszy, czy też nie. Pytajcie, obserwujcie i rozliczajcie. Od Was też wiele zależy. Po raz kolejny przypominamy: takie związki, jacy ich członkowie.

Niezależnie od powyższego, WZZPP nie odpuszcza. Wykorzystamy kolejne drogi prawne, aby kwestię dodatku załatwić pozytywnie.