Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Wynagrodzenia i odprawy dla kadry kierowniczej PP S.A. za 2011r-2017r – raport NIK


NIK raport PP S.A.

Poniżej dwa krótkie fragmenty raportu NIK o wynagrodzeniach w PP S.A. Pełny raport dostępny jest tutaj.

(…)Wynagrodzenia członków Zarządu w PP SA w latach 2011-2017 nie były skorelowane z wynikami finansowymi Spółki i największe wartości osiągnęły w okresie gdy Spółka miała najniższe wyniki finansowe tj. w latach 2015-2016. Ponadto w tych latach największe wartości osiągnęły wypłacone odprawy i odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Członkowie Zarządu uprawnieni byli do odpraw do wysokości siedmiokrotności ostatniego miesięcznego wynagrodzenia, a umowy o zakazie konkurencji uprawniały nawet do 24 miesięcznych okresów ochrony, w których byłym Członkom Zarządu wypłacano odszkodowania.(…)

(…)Łączne koszty wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej  Spółki w latach 2011-2017 wyniosły kolejno: 3 001,3 tys. zł, 2 097,7 tys. zł, 5 114,6 tys. zł, 8 051,6 tys. zł, 9 341,9 tys. zł, 9 583,4 tys. zł oraz 6 226,9 tys. zł.(…)