Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Wybory w KT nr 6 WZZPP


W dniu dzisiejszym odbyły się wybory do władz w Komisji Terenowej nr 6 WZZPP. Na kolejną kadencję od 13-05-2023 do 12-05-2028 wybrani zostali:

Jacek Chłąd – Przewodniczący

Jacek Brzozowski – Zastępca Przewodniczącego

Arkadiusz Suchanek – Zastępca Przewodniczącego

Sylwia Mikołajczyk – Sekretarz

Dominik Chaber – Członek

Anna Grzelińska – Członek

Wszystkim wybranym gratulujemy i liczymy na jeszcze większą skuteczność niż w poprzedniej kadencji. Słowa uznania należą się koledze Jackowi Chłądowi Przewodniczącemu KT nr 6 WZZPP, za zaangażowanie i duży wkład pracy na rzecz członków WZZPP oraz wszystkich pracowników z obszaru działania Regionu Sieci w Katowicach.

Zarząd WZZPP