Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Wybory w KT nr 2 WZZPP (zasięg działania RS Opole)


08.11.18r.
Wczoraj odbyły się wybory w KT nr 2 WZZPP (zasięg działania RS Opole). Skład Komisji:
Grzegorz Michalak- Przewodniczący 
Przemysław Krusiec- Z-ca Przewodniczącego
Anna Czarnecka- Sekretarz