Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Kolejne wybory struktur terenowych za nami. Tym razem w KT nr 3 WZZPP (zasięg działania RS Olsztyn)


Spotkanie w sprawie podziału funduszu wynagrodzęń

26.11.18r.
Kolejne wybory struktur terenowych za nami. Tym razem w KT nr 3 WZZPP (zasięg działania RS Olsztyn). Skład Komisji:
Józef Grabarczyk -przewodniczący
Piotr Jankowski – zastępca
Grażyna Dziadek – sekretarz
Sławomir Bielewiec -członek
Tomasz Maziarz- członek