Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Wpisy 2011r.


30.12.11r.

Przedstawiamy komunikat ze spotkania w dniu 29.12.2012 roku.

Dnia 29.12.2011 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy ze związkami zawodowymi. Głównymi tematami były: pilotaż nowego sposobu wynagradzania listonoszy, pilotaż doręczania druków bezadresowych i handlu w urzędach pocztowych. Poruszono również kwestie związane z nową strukturą Spółki, losem pracowników niebawem już nieistniejących rejonów oraz komórek CZK.

Frekwencja na auli, w której spotkanie się odbywało była mizerna. Nie czynimy jednak z tego tytułu nikomu żadnych zarzutów. Wręcz przeciwnie, rozumiemy decyzje pozostania w domach. Dzień spotkania zdecydowanie nie był zachęcający do podróży. Dodatkowo, zachowanie strony pracodawcy pozostawia wiele do życzenia. Strona społeczna została zaproszona na spotkanie, tymczasem niemal każdy z prowadzących dany panel przedstawiciel pracodawcy bardzo przepraszał i opuszczał salę ze względu na brak czasu. A to spotkanie z klientem, a to wybór kierowników, a to inne przyczyny. Pytanie więc, po co organizuje się spotkanie, gdy nie ma się na nie czasu?

Szczytem ignorancji i braku szacunku dla drugiej strony był brak przygotowania do przedstawianych tematów. Tego nie wiem, tych danych przy sobie nie posiadam, to odpowiedzi, które nie powinny mieć miejsca na tego typu spotkaniu. Jedynie obecny na poczatku spotkania pan Prezes Wojtas wykazał się przygotowaniem merytorycznym oraz pełnym szacunkiem dla strony społecznej. Dowiedzieliśmy się przy okazji od jednego z Dyrektorów Centrali, że jesteśmy czynnikiem związkowym, co spotkało się z dość zdecydowaną reakcją przedstawiciela Zarządu PP S.A. Poznaliśmy nowe terminy, takie jak maksymalna i minimalna średnia. Do tej pory nie słyszeliśmy o takich wartościach. Ale jak widać pilotaże przynoszą nowości.

Ale przejdźmy do meritum.

Przedstawiono wyniki analiz pilotażu nowego systemu wynagradzania listonoszy. Pracodawca zdecydował o jego przedłużeniu o kolejny kwartał. Trwać on więc będzie do końca marca 2012 roku. Zostanie nim objętych kilka kolejnych urzędów pocztowych. Dodano i zmieniono również pewne założenia pilotażu. Zakładają one, że zaprzestaje się liczenia i ważenia przesyłek zwykłych. Za ich ułożenie i doręczenie pracodawca proponuje stawkę 1500 złotych. Dodatkowym składnikiem wypłaty listonoszy stanowić będzie premia wynikająca z ilości doręczenia poszczególnych przesyłek rejestrowanych, prowizja od sprzedaży, oraz dodatek stażowy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w takiej formie system wynagradzania przez WZZPP zaakceptowany być nie może i nie będzie. W trakcie trwania pilotażu uczestniczący w nim listonosze mają gwarancję wypłaty poborów na dotychczasowym poziomie w przypadku, gdyby nowy system był dla nich mniej korzystny.

Trwający pilotaż doręczania druków bezadresowych również nie został zakończony. Decyzją pracodawcy został przedłużony do końca czerwca 2012 roku. Z przestawionej analizy wynika, że średnia, dzienna liczba druków do doręczenia na jeden rejon to 47 sztuk. W wyniku ich doręczania wskaźnik obciążenia rejonów wzrósł średnio nieco ponad 1%. Najbardziej zaskakującym i dla nas bardzo bulwersującym faktem jest to, że pracodawca przyznaje, że usługa doręczania db jest deficytowa, niemniej nie zamierza z niej rezygnować.

Strategia sprzedaży na kilka najbliższych lat zakłada, że urzędy pocztowe będą sprzedawały oprócz usług pocztowych tylko tak zwane produkty około pocztowe. Odstępuje się zatem od sprzedaży zniczy, pościeli itp. Okazało się, że potwierdził się pogląd, którego długo zarządzający naszą firma nie dostrzegali, że sprzedaż produktów komisowych przynosiła sporą stratę. Koszt obsługi tychże jest bowiem zbyt wysoki, aby można było na tym zarabiać. Planowane jest wprowadzenie w urzędach stref samoobsługowych. Pracodawca zapewnił, że nie ma obaw, iż pracownicy będą odpowiadać za ewentualne braki w towarze w wyniku kradzieży. To ważna deklaracja, która może być przydatna w przypadku występowania takich zdarzeń.

Na spotkaniu poruszono kwestię delegowania pracowników dotychczasowych rejonów do nowych struktur. Zapewniono, że najpóźniej 2 stycznia osoby delegowane będą zapoznane z nowymi zakresami obowiązków i będą wiedziały gdzie i co mają robić. Zastępca Dyrektora CZK stwierdziła, że nie dla wszystkich wystarczy miejsca w firmie. W stosunku do liczby około 700 osób konieczna będzie redukcja. Nie podano jednak w jakiej formie i na jakich zasadach. Pani Dyrektor powołując się na zdanie: każdy jest kowalem własnego losu poradziła wszystkim tym, czującym się zagrożonym utratą pracy, aby stawali gremialnie do rozpisanych rekrutacji. Uważa przy tym, że wewnetrzny portal, lub też informator, jak uprzejmy był nazywać to medium jeden z Dyrektorów jest wystarczającym źródłem informacji o ich rozpoczęciu. Na nic zdały się argumenty strony związkowej, że listonosz lub pracownik WER-u nie ma czasu na to, aby przeglądać zakładki CZK w intranecie.

Centrum Zarządzania Kadrami planuje dostosować strukturę swojego pionu do struktury Regionów Sieci. Docelowo komórki kadrowe znajdować się będą tam, gdzie siedziby Regionów Sieci. Również tam tylko będą miały swoje miejsce Komisje Socjalne. Na pytanie, czy lipiec 2012 roku jest miesiącem zakończenia tych zmian nie uzyskano jednoznacznego potwierdzenia, ale również temu nie zaprzeczono. W naszej ocenie jest to termin bardzo realny.

Nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji w przypadku ewentualnych pytań na Wolnym Forum. Zapraszamy do dyskusji.

23.12.11r.

Dnia 29.12.2011 roku odbędzie się spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi, podczas którego omówione zostanš zagadnienia: doręczania druków bezadresowych, pilotażu nowego sposobu wynagradzania służby doręczeń oraz sprzedaży prowadzonej w urzędach pocztowych.

08.12.11r.

Dziś odbywa się anonsowane w poprzedniej informacji spotkanie związków z pracodawcą. Odbywa się bez naszego udziału. Jak powszechnie wiadomo nie jesteśmy stroną, zarówno ZUZP-u jak i Regulaminu Premiowania. Uważamy, że oba te dokumenty więcej pracownikom przynoszą szkody niż pożytku. Potrzebna jest ich zmiana, ale od podstaw. I tylko do prac nad nowym ich kształtem jesteśmy gotowi. W kosmetycznych zabiegach uczestniczyć jednak nie zamierzamy.

30.11.11r.

Na dzień 8 grudnia zaplanowano spotkanie związków zawodowych z pracodawcą, którego celem ma być zaprezentowanie i przedyskutowanie opracowanej koncepcji zmian w ZUZP i Regulaminie Premiowania, która stanowić ma nowe podejście do spraw wynagradzania i motywowania pracowników Spółki.

06.10.11r.

Informujemy, że od dziś w sekcji dokumenty możliwe jest pobranie wniosku o zasiłek statutowy.

01.10.11r.

Informujemy, że powstała kolejna, dziesiąta Komisja Terenowa WZZPP.

KT nr 10 swoim zasięgiem obejmuje obszar działania CP ORJ Wałbrzych. Przewodniczącą Komisji, a jednocześnie Członkiem Zarządu WZZPP wybrana została Koleżanka Aleksandra Czajka. Gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia oraz samych sukcesów w niełatwej, związkowej działalności.

22.09.11r.

Przedstawiamy relację naszego przedstawiciela ze spotkania w dniu 21.09.2011 roku

W dniu 21 09 2011 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Poczty Polskiej S.A z przedstawicielami związków zawodowych. Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej, Prezes PP S.A. Pan Jerzy Jóźkowiak i Członek Zarządu PP S.A. Pan Mariusz Zarzycki przedstawili i omówili projekt dokumentu określany na roboczo jako „kierunki strategiczne PP S.A. do roku 2015″.

Zaskoczeniem dla mnie był fakt, że na wypełnionej po brzegi sali wszyscy przez ok. 1,5 godziny, praktycznie bez przerwy, słuchali z zainteresowaniem. Jako, że to wersja robocza moja relacja ograniczyć się musi do kilku, subiektywnych uwag i przytoczenia kilku zdań Pana Prezesa, które utkwiły mi w pamięci.

Cały dokument, jak stwierdził Pan Prezes Jóźkowiak przygotowany został „rękami  zarządu „

Działania Zarządu dążyć będą do stworzenia silnej dochodowej Grupy Poczty Polskiej ze szczególnym naciskiem na „Polskiej”

W Poczcie Polskiej mamy bardzo dobry dokument pod nazwą Kodeks Pracownika, ale do tej pory był to tylko zbiór pobożnych życzeń nijak nie pasujących do rzeczywistości- trzeba przełożyć go na życie.

Sieć placówek jest naszym atutem i może być dochodowa.

W kilku miejscach pojawiało  się zagadnienia o których od dawna, jako WZZPP piszemy i postulujemy, tj.:

Wartościowanie stanowisk pracy

Jednolity, przejrzysty system oceny w całej firmie.

Konieczność zmiany takich dokumentów jak: Regulamin Premiowania, ZUZP, czy Regulamin ZFŚS.

Pojawiło się też w bardzo szerokim kontekście hasło ”program dobrowolnych odejść”, ale szczegółów nie podano.

Czeka nas niestety kolejny etap zwolnień grupowych. Przedstawiono dwa warianty: optymistyczny i pesymistyczny, za wcześnie jednak, aby podawać konkretne liczby.

Druga część spotkania poświęcona była pilotażowi nowego sposobu wynagradzania listonoszy. W tej sprawie mogę napisać tylko tyle, że pilotaż będzie przeprowadzony przez trzy ostatnie miesiące bieżącego roku w 7 urzędach na terenie czterech ORJ. Przedstawiciele ZZ otrzymali zapewnienie Dyrektora Centrum Poczty, że do końca stycznia 2012 roku zostaną zapoznani z jego wynikami.

Józef Grabarczyk

Członek Zarządu

WZZPP

17.09.11r.

Dnia 21.09.2011 roku odbędzie się spotkanie informacyjno – konsultacyjne w sprawie strategicznych kierunków rozwoju Poczty Polskiej. W spotkaniu tym udział wezmą Prezes Poczty Polskiej S.A. Pan Jerzy Jóźkowiak, Członek Zarządu PP S.A. Pan Mariusz Zarzycki oraz przedstawiciele związków zawodowych.

05.07.11r.

Na dzień 06.07.2011 roku planowane jest spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z pracodawcą. WZZPP reprezentowany na nim nie będzie. Dlaczego?

16.06.11r.

Informujemy, że 25.05.2011 roku podpisano ugodę pomiędzy Pocztą Polską S.A. a Zarządem WZZPP, działającym w imieniu Wiesława Konieczki. Uznaliśmy, że dobro Pracowników, jak i Spółki są ważniejsze od szeroko pojętej ambicji. W związku z powyższym, WZZPP wycofał pozew w całości. 7.06.2011 roku Sąd Okręgowy w Krośnie wydał postanowienie, w którym umarza, trwające już wiele miesięcy postępowanie w tej sprawie. Prezentując treść ugody, tzw. „sprawę Wiesława Konieczki” uważamy za zamkniętą. Żywimy przy tym nadzieję, że zapowiedziana w ugodzie wewnętrzna polityka zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji (WPZMiD) stanie się skutecznym instrumentem w walce z nagannymi zachowaniami. Zapewniamy jednak, że będziemy uważnym obserwatorem realizacji, zarówno samej ugody jak i WPZMiD.

15.06.11r.

Informujemy, że w wyniku wyborów, nowym Przewodniczącym Komisji Terenowej nr 4 WZZPP został kol. Bogdan Kielar.

Gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia.

08.06.11r.

30.05.2011 roku, podczas pełnienia obowiązków służbowych zginął pracownik WER-u w Rudnej Małej.

Przyłączamy się do apelu o pomoc dla rodziny zmarłego.

07.06.11r.

28 maja 2011 roku, w Braniewie odbył się II Turniej Piłkarski o puchar Burmistrza Braniewa i Zarządu WZZPP.

Słowa uznania należą się Przewodniczącemu Józefowi Grabarczykowi

i Kolegom z Komisji nr 3, za wkład i wysiłek w organizację. Było pięknie.

Zapraszamy do obejrzenia mini-fotoreportażu z tego wydarzenia.

Mamy nadzieję, że zdjęcia zachęcą inne drużyny do uczestnictwa w turnieju w przyszłym roku.

30.05.11r.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu WZZPP przyjęto rezygnację Kolegi Piotra Tyszkiewicza ze stanowiska przewodniczącego Komisji Terenowej nr 2, a co za tym idzie, również z funkcji Członka Zarządu.

Zarząd WZZPP serdecznie Ci dziękuje Piotrze za wszystko, co zrobiłeś zarówno dla organizacji, jak i dla pracowników naszej Spółki. Przy okazji życzymy powodzenia na nowej, niepocztowej drodze życia.

05.05.11r.

Informujemy, że 14.05.2011 roku, Koledzy z Komisji Terenowej nr 2 WZZPP organizują spływ kajakowy po Nysie połączony z imprezą plenerową. Szczegóły dotyczące powyższego znaleźć można na oficjalnym plakacie.

19.04.11r.

Przedstawiamy stanowisko WZZPP w sprawie propozycji pracodawcy, co do podziału środków powstałych w wyniku wdrożenia nowego, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

18.04.11r.

28 maja 2011 roku Komisja Terenowa WZZPP nr 3 organizuje II Turniej Piłkarski o puchar Burmistrza Braniewa i Zarządu WZZPP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 09 maja 2011 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Przewodniczącym KT nr 3, kol. Józefem Grabarczykiem.

telefon 519-064-109

mail: jozefgrabarczyk@wzzpp.pl

Obejrzyj oficjalny plakat turnieju…

12.04.11r.

W związku z licznymi sygnałami od zainteresowanych naszą petycją uruchamiamy jej kolejny etap. Tym razem chcemy z nią dotrzeć również do tych, którzy nie mają dostępu do internetu lub nie posiadają skrzynek mailowych.

Załączamy zatem wersję petycji do wydrukowania i podpisania. Podpisane egzemplarze prosimy przesyłać na adres:

WZZPP

ul.Krasińskiego 1

50-945 Wrocław

11.04.11r.

Informujemy, że dnia 09.04.2011 roku powstała kolejna, dziewiąta Komisja Terenowa WZZPP. Swoim działaniem obejmie obszar funkcjonowania ORJ Piotrków Trybunalski.

Przewodniczącym Komisji nr 9, a zarazem nowym Członkiem Zarządu WZZPP został kol. Dariusz Kurzyk.

Jak zwykle w takich sytuacjach, serdecznie witamy i życzymy wielu sukcesów.

03.04.11r.

Dziś rozpoczynamy pierwszą akcję z cyklu: „Chcemy pracować-nie strajkować!”.

Zapraszamy do zapoznania się z petycją do Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz o jej poparcie. Pokażmy zarządzającym naszą Spółką, że nie zgadzamy się z kierunkiem zmian. Zachęćmy znajomych i nasze rodziny do udziału w tej akcji. Po jej zakończeniu przekażemy petycję do adresata. Mamy nadzieję, że ze sporym poparciem społecznym.

Petycja znajduje się pod adresem:

www.wzzpp.pl/petycja

W przypadku pytań odnośnie petycji prosimy pisać na adres:

petycja@wzzpp.pl

15.03.11r.

WZZPP ma 5 lat!

Dziś mija 5 lat od momentu powstania WZZPP. Świętowania żadnego nie będzie, bo czas do tego nieodpowiedni. Zamiast świętowania trzeba ciężko pracować.

Okrągła rocznica skłania jednak do pewnych podsumowań. W ciągu tych 5 lat stan osobowy związku powiększył się o ponad 400%. Powstało osiem komisji terenowych. Pomogliśmy wielu pracownikom. Reprezentowaliśmy ich przed sądami pracy. Dzięki naszym działaniom wielu zwolnionych zostało przywróconych do pracy, kolejnym wycofano wypowiedzenia. Interweniowaliśmy w sprawach kar porządkowych nakładanych z naruszaniem przepisów prawa. Każdy kto zgłosił się z problemem, niezależnie od przynależności związkowej nie został przez nas odesłany z kwitkiem. Uruchomiliśmy stronę internetową oraz Wolne Forum. Oba te twory to dla wielu jedyne okno na pocztowy świat. W naszej opinii, to najbardziej wiarygodne, aktualne i popularne, pocztowe media w sieci. Rozpoczęliśmy proces „wychodzenia” związku poza zakład pracy. Zrezygnowaliśmy z telefonów służbowych, posiadamy niezależne łącze internetowe oraz własną skrzynkę mailową.

Były jednak sprawy, które chluby nam nie przynoszą. Akcje protestacyjne, spory zbiorowe czy wreszcie porozumienia je wieńczące. Po protestach w 2006 roku Zarząd WZZPP, czując że zawiódł oddał się do dyspozycji Walnego Zgromadzenia. Jako porażkę musimy uznać wprowadzenie szkodliwego dla pracowników ZUZP-u, czy Regulaminu Premiowania. Nie udało nam się przekonać stron układu do naszych propozycji, dzięki którym zasady wynagradzania byłyby przejrzyste i sprawiedliwe. Biliśmy się w piersi, gdy nasz przedstawiciel podpisał dokument, w którym wyraża zgodę na wypłatę nagród dla związkowców. Wobec naszego kolegi wyciągnęliśmy konsekwencje, ale niesmak pozostał.

Ocenę naszej działalności pozostawiamy naszym Członkom. Swoją notę wystawią podczas Walnego Zgromadzenia oraz najbliższych wyborów. Zarząd WZZPP może jedynie zapewnić, że wszystkie podejmowane przez nas kroki służą dobru pracowników.

Dziękujemy za te 5 lat i życzymy wiele sił i wytrwałości w tym trudnym dla Pocztowców czasie!

06.03.11r.

Komisja Terenowa WZZPP nr 3 wydała komunikat w sprawie posiedzenia Komisji Socjalnej, której głównym punktem programu był podział środków w ramach funduszu świadczeń socjalnych.

14.02.11r.

Uprzejmie informujemy, że 19.02.2011 roku o godz. 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne przedstawicieli WZZPP z pracownikami naszej Spółki. Tym razem miejscem spotkania będzie Toruń, a ściślej: UP Toruń 1 ul. Rynek Staromiejski 15. Zgodnie z zapewnieniami Kolegów z Komisji Terenowej nr 1, głównym tematem ma być kolejna tura zwolnień.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bez względu na przynależność związkową.

12.02.11r.

Kolejne spotkanie w sprawie zwolnień grupowych za nami.

W dniach 09 i 10 luty 2011r odbyły się spotkania z Zarządem Spółki odnośnie ustalenia zasad wykorzystania środków w związku z porozumieniem z dnia 13 września 2010r oraz konsultacji w sprawie planowanych zwolnień grupowych.

Według pracodawcy, w budżetach jednostek organizacyjnych pozostają środki uzyskane z tytułu likwidacji dodatków, które mają być przeznaczone na regulacje wynagrodzeń zasadniczych, z uwzględnieniem tzw. pochodnych, w tym 12% premii czasowo zadaniowej, co średniomiesięcznie daje łączną kwotę około 36 zł na jeden etat. Ewentualne regulacje wynagrodzeń zasadniczych rozpoczęłyby się od 01 lipca 2011r. Sprawa ta będzie jeszcze przedmiotem dalszych uzgodnień i ustaleń podczas najbliższych spotkań, gdyż przedstawiciele związków zawodowych, uzależnili ją od określenia wielkości funduszu wynagrodzeń na rok 2011 zgodnie z art.10 ZUZP.

Według oceny i opinii pracodawcy, fundusz wynagrodzeń w tym roku nie może być ustalany zgodnie z zawartym układem zbiorowym ( tzn. nie będzie konsultowany ze związkami zawodowymi), gdyż Zarząd Spółki plan rzeczowo finansowy przyjął na rok 2011 w zeszłym roku, więc według Prezesa Markiewicza art.10 ZUZP obowiązywać będzie dopiero od roku 2012. Wywołało to wielkie oburzenie ze strony przedstawicieli związków zawodowych sygnatariuszy ZUZP, którzy twierdzili, że Kierownictwo Spółki jest w błędzie, oraz że co niektórzy zaczynają żałować, że brali udział w rokowaniach ZUZP, określając go przy tym pasztetem. Niestety, ale w tym zakresie nie osiągnięto żadnego kompromisu.

Kolejnym ważnym tematem były zwolnienia grupowe, które w ocenie przedstawicieli strony społecznej na podstawie wcześniej otrzymanych informacji, nie powinny mieć miejsca, gdyż sytuacja finansowa i ekonomiczna spółki nie jest zła. Ilość przepracowanych przez załogę godzin nadliczbowych, niewykorzystanych urlopów wyraźnie wskazuje, że zatrudnienie w grupach pracowników tzw. eksploatacji powinno być zwiększone.

Kolejne, ostatnie już, spotkanie konsultacyjne w sprawie zwolnień grupowych odbyć się ma 15 lutego 2011r. 

07.02.11r.

Informujemy, że 12.02.2011 roku, w Braniewie odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli WZZPP z zainteresowanymi pracownikami. Koledzy z Komisji Terenowej nr 3 planują zaprosić na to spotkanie Dyrektora CP ORJ Elbląg.

Szczegółowy porządek spotkania można przeczytać w komunikacie KT WZZPP nr 3.

06.02.11r.

 W dniu 03.02.2011 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu PP S.A. i związków zawodowych.

W dniach 09 i 10 luty 2011r odbyły się spotkania z Zarządem Spółki odnośnie ustalenia zasad wykorzystania środków w związku z porozumieniem z dnia 13 września 2010r oraz konsultacji w sprawie planowanych zwolnień grupowych.

Według pracodawcy, w budżetach jednostek organizacyjnych pozostają środki uzyskane z tytułu likwidacji dodatków, które mają być przeznaczone na regulacje wynagrodzeń zasadniczych, z uwzględnieniem tzw. pochodnych, w tym 12% premii czasowo zadaniowej, co średniomiesięcznie daje łączną kwotę około 36 zł na jeden etat. Ewentualne regulacje wynagrodzeń zasadniczych rozpoczęłyby się od 01 lipca 2011r. Sprawa ta będzie jeszcze przedmiotem dalszych uzgodnień i ustaleń podczas najbliższych spotkań, gdyż przedstawiciele związków zawodowych, uzależnili ją od określenia wielkości funduszu wynagrodzeń na rok 2011 zgodnie z art.10 ZUZP.

Według oceny i opinii pracodawcy, fundusz wynagrodzeń w tym roku nie może być ustalany zgodnie z zawartym układem zbiorowym ( tzn. nie będzie konsultowany ze związkami zawodowymi), gdyż Zarząd Spółki plan rzeczowo finansowy przyjął na rok 2011 w zeszłym roku, więc według Prezesa Markiewicza art.10 ZUZP obowiązywać będzie dopiero od roku 2012. Wywołało to wielkie oburzenie ze strony przedstawicieli związków zawodowych sygnatariuszy ZUZP, którzy twierdzili, że Kierownictwo Spółki jest w błędzie, oraz że co niektórzy zaczynają żałować, że brali udział w rokowaniach ZUZP, określając go przy tym pasztetem. Niestety, ale w tym zakresie nie osiągnięto żadnego kompromisu.

Kolejnym ważnym tematem były zwolnienia grupowe, które w ocenie przedstawicieli strony społecznej na podstawie wcześniej otrzymanych informacji, nie powinny mieć miejsca, gdyż sytuacja finansowa i ekonomiczna spółki nie jest zła. Ilość przepracowanych przez załogę godzin nadliczbowych, niewykorzystanych urlopów wyraźnie wskazuje, że zatrudnienie w grupach pracowników tzw. eksploatacji powinno być zwiększone.

Kolejne, ostatnie już, spotkanie konsultacyjne w sprawie zwolnień grupowych odbyć się ma 15 lutego 2011r. 

05.02.11r.

W związku z nasilającymi się w ostatnich dniach pytaniami ze strony pracowników o aktualnej sytuacji w naszej firmie, zmniejszaniu wymiaru czasu pracy, czy wreszcie o zbliżającej się kolejnej turze zwolnień grupowych, Zarząd WZZPP kieruje do wszystkich zainteresowanych pracowników propozycję.

W miarę możliwości udzielamy informacji i pomocy każdemu, kto o to poprosi. Staramy się nie zbywać nikogo, bez względu na przynależność związkową. Dlatego też Zarząd WZZPP proponuje zorganizowanie spotkań z pracownikami zainteresowanymi bieżącą sytuacją w PP S.A.. Spotkanie takie odbyło się m.in. 22.01.2011r. we Wrocławiu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym miejscu w Polsce. Proponujemy następujące rozwiązanie:

1. Grupa pracowników (członkostwo w WZZPP nie jest oczywiście koniecznością) wyraża chęć spotkania.

2. Przedstawiciel tej grupy kontaktuje się z Przewodniczącym Komisji Terenowej, która działa na terenie pracowników, bądź z dowolną osobą z Zarządu WZZPP, w przypadku gdy WZZPP nie ma swoich komisji na danym terenie.

3. Ustalenie dogodnego, dla obu stron terminu.

WZZPP nigdy nachalnie nikogo nie agitował, więc i tym razem na siłę nikogo uszczęśliwiać nie chcemy. Na pewno w butach do żadnego urzędu wchodzić nie zamierzamy. Wychodzimy jednak z założenia, że to my jesteśmy dla pracowników, a nie pracownicy dla związku. Dlatego też oferujemy swoją wiedzę i pomoc tym, którzy tego oczekują i którzy chcą z tego skorzystać. Wystarczy tylko sygnał, że jesteśmy potrzebni.

Przypominamy, że obszary działania Komisji Terenowych WZZPP oraz numery telefonów i adresy mailowe Przewodniczących tych Komisji znajdą Państwo na naszej stronie. 

Zapraszamy.

05.02.11r.

Dnia 10.02.2011 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych. Porządek spotkania przewiduje m.in. konsultacje w sprawie kolejnych zwolnień grupowych.

23.01.11r.

Dnia 22.01.2011 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne WZZPP z pracownikami terenu działania CP ORJ Wrocław-Miasto i Wrocław-Województwo. Podczas spotkania powołano Komisję Terenową naszej organizacji obejmującą obszar działania tych jednostek.

Przewodniczenie Komisji Terenowej nr 8 powierzono Koledze Maciejowi Szczotowi.

Powodzenia!

20.01.11r.

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu wczorajszym powstała nowa Komisja Terenowa WZZPP.

Komisja nr 7 swoim zasięgiem obejmuje obszar działania CP ORJ Warszawa-Zachód.

W wyniku wyborów, Przewodniczącą została Koleżanka Jolanta Szelerska.

Dziękujemy za serdeczne przyjęcie, witamy w naszym gronie i oczywiście życzymy wielu sukcesów na płaszczyźnie nowej działalności.