Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Wpisy 2009r.


24.12.2009r.

Wszystkim Członkom naszej organizacji, Czytelnikom naszej strony, Użytkownikom Wolnego Forum, Zarząd WZZPP składa serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech w te świąteczne dni nasze rodziny odpoczną od pocztowych problemów i aby nad naszymi domami świeciła tylko dobra gwiazda.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

09.12.2009r.

Dnia 07 grudnia b.r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Nasze stanowisko zarówno w sprawie nieruchomienia premii za miesiąc październik, jak i uznania Społecznego Inspektora Pracy nie uległo zmianie. I właściwie na tym możemy zakończyć relację z tego spotkania.

04.12.2009r.

Na ręce Przewodniczącego WZZPP wpłynęło zaproszenie w imieniu Prezesa PP S.A. „na spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku”. Uprzejmie informujemy, zarówno Pana Prezesa jak i naszych członków, że żaden przedstawiciel naszej organizacji na tym spotkaniu się nie pojawi. Nie widzimy możliwości uczestnictwa w tego typu uroczystościach, zwłaszcza teraz, gdy pozbawia się pracowników należnej im premii.

27.11.2009r.

Pierwsze spotkanie w sprawie zgłoszonego przez WZZPP sporu zbiorowego za nami.

Zgodnie z zapowiedziami, dnia 25.11.09r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli WZZPP z pracodawcą w ramach sporu zbiorowego. Wbrew obawom niektórych działaczy jakoby „cały Zarząd PP S.A. marnuje czas i pieniądze uczestnicząc w tym kabarecie” w spotkaniu tym nie uczestniczył żaden z członków Zarządu. Rokowania trwały 10 godzin i momentami były dość burzliwie. Wykazując wolę osiągnięcia porozumienia podjęliśmy dialog społeczny w sprawie tylko trzech z pięciu zgłoszonych przez nas postulatów. Przyjęliśmy więc zaproszenie do Warszawy i nie uzależniliśmy prowadzenia rozmów od  udzielenia gwarancji  bezpieczeństwa uczestnikom sporu. Ważniejsze dla nas są trzy pierwsze żądania.

W wyniku rozmów obie strony doszły do wspólnego stanowiska w sprawie jednego z nich tj. postulatu nr 3. W sprawie żądań dotyczących nieuruchomienia premii za październik 2009 roku i uznania Społecznego Inspektora Pracy strony sporu nie doszły do porozumienia. WZZPP wykazując dużą wolę podpisania stosownego porozumienia już podczas pierwszego spotkania, stanął na stanowisku, że nie wnosi zastrzeżeń do nieruchomienia premii za miesiąc październik 2009 roku, jeżeli Pracodawca wypłaci tę premię do końca tego roku. Niestety propozycja ta nie znalazła uznania w oczach drugiej strony.

Kolejny termin negocjacji wstępnie ustalono na 7 grudnia b.r.

Jednocześnie oświadczamy, że nie jest naszą wolą nawoływanie do niepokojów społecznych. Boli nas również to, że są tacy, którzy porównując nas do pcheł na psim ogonie lub niszowego związku próbują wmówić nam i innym, że kierują nami pobudki populistyczne jak również to, że dążymy do upadku firmy, w której wszyscy jeszcze pracujemy. Jeżeli populizmem można nazwać dążenie do zapłaty za wykonaną, ciężką pracę i żądanie egzekwowania prawa, to tak- jesteśmy populistami. I naprawdę z tego powodu nam nie wstyd.

23.11.2009r.

Dnia 25.11.09r. o godz. 11.00 w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli WZZPP z pracodawcą. Celem spotkania będą rokowania w ramach zgłoszonego przez naszą organizację sporu zbiorowego.

16.11.2009r.

W dniu 13.11.2009 roku we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu WZZPP. Uchwalona na nim m.in. uchwałę, na mocy której Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty wszczyna spór zbiorowy z pracodawcą. W dniu 16.11.2009 roku pismem P/WZZ/165/09 o tym fakcie został poinformowany Zarząd Poczty Polskiej S.A.

Warto tutaj przytoczyć fragment stanowiska WZZPP z dnia 19.06.2009 roku, w którym to uważamy, że „nawet brak szans na skuteczność, nie zwalnia nas od bezustannego obowiązku walki o prawa, do czego zostaliśmy powołani i z czego nigdy nie zrezygnujemy”.

26.10.2009r

Zarząd WZZPP przedstawił, na prośbę pracodawcy  swoją opinię na temat ewentualnego wstrzymania premii za miesiąc październik 2009.

23.10.2009r

Kilka dni temu, zgodnie z kalendarzem był Dzień Łącznościowca.

Czy było i jest co świętować?

Kilka dni temu, zgodnie z kalendarzem obchodziliśmy Dzień Łącznościowca. Ze względu na okoliczności w jakich się znajdujemy próżno można szukać życzeń z naszej strony. Uważamy, że jakkolwiek sformułowane byłyby one nie na miejscu. Włodarze naszej firmy mają widocznie inny pogląd na tę sprawę i obchody tego święta odbywają się tak, jakby zaprzeczali oni swoim tezom, jakoby PP S.A. jest w dramatycznej sytuacji finansowej.

Przewodniczący WZZPP otrzymał następujące zaproszenie na tę galę. Okazuje się, że stać nas jednak na „część artystyczną” i „poczęstunek”. Zapewne pracownicy nawet nie wiedzą jak wyglądają takie imprezy. Wiedzą natomiast, że potrzebne są zwolnienia, że niezbędne jest zmniejszanie wymiaru czasu pracy i że muszą zostać pozbawieni premii.  Mając na względzie głównie argumenty natury etycznej, przedstawiciel WZZPP nie wziął udziału w tym wydarzeniu.

Komisja Terenowa WZZPP z siedzibą w Braniewie również włączyła się w oficjalne obchody Dnia Łącznościowca. Koledzy z rejonu elbląskiego otrzymali takie oto życzenia z tej okazji. Przewodniczący braniewskiej Komisji w taki sposób podziękował Dyrektorowi swojej jednostki za życzenia i prezenty dla podległych mu pracowników. Naprawdę, podarki te są naprawdę imponujące.

Tymczasem Prezes i Zarząd PP S.A. przygotowali dla wszystkich pocztowców kolejną niespodziankę. Otóż  w imię oszczędności i w ramach Regulaminu Premiowania* zostaną oni pozbawieni premii za miesiąc październik 2009. Boimy się jakie to życzenia i prezenty znajdziemy pod choinką.

*Regulamin Premiowania w obecnej formie został uzgodniony i przyjęty przez ówczesnego DG PP i tzw. reprezentatywne związki zawodowe.

25.09.2009r

Każdy jest kowalem własnego losu.

Wczorajszy apel, z którym zwróciliśmy się do pracowników wywołał wśród niektórych mieszane reakcje. Są nawet tacy, którzy sami będąc reprezentantami pracowników uważają, że żądanie składania oświadczenia  to wyraz zdrowego rozsądku pracodawcy. Z punktu widzenia pracodawcy to  z pewnością rozsądne wyjście. Wszak przyspieszy to proces konsultacji ze związkami zawodowymi i znacznie ułatwi  czynności z tym związane. Pytanie tylko, czy rolą związku jest wspomaganie pracodawcy w zwalnianiu pracowników i przyspieszaniu tego procesu. Naszym zdaniem nie. My wyznajemy zasadę, że wszelkimi metodami powinniśmy powstrzymywać władze naszej firmy przed pozbywaniem się dobrych pracowników. Zwłaszcza, gdy słyszymy i czytamy wypowiedzi ważnych osób o „schodkowej reorganizacji”.

My obraliśmy własną strategię działania wobec poczynań pracodawcy. Stąd powstał m.in. nasz apel. Dziś go trochę skonkretyzujemy.

Apelujemy do Członków WZZPP, aby nie pisali i nie podpisywali żadnych tego typu oświadczeń, gdyż w znacznym stopniu ułatwi to pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę z tym pracownikiem!!!

 Nie wiemy jakie strategie mają inne organizacje. Jeśli są Państwo ciekawi jaką prezentuje przedstawiciel załogi, o którym mowa na wstępie to proszę się go zapytać. Można to zrobić tutaj.*

* reklama na nasz koszt, nie pierwszy raz zresztą.

24.09.2009r

Pracowniku! Nie ułatwiaj swojego zwolnienia z pracy!

W dniu 17 września 2009r. ukazał się, przyjęty Uchwałą Zarządu Poczty Polskiej SA nr 12/2009, Regulamin Zwolnień Grupowych . Oznacza to, że rozpoczął się proces zwolnień grupowych.

W chwili obecnej, w niektórych jednostkach wymaga się od pracowników złożenia pisemnego oświadczenia, czy korzystają z ochrony związku zawodowego, a jeśli tak, to którego. Żądanie napisania, bądź podpisania takiego oświadczenia jest naruszeniem prawa pracy przez pracodawcę, który w ten sposób chce ominąć proces konsultacji ze związkami zawodowymi, w myśl Ustawy o Związkach Zawodowych art. 30 ust. 2¹.

Wobec powyższego apelujemy do wszystkich pracowników Poczty Polskiej SA, aby nie pisali i nie podpisywali żadnych tego typu oświadczeń, gdyż w znacznym stopniu ułatwi to pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę z tym pracownikiem!!!

Dla pełnej jasności i wiarygodności prezentujemy Państwu  oświadczenie, o którym mowa wyżej.

10.08.2009r

Przedstawiamy relację naszego przedstawiciela ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym Poczty Polskiej. /sekr./

W dniach 6 – 7 sierpnia b.r. odbyło się kolejne spotkanie DG z organizacjami związkowymi działającymi w PP. Pierwsza część spotkania poświęcona była prezentacji sytuacji ekonomiczno-finansowej ppup Poczta Polska za 6 miesięcy 2009 roku. Strona pracodawcy przedstawiła:

• plan rzeczowo-finansowy i wyniki,

• plan działań naprawczych,

• oszczędności wynikające ze zwolnień grupowych,

• wykorzystanie funduszu wynagrodzeń,

• wykonanie zatrudnienia.

Kolejnym zagadnieniem było poruszenie kwestii regulaminu premiowania. Strona związkowa zwróciła się do pracodawcy, aby Projekt regulaminu premiowania procedować ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, a nie tylko z organizacjami reprezentatywnymi, ze względu na fakt, że zostały do projektu wprowadzone nowe elementy, wcześniej nieznane wszystkim organizacjom związkowym.

W drugiej części spotkania, na wniosek strony związkowej strona pracodawcy wycofała się z propozycji zawarcia regulaminu rokowań ZUZP. Negocjacje projektu ZUZP będą się odbywały przez porównanie projektów Strony Pracodawcy i Strony Związkowej. /J.G./

02.07.2009r.

Dnia 01.07.2009r. w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie ewentualnego wstrzymania wypłaty premii za miesiąc czerwiec niektórym grupom zawodowym.

Tak jak wcześniej informowaliśmy na łamach naszego forum, w dniu 01 lipca 2009 odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ z pracodawcą w sprawie wstrzymania wypłaty premii dla

Kadry Kierowniczej. Dyrektor Generalny przedstawił ogólną, złą kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz poinformował, że wskutek braku akceptacji ze strony społecznej na wstrzymanie wypłaty premii za czerwiec 2009 dla KK, wstrzymanie wypłaty premii nie nastąpi. Przedłożył jednakże nową propozycję tj. zmniejszenie funduszu premii za czerwiec ma objąć wszystkich pracowników. Fundusz premiowy ma zostać pomniejszony o 2,76%. Przedstawiciele ZZ mają 7 dni na przedstawienie opinii w tej sprawie, aczkolwiek negatywnych reakcji na sali słychać nie było. Z informacji jakie udało się nam uzyskać, jest bardzo prawdopodobne, że w kolejnych miesiącach tego roku fundusz premiowy będzie nadal pomniejszany.

Wielkie zaś oburzenie wywołała decyzja Dyrektora Generalnego o wstrzymaniu wypłaty nagród dla 28 związkowców za pracę społeczną na rzecz pewnego Regionu. Niestety, ale w tej kwestii oburzenie niektórych przedstawicieli ZZ było wielkie. Jeden z nich nawet podsumował to stwierdzeniem, że „te 1500 zł, to jest jałmużna, a nie nagroda”. Szkoda tylko, że dopiero po upływie dwóch lat Dyrektor Generalny podjął decyzję o wstrzymaniu wypłaty nagród dla związkowców, ba raczej zmusiła go do podjęcia tej decyzji „trudna” sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Pisaliśmy już o tego typu praktykach i na naszej stronie, i do Dyrektora Generalnego, lecz wówczas Kierownictwu to nie przeszkadzało. A szkoda. Wynik finansowy PP nie byłby dziś, aż tak tragiczny. Szkoda również, że dopiero po interwencji Pani Minister Julii Pitery, DG podejmie, bądź już podjął decyzję o odwołaniu jednego z najgorszych Dyrektorów pewnego pionu PP.

Dyrektor Generalny wypowiedział się również w kwestii dalszych zwolnień grupowych, które z pewnością nastąpią i w znacznym stopniu dotkną jednak eksploatację (kadrę kierowniczo-kontrolerską). Nie podał natomiast jaka to będzie skala pracowników.

W kwestii przekształcenia ppup Poczta Polska w Poczta Polska S.A.- nastąpić to ma już lada moment. Według Dyrektora Generalnego bardzo prawdopodobna data, to 01 sierpnia, bądź 01 września 2009.

/P.M./

26.06.2009r.

Zarząd WZZPP przedstawił Dyrektorowi Generalnemu Poczty Polskiej swoją opinię w sprawie możliwości potrącenia czerwcowej premii niektórym grupom zawodowym.

23.06.2009r.

Odbierając dzisiejszą pocztę przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Wpłynęło bowiem do zaopiniowania pismo Dyrektora Generalnego w sprawie…, zresztą przeczytajcie Państwo sami.

23.06.2009r.

Zarząd WZZPP zajął stanowiska w następujących sprawach:

w sprawie projektu zmian, przedstawionego przez pracodawcę, do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Regulaminu Premiowania , w sprawie udzielania pomocy finansowej członkom związku.

Jeśli chodzi o projekt aneksu do Regulaminu Premiowania, to wiadomo już, że pracodawca zdecydował, iż „dalszy tryb uzgodnień będzie prowadzony z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi”.

27.05.2009r.

Kiedy kolejne zwolnienia grupowe? Kogo obejmą?

W dniu 22 maja 2009r roku miało miejsce spotkanie przedstawicieli ZZ z Kierownictwem ppup Poczta Polska na temat aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej oraz przedstawieniem realizacji programu naprawczego.

Temat sytuacji ekonomiczno finansowej przedstawił nowo powołany Zastępca Dyrektora Generalnego Pan Mirosław Markiewicz (zastąpił kilka tygodni temu Dyrektora Mariusza Wnuka). Prognozy Dyrektora Markiewicza, są dość pesymistyczne. Poczta Polska za I kwartał 2009r uzyskała około 83 mln zł zysku. Koniec roku 2009 ma być gorszy od roku 2008.

W kwestii aktualnej realizacji programu naprawczego wypowiadał się Dyrektor Generalny. Poinformował, że w ramach przeprowadzanych zwolnień grupowych wręczono skutecznie około 1100 wypowiedzeń umów o pracę. Niestety, ale jest planowane uruchomienie kolejnej procedury zwolnień grupowych, która miałaby ruszyć już od 01 sierpnia 2009. Ma być to około 2 tysięcy pracowników, ale z tak zwanego nadzoru w eksploatacji.

Kolejnym ważnym punktem jest fakt, że z planowanych do likwidacji 1000 urzędów pocztowych, istnieć przestanie około 400. Ciekawostką jest fakt, że stanowiska obsługi klienta w urzędach pocztowych, nie będą już musiały być oszklone. Klienta od pracownika ma oddzielać tylko sama lada. Wedle informacji podawanych przez UKE o bardzo kiepskiej terminowości doręczania przesyłek, Dyrektor Generalny poinformował, że na podstawie badań wykonanych przez Pocztę Polską, terminowość doręczania mamy najwyższą od lat i przekraczamy normy ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. Tę kwestię będą wyjaśniać z UKE.

Dyrektor Generalny przyjął również wstępną decyzję o dalszym losie Centrum Poczty. W przyjętym założeniu zlikwidowane ma być 14 Regionów CP, a pozostawienie w zamian 62 Rejony oraz 14 WER-ów. Ma to przynieść również oszczędności etatowe,

wielkości 370 etatów. Według DG nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji o docelowym kształcie Centrum Usług Koncesjonowanych. nej pracy.

/P.M./

02.04.2009r.

Prima aprilis!

Wczorajsza informacja o dymisji Dyrektora Generalnego była oczywiście żartem prima aprilisowym. Z naszych informacji wynika, że na twarzy Dyrektora Polakowskiego po zapoznaniu się z nim zagościł delikatny uśmiech. Widocznie nasz szef ma więcej poczucia humoru niż niektórzy pracownicy. Panie Dyrektorze, wyrazy szacunku.

01.04.2009r.

Dyrektor Generalny odwołany!!!

To, co dla wielu wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Minister Infrastruktury zdymisjonował Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska p.Andrzeja Polakowskiego. Nowym Dyrektorem został poseł PSL, dotychczasowy członek sejmowej Komisji Infrastruktury- p.Janusz Piechociński. Nowemu szefowi naszego przedsiębiorstwa życzymy owocnej pracy.

/WZZPP/

31.03.2009r.

Będą podwyżki! Dla kogo?

W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyły się konsultacje przedstawicieli związków zawodowych z Dyrektorami Centrum Poczty i Usług Koncesjonowanych w sprawie podziału funduszy na poszczególne jednostki. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Poczty p. Krzysztofem Sołśnią rozpoczęło się dość zaskakująco. Jeden z przedstawicieli związków zaprezentował pozostałym, obecnym, w tym nam, pewien, dość szokujący dokument. Nawet u takich „paranoików” jak my, za jakich uchodzimy, wrażenie po zapoznaniu się z nim było olbrzymie. Z pozoru niewinnie wyglądający papier wywołał u wielu wiele emocji i podejrzeń. Wszelkie znaki wskazywać by mogły, że podwyżki mają dotyczyć kadry dyrektorskiej. Dyrektor Centrum Poczty zapewnił zebranych, że rzecz dotyczy ok. 80. przedstawicieli handlowych z dwóch regionów, których pobory po wprowadzeniu Regulaminu Premiowania znacznie zmalały. Pan Krzysztof Sołśnia zobowiązał się do sprecyzowania, której grupy owa podwyżka ma dotyczyć. Zapewnił przy tym, że wzrost wynagrodzeń nie dotknie żadnego dyrektora. Mamy nadzieję, że słowa dotrzyma. Mamy jednak poczucie pewnego niesmaku. Po pierwsze, nie wiemy dlaczego dokument ten krążył nieoficjalnie. Po drugie, zastanawiamy się dlaczego wzrost wynagrodzeń ma objąć tylko jedną grupę zawodową. Wszak są wśród innych pracowników tacy, którzy ponieśli „uszczerbek w średnim wynagrodzeniu na skutek stosowania jednolitego Regulaminu Premiowania dla Pracowników Poczty Polskiej”.

/P.M./

29.03.2009r.

Po raz kolejny zwracamy się o pomoc ludzi dobrej woli.

Mała Weronika wnuczka listonoszki z UP Braniewo 1 urodziła się z wadą serca. Przeszła kilka skomplikowanych operacji . Prawdopodobnie na skutek długotrwałej śpiączki farmakologicznej zaczęła tracić słuch. Czaka ją dalsze, kosztowne, skomplikowane leczenie i długotrwała rehabilitacja.

Zwracamy się o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli . Liczy się każda nawet symboliczna złotówka. Kolejny raz możemy pokazać jak wielkie serca maja pocztowcy.

POMÓŻMY WERONICE WRÓCIĆ DO ZDROWIA!!!

Wpłaty można przekazywać na konto:

PKO BP SA 1 O /BRANIEWO

41 1020 1752 0000 0302 0117 9373

Pomoc dla Weroniki

Przewodniczący KT WZZPP w Braniewie

Józef Grabarczyk

27.03.2009r.

Kolejne spotkanie w sprawie zwolnień zakończone.

Jesteśmy obecnie po dwóch spotkaniach w sprawie zwolnień grupowych. Poprzednie było18 marca br, lecz nic konstruktywnego nie można było po tym spotkaniu napisać.

W dniu wczorajszym, tj. 26 marca br strona związków zawodowych przedstawiła, na bazie przedstawionego nam wcześniej projektu zwolnień grupowych, uwagi i propozycje zmian. Nie oznacza to, że jeśli wszystkie uwagi ZZ zostaną zaakceptowane przez pracodawcę, organizacje związkowe podpiszą regulamin zwolnień grupowych.

Zgodnie z ustawą 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, powszechnie zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych, termin 20 dni na konsultacje w sprawie regulaminu zwolnień, liczymy od 20 marca 2009r. Oznacza to, że pierwsze wypowiedzenia umów o pracę rozpoczną się nie szybciej niż 1 maja 2009r. Rozpoczęty w chwili obecnej proces zwolnień, według DG nie jest jedynym jaki będzie mieć miejsce. Przewidywane są dalsze zwolnienia. Jak na razie nie określono, jakich grup pracowniczych będą się dotyczyć.

Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny poruszył kwestię ewentualnego przesunięcia terminu wypłaty, bądź obniżenia wymiaru premii rocznej, zwanej potocznie „łącznościówką”.

Przyczyną takiego stanu jest zła kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Do tego tematu z pewnością będziemy powracać, na kolejnych spotkaniach.

Powszechnie wiadomo, że powołany przez DG zespół ds. optymalizacji procesów w PP pod kierownictwem Dyrektora Popka zakończył już jakiś czas temu swoją pracę. W tej sprawie odbyło się już 12 marca br Kolegium Dyrektora Generalnego PP, podczas którego szczegółowo DG zapoznał się z wynikami prac zespołu. Wyniki prac zespołu pod kierownictwem Dyrektora Popka miały też być przedstawione przedstawicielom związków zawodowych. Niestety, podczas wczorajszego spotkania dowiedzieliśmy się, że jak na razie pracodawca nie może nam udostępnić wyników prac zespołu. Ma być to zrobione w najbliższym czasie. Kiedy? Niewiadomo. Odnosimy wrażenie, że coś się przed nami ukrywa. Zresztą nie pierwszy raz.

Dość istotnym tematem, który wzbudził wiele kontrowersji, była propozycja DG zawarcia porozumienia dotyczącego wysokości wynagrodzenia za czas choroby. Propozycja ta dla ZZ nie była nowością, gdyż już wielokrotnie kwestię tę, poruszał DG. Obecnie pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje za każdy dzień niezdolności do pracy trwający do 33 dni 100% wynagrodzenia. Propozycja pracodawcy – 80%. Podczas najbliższego spotkania będzie ostatecznie wiadomo, czy ZZ zaakceptują propozycję pracodawcy.

Kolejne spotkanie dotyczące rozmów na temat zwolnień grupowych przewidziane jest na 02 kwiecień 2009r.

 /P.M./

12.03.2009r.

Kolejny etap zwolnień grupowych.

W dniu 11 marca 2009r przedstawiciele związków zawodowych spotkali się z Kierownictwem firmy, w sprawie ustalenia regulaminu zwolnień grupowych. Dyrektor Generalny, nadal stoi na stanowisku, że zwolnień grupowych nie unikniemy, wręcz przeciwnie. Będą jeszcze w późniejszym czasie dalsze zwolnienia. Na pytania dotyczące pakietu osłon socjalnych, padła jedna odpowiedź – wykluczone.

Zgodnie z art.3.1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, powszechnie zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych, dwudziestodniowy termin na podpisanie porozumienia w sprawie zwolnień grupowych, liczyć się będzie od 11 marca 2009r. Oznacza to, że jeśli w tym terminie pracodawca nie zawrze ze związkami stosownego porozumienia, regulamin zwolnień grupowych wdroży samodzielnie. W związku z tym, że w dniu wczorajszym, nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń, kolejne spotkanie zaplanowano na 18 marca 2009r.

Jak informowaliśmy w poprzednim komunikacie z 04.02.2009r po spotkaniu, na którym zaprezentowano organizacjom związkowym projekt optymalizacji zatrudnieniu, mieliśmy wątpliwości, czy założenia redukcji stanowisk administracyjnych, nie będą odbiegać od rzeczywistości. Nie myliliśmy się. W dniu wczorajszym przekazano stronie związkowej i omówiono szczegółowo dokument z klauzulą „Tajemnica Przedsiębiorstwa”, (którego z powodu tej klauzuli zaprezentować nie możemy), w którym to zaprezentowano nową koncepcję optymalizacji zatrudnienia. Prezentacja z 04 lutego 2009r, całkowicie odbiega od wcześniejszych założeń. Okazało się, że wcześniejszy zamiar ograniczenia i to znacznego liczby np. stanowisk Zastępców Dyrektorów, pozostanie nie zmieniony. W niektórych pionach wręcz przewiduje się zwiększenie liczby stanowisk administracyjnych, albo ogranicza się i to znacznie redukcję stanowisk. Dla nas jest to farsa i jednocześnie kpina ze strony społecznej, jaką są związki zawodowe. To jednak, udało się nam przewidzieć. Ponadto Dyrektor Generalny zaproponował stronie związkowej, udział w powołanym przez niego zespole, który to ma zająć się rozwiązywaniem problemów pracowniczych związanych z optymalizacją zatrudnienia. W tej konkretnej sprawie organizacje związkowe nie zajęły jeszcze ostatecznego stanowiska.

Dla wielu pracowników ważną informacją również będzie założenie Kierownictwa Poczty, w kwestii likwidacji przychodni medycznych. W zamian mają powstać punkty medyczne, ale tylko przy największych WER-ach.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kolejne spotkanie zaplanowane jest na 18 marca 2009r. O godzinie 11:00 mają się spotkać sami przedstawiciele związków zawodowych, w kwestii wypracowania wspólnego stanowiska do dalszych rozmów z Dyrektorem Generalnym. O godzinie 13:00 ma się rozpocząć kolejne spotkanie z Kierownictwem Poczty.

 /P.M./

11.03.2009r.

Uderz w stół, a nożyce się odezwą.

Pod koniec lutego b.r. WZZPP wystosował do wszystkich urzędów pocztowych, podległych CP ORJ Jelenia Góra, komunikat o odbytym spotkaniu premiowym w CP ORJ Jelenia Góra. Na pismo to, z furią zareagowały pozostałe, uczestniczące w tym spotkaniu związki zawodowe. Ich liderzy stworzyli pismo, w którym próbują bronić swoich racji. Dziwne, że w wielu placówkach na tablicach ogłoszeń zawisł tylko ten drugi dokument. Ale do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. My postanowiliśmy zamieścić oba. Nadal podtrzymujemy tezy przedstawione w naszym komunikacie.

Szanowni Przewodniczący:

NSZZPP- p. Anno Iglińska

OP NSZZ Solidarność- p. Robercie Dylowski

KO NSZZ Listonoszy PP- p. Marku Dubak

Indywidualne plany sprzedażowe nakładane na poszczególnych pracowników, w praktyce realizowane poprzez zakup towarów przez nich samych, to praktyka, z którą WZZPP się nie zgadza. To, co dla nas jest skandalem, dla Was- ratowaniem miejsc pracy. Działania niezgodne z Regulaminem Premiowania to dla Was sprawiedliwe ocenianie. Różni nas również to, że Wy wyniki ekonomiczne chcecie osiągać poprzez sprzedaż towarów handlowych. My uważamy, że powinniśmy się skupić na usługach pocztowych, czyli na tym, do czego jesteśmy powołani.

To, że zrzeszacie „przeważającą i reprezentatywną grupę wszystkich pracowników” ORJ Jelenia Góra nie zwalnia Was od przestrzegania wewnętrznych regulaminów.  My możemy być „promilowym” związkiem. Żadna to ujma. Dla nas bowiem, pojedynczy człowiek też jest ważny. WZZPP powstał m. in. dlatego, że nie byliśmy zadowoleni z działalności tych związków , które istniały. I nadal nie jesteśmy! Będziemy w dalszym ciągu realizować zadania, które stawiają przed nami nasi Członkowie. A Oni chcą godziwie pracować i nie być do niczego zmuszani. Nie chcą aby decydowało się za nich co, gdzie i za ile mają kupować. Zastanawiamy się, czy Wy również, Szanowni Przewodniczący, 5-10% swoich poborów zostawiacie w sklepiku pocztowym.

I jeszcze jedno, fundusz premiowy to nie środki, które są Wasze i Dyrektora ORJ. To są pieniądze wszystkich pracowników jednostki. Poczta Polska jest przedsiębiorstwem państwowym i nie może być mowy o żadnej prywacie. Jesteśmy zasmuceni tym, że oprócz patrzenia na ręce poszczególnych Dyrektorów musimy patrzeć również na Wasze. Trudno, skoro musimy-będziemy. /P.G./

09.03.2009r.

I po wyborach.

Zgodnie z uchwałą Zarządu WZZPP, dnia 07.03.2009 roku we Wrocławiu odbyło się Zebranie Spawozdawczo-Wyborcze Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Zebrani Delegaci zatwierdzili, choć nie jednogłośnie, sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Delegaci poprzez karty do głosowania wybrali spośród 14 zgłoszonych kandydatów 8 osób, które wspólnie z Przewodniczącymi Terenowych Komisji tworzą Zarząd.

I tak, wolą Delegatów Zarząd WZZPP na kadencję 07.03.2009r.-06.03.2012r. stanowią:

Piotr Moniuszko- Przewodniczący

Arkadiusz Niemczyk- Z-ca Przewodniczącego

 Piotr Górzny- Z-ca Przewodniczącego

Wiesław Konieczko- Sekretarz

Jacek Górzny- Skarbnik

Bogdan Kielar- Członek

Małgorzata Grzesiak- Członek

Iwona Czarnecka- Członek

Piotr Wojtanowicz- Członek

Jacek Bogucki- Członek

Piotr Tyszkiewicz- Członek

Józef Grabarczyk- Członek

Spośród 6 zgłoszonych kandydatów Walne Zebranie wybrało następujące osoby do Komisji Rewizyjnej:

Jadwiga Błażewicz- Przewodnicząca

Rudolf Kuczyc- Członek

Leszek Mularczyk- Członek

Ostatnim punktem Walnego Zebrania były sprawy bieżące zgłaszane przez Delegatów. Sporo poruszenia wywołała kwestia nakładania na poszczególnych pracowników planów sprzedażowych, co w praktyce oznacza zakup towarów przez nich samych. Zarząd zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania pracowników poprzez stronę internetową w jaki sposób mogą się oni bronić przed tymi praktykami. Odbyła się również dyskusja na temat rozpoczętych już zwolnień grupowych. Zapoznano również zebranych ze Społecznym Inspektorem Pracy.

Żałujemy tylko jednego. Że mimo narastających pretensji do związków zawodowych i w przededniu trudnych chwil, zarówno dla firmy jak i pracowników, wielu z nich nie wykazało większej ochoty do przybycia, uzyskania informacji, oraz nie skorzystało z prawa do bezpośredniego wpływu na ich organizację związkową. Tym, którzy przybyli serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że wybrany Zarząd ich nie zawiedzie.

/P.G./

05.03.2009r.

Zwolnienia grupowe rozpoczęte.

W dniu dzisiejszym, tj. 04 marca 2009r otrzymaliśmy zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w ppup Poczta Polska, wraz z załącznikami. Oznacza to, że proces zwolnień w Poczcie Polskiej w zasadzie się już rozpoczął.

Na 11 marca 2009r jest zaplanowane spotkanie w sprawie zawarcia pomiędzy Dyrektorem Generalnym ppup Poczta Polska, a organizacjami związków zawodowych, porozumienia w sprawie zwolnień grupowych. Przesłany projekt porozumienia zwolnień grupowych w zasadzie niczego zwalnianym pracownikom nie gwarantuje, prócz nakazanych ustawą odszkodowań, szkoleń, współpracy pracodawcy z powiatowymi urzędami pracy itd.

Stało się również to co przewidywaliśmy. Zwolnienia dotkną również szeroko pojętą eksploatację. Faktem, że z zapowiadanej liczby około 1500 etatów przewidzianych do zwolnień grupowych, ostało się niecałe tysiąc. Nie zmienia to jednak faktu, że na ten moment około 30% stanowią pracownicy szeroko pojętej eksploatacji, o których wcześniej nie było mowy. Redukcja zatrudnienia polegać będzie jeszcze na wypowiedzeniach zmieniających – z przyczyn ekonomicznych.

Z pewnością na tej liczbie pracowników, których będą miały objąć zwolnienia grupowe, pracodawca nie skończy. Obecnie przecież, sukcesywnie pełnomocnicy pracodawcy podejmują przeróżne działania, by ograniczać zatrudnienie i nie są to zwolnienia grupowe.

O wszelkiego rodzaju ustaleniach i dalszych krokach pracodawcy będziemy w miarę na bieżąco informować.

 /P.M./

01.03.2009r.

Relacja przedstawiciela WZZPP ze spotkania związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym.

W dniach 26-27 lutego b.r. odbyło się kolejne spotkanie DG ze ZZ. Tematem spotkania było porozumienie w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 roku w ppup Poczta Polska. Roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 roku w ppup Poczta Polska wynosi 8.75%. Wskaźnik ten jest wynikiem:

• Podwyżki przeciętnego wynagrodzenia w ppup Poczta Polska od dnia 1 sierpnia 2008 roku,

• Wyłączenia zatrudnienia na zastępstwo z wykonywania zatrudnienia, przyjętego do ustalenia bazowego wynagrodzenia na 2009 rok w CP.

Niestety nie doszło do podpisania porozumienia. Ogromne kontrowersje wzbudzał zapis o art. 4 ust 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 który dopuszcza zmianę wskaźnika w związku z planowaną w 2009 roku restrukturyzacją zatrudnienia, odejściami indywidualnymi oraz przyczynami określonymi w wewnętrznych przepisach PP. Rozmowy na temat przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 roku w ppup Poczta Polska będą kontynuowane w miesiącu marcu.

Pojawiła się szansa na podpisanie innego porozumienia dotyczącego zasad wynagradzania pracowników ppup Poczta Polska za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub z innych przyczyn określonych w art. 92 Kodeksu pracy. Na dzień dzisiejszy pracownik ppup PP będący na zwolnieniu lekarskim trwającym łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, a w przypadku pracowników którzy ukończyli 50 rok życia – po 14 dniach otrzymują 80% wynagrodzenia. PP jako nieliczna firma płaci 100% wynagrodzenia za pierwsze 33 dni i zmiana na 80% była tematem rozmowy. Porozumienie było gotowe, ale kolejny raz nie doszło do finalizacji. Niektórzy przedstawiciele ZZ nie mogli sami podjąć decyzji tłumacząc się, że muszą skonsultować to ze swoimi organami statutowymi i … mają na to 3 tygodnie.

 /J.G./

13.02.2009r.

12 lutego 2009r miało miejsce spotkanie, podczas którego miało dojść do ustalenia wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ppup Poczta Polska na rok 2009, zgodnie z zapisami ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.

Dyrektor Generalny zaproponował ustalenie wskaźnika w wysokości 8,75% na rok 2009. Do podpisania stosownego porozumienia jednakże nie doszło. Pod koniec lutego planowane jest kolejne spotkanie.

04.02.2009r.

03.02.2009 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym PP w sprawie projektu optymalizacji zatrudnienia oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Wiele ostatnio słychać z plotek i mediów o zwolnieniach w Poczcie Polskiej. Kilka dni temu związki zawodowe otrzymały projekt optymalizacji zatrudnienia, który jak na razie o redukcji etatów mówi, ale administracyjnych. W celu zapoznania związków zawodowych z tym projektem oraz w sprawie ZUZP dnia 03 lutego 2009r. w Dyrekcji Generalnej odbyło się spotkanie z pracodawcą.

Projekt redukcji zatrudnienia został dość szczegółowo omówiony, jednakże zawsze pozostanie jakiś niedosyt oraz wątpliwości czy założenia nie będą znacząco odbiegać od rzeczywistości.

W najbliższym czasie DG chce się ponownie spotkać ze ZZ, by ustalić bliższe szczegóły zwolnień grupowych, gdyż liczba zwolnionych etatów ma sięgnąć jak na razie ponad 1500.

Można przyjąć, że pierwszy etap z ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych), kierownictwo firmy ma za sobą. To spotkanie śmiało można nazwać konsultacjami. Kolejne, które ma niedługo się odbyć ma na celu zawarcie ze ZZ porozumienia do zwolnień grupowych. Założyć już dziś można, że do porozumienia między ZZ a pracodawcą nie dojdzie, więc DG sam ustali regulamin zwolnień.

W kwestii ZUZP niestety nie udało się zrobić najmniejszego kroku w przód. Ba, można uznać, że zrobiono krok w tył. Nadal nie został ustalony regulamin prac nad tym dokumentem oraz, jak się dziś okazało, ZZ zainteresowane negocjacjami ZUZP muszą ponownie zgłosić swój akces do pracy nad nim.

Można śmiało założyć, że rok 2009 będzie rokiem przełomowym, zarówno dla Poczty Polskiej jak i losów dziesiątków tysięcy jej pracowników. Z pewnością o wszelkich ustaleniach, będziemy informować na bieżąco.

/P.M./

20.01.2009r.

Czy Poczta Polska narusza zasady równego traktowania? Wyrok Sądu odpowiada na to pytanie twierdząco.

Okazuje się, że Poczta Polska narusza zasady równego traktowania, jak można się przekonać w załączonym wyroku sądu. Wyrok ten otwiera drogę wszystkim pracownikom, którzy przed zatrudnieniem się w Poczcie Polskiej, pracowali w nieuspołecznionych zakładach pracy* i okres tej pracy nie został im uwzględniony, co bezpośrednio ma przełożenie na wysokość wypłacanego dodatku stażowego oraz wcześniejszego prawa do nabycia nagrody jubileuszowej.

Przyjmijmy, że pracownik X przed podjęciem pracy w Poczcie Polskiej przepracował łącznie 10 lat. Z czego 3 lata w zakładach uspołecznionych i 7 lat w zakładach nieuspołecznionych. Do okresu zatrudnienia Poczta Polska pracownikowi X zalicza z tych 10 lat pracy tylko 3 lata pracy zgodnie z wewnętrznymi przepisami.

Według Sądu Pracy, nie zaliczenie do okresu zatrudnienia 7 lat pracy w zakładach nieuspołecznionych pracownika X, spowodowało dyskryminację w zatrudnieniu. Dla Poczty Polskiej oznacza to, że zgodnie z wyrokiem musi ten okres zatrudnienia zaliczyć i jednocześnie wypłacić pracownikowi X należne wynagrodzenie. Zaliczenie 7 lat do okresu zatrudnienia spowodowało, że pracownik uzyskał wcześniej prawo do wyższego dodatku stażowego oraz w zależności od okresu zatrudnienia prawo do wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej.

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy Kierownictwo Poczty Polskiej należne świadczenia pracownikom będzie wypłacać dobrowolnie, czy na wniosek zainteresowanego pracownika, czy też każdy pracownik będzie musiał wystąpić z pozwem do Sądu Pracy. Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że na dobrą wolę Kierownictwa nie ma co liczyć, gdy przyjrzymy się kondycji finansowej Poczty Polskiej. Można też założyć, że obecne Kierownictwo liczy na to, że wyrok ten uda się utrzymać w najgłębszej tajemnicy, tak by nieświadomość pracowników

nie spowodowała lawiny roszczeń. Być może również to jest jednym z wielu powodów odejścia z Poczty Polskiej Zastępcy DG Pana Mariusza Wnuka do OFE Pocztylion.