Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Wpisy 2008r.


28.11.2008r.

Relacja przedstawiciela WZZPP ze spotkania związków zawodowych z Dyrektorem Centrum Poczty, Panem Krzysztofem Sołśnią.

W dniu 25 listopada 2008r odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ z Dyrektorem Centrum Poczty, Panem Krzysztofem Sołśnią.

Spotkanie dotyczyło zmian systemu czasu pracy w całym pionie Centrum Poczty.

Przedstawiono prezentację w jakich systemach czasu pracy pracują pracownicy CP w poszczególnych jednostkach. Ogólnie wygląda to tak, że na przykład listonosze pracują w trzech różnych systemach czasu pracy.

Propozycja Dyrektora Sołśni była następująca:

administracja – podstawowy czas pracy

listonosze- zadaniowy czas pracy

pozostałe grupy – równoważny czas pracy.

Zadaniowy system czasu pracy dla listonoszy wzbudził wiele pytań i wątpliwości wśród ZZ. Propozycja Dyrektora Sołśni była taka, by od stycznia lub lutego 2009r. wprowadzić dla całej służby doręczeń, najpierw równoważny czas pracy, a w czasie późniejszym zadaniowy czas pracy.

Kolejne spotkanie odnośnie czasu pracy odbędzie się w pierwszej dekadzie stycznia 2009 r., chyba że ZZ przyjmą bez zastrzeżeń propozycję pracodawcy i stosowne porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane jeszcze w grudniu tego roku.

Dyrektor Sołśnia tłumaczył potrzebę zmiany czasu pracy dla służby doręczeń problemami z PIP-em. Według Dyrektora należy unikać fikcji, gdyż często zdarza się, że listonosz pracuje od 8 do 14, a dwie godziny spędza w urzędzie, udając że coś tam robi. Zadaniowy czas pracy ma ułatwić pracę listonoszom. Zadanie jakie będzie miał wykonać listonosz ma być na poziomie 100% obciążenia pracą. Za pracę dodatkową mają być wypłacane dodatkowe pieniądze.

W miesiącu styczniu 2009 r. ma wejść na urzędy program do ustalania harmonogramu czasu pracy, w systemie równoważnym, który pomoże ustalać kadrze kierowniczej grafiki i będzie pokazywał błędy, jeśli będą występowały w ilości godzin pracy. /J.G./

19.11.2008r.

Zmiany w strukturach KT WZZPP w Toruniu.

W dniu 15 listopada 2008r. o godzinie 11:00 odbyło się spotkanie członków Komisji Terenowej WZZPP w Toruniu,

przy udziale przedstawicieli Zarządu WZZPP.

Podczas spotkania Przewodniczący KT WZZPP – Dawid Rudolf, Wiceprzewodniczący KT WZZPP – Adam Czaprowski oraz Sekretarz KT WZZPP – Tomasz Fajfer złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Mając na uwadze fakt, że skład Komisji Terenowej WZZPP w Toruniu, od dłuższego czasu był niepełny z powodu rozwiązania umów o pracę bądź też rezygnacji,

zebrani członkowie postanowili wybrać nowy skład Komisji Terenowej WZZPP w Toruniu.

Mamy przyjemność poinformować, że obecny skład Komisji Terenowej WZZPP w Toruniu, został wybrany zgodnie ze Statutem WZZPP, na okres od 15.11.08r. do 14.11.2011r.

Oto nowy Zarząd KT WZZPP w Toruniu:

Przewodniczący  – Jacek Bogucki

Zastępca Przewodniczącego – Arkadiusz Rojek

Zastępca Przewodniczącego  – Adam Czaprowski

Sekretarz  – Aldona Słupecka

Członek  – Kolasiński Sebastian

Członek – Dawid Rudolf

Jednocześnie, zgodnie ze Statutem WZZPP Przewodniczący KT WZZPP w Toruniu Jacek Bogucki został członkiem Zarządu WZZPP.

Ze strony Zarządu WZZPP życzymy wielu sukcesów. /P.M./

15.11.2008r.

Komunikat ze spotkań Dyrektora Generalnego z przedstawicielami związków zawodowych w dniach 13 -14 listopada 2008.

W dniu 13.11.08 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i dyrekcji na temat posiłków profilaktycznych. Po upływie ponad roku przekazano wreszcie analizę badań dotyczących wydatku energetycznego. Przedstawiciele ZZ zgodzili się z wcześniejszą opinią Dyrektora Generalnego, że zarządzenie w sprawie posiłków nie wymaga akceptacji ze strony ZZ i DG powinien je wydać, aby z powodu przedłużających się niepotrzebnych rozmów nie blokować wydawania posiłków ogromnej grupie pracowników. Pełnomocnik DG do spraw kontaktów z ZZ przedstawił harmonogram, z którego wynika że do 20 listopada zostanie zlecone wykonanie kolejnych badań, umożliwiających ewentualne rozszerzenie stanowisk uprawnionych do posiłków. Należy jedynie mieć nadzieję, że podane terminy będą dotrzymane.

14 listopada b.r. przedstawiciele związków zawodowych uczestniczyli w Kolegium Dyrektora Generalnego. Zastępca Dyrektora Generalnego, Pan Mariusz Wnuk przedstawił prezentację pokazującą szczegóły Planu działań naprawczych, która liczy 106 slajdów.

Głównym założeniem Planu naprawczego jest redukcja kosztów. Z punktu widzenia ZZ najbardziej istotnymi zagadnieniami są sprawy pracownicze, głównie restrukturyzacja ( nie padło chyba ani razu słowo redukcja) zatrudnienia i optymalizacja sieci placówek pocztowych. Wbrew powszechnym oczekiwaniom nie podano liczby placówek planowanych do likwidacji, ani też ilości redukowanych etatów.

Według pracodawcy program oszczędnościowy to szukanie pieniędzy wszędzie. Za każdym z wymienionych punktów kryją się konkretne pieniądze. Dyr. J Rawłuszko stwierdził m.in., że w relacjach między Poczta Polską, a społeczeństwem w ostatnim czasie zapanowały stosunki podobne do sytuacji małżeństwa, w którym zapanowała zdrada i „ musimy pokazać, że jesteśmy nadal sexi, żeby zapobiec syndromowi, zdradzonych małżonków”

W przerwie spotkania związki zawodowe wybrały dwóch przedstawicieli, którzy oprócz reprezentantów Solidarności i OPZZ uczestniczyć będą w pracach zespołu ds. opracowania strategii. Są nimi kol. Ireneusz Wojtyna i Zbigniew Warchał (jg)

11.11.2008r.

Komunikat ze spotkania w ramach „pocztowego okrągłego stołu”, które odbyło się dnia 06.11.2008 r.

W czwartek, tj. 6 listopada br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyła się „Debata na temat przyszłości ppup Poczta Polska w obliczu planowanego otwarcia rynku pocztowego.

– „Podjąłem decyzję o zorganizowaniu wspólnie z kierownictwem Poczty tej debaty, aby w drodze dyskusji wspólnymi siłami określić w jakim kierunku powinny w najbliższym czasie podążać zmiany w funkcjonowaniu naszego narodowego operatora pocztowego, jak może funkcjonować rynek pocztowy po jego uwolnieniu, jak rozwiązać sprawę realizacji i finansowania obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych, który obecnie powierzony jest wyłącznie Poczcie Polskiej” – powiedział na wstępie Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk „… chcę, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że my potrafimy zrobić z Poczty Polskiej perełkę” – zakończył.

Następnie, referat na temat planów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Maciej Jankowski. Natomiast aktualną sytuację ekonomiczną i społeczną firmy omówił Andrzej Polakowski, Dyrektor Generalny Poczty Polskiej. W debacie głos zabrał również prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski, który wygłosił referat nt. „Przekształcenia operatorów pocztowych w innych krajach”, natomiast dr Tomasz Sondej przedstawił prezentację „Przewaga konkurencyjna na rynku pocztowym”. Uczestnicy spotkania wysłuchali również referatu dr Jacka Buko „Zarządzanie kapitałem ludzkim”. Po wygłoszeniu ostatniego referatu przez prof. dr hab. Henryka Babisa pt. „Strategiczne aspekty przekształceń strukturalnych Poczty Polskiej”, organizatorzy zaplanowali dyskusję. Przedstawione przez naukowców prezentacje dotyczyły zagadnień ogólnych związanych z rynkiem usług pocztowych.

Dyskusja trwała prawie dwie godziny i dotyczyła bieżącej sytuacji w firmie oraz przedstawionej przez dyrektora prezentacji. Dyrektor Generalny zapytany o szczegóły planu naprawczego oświadczył , że 14.11.08 przedstawi „plan działań naprawczych”

Spotkanie określane szumnie i na wyrost jako Pocztowy Okrągły Stół potraktować można jako wstęp do konkretnej dyskusji . O konkretnych działaniach nie było na razie nawet mowy. /J.G./

25.10.2008r.

Komunikat ze spotkania Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z przedstawicielami związków zawodowych.

29.09.2008r.

26.09.2008 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym Poczty Polskiej.

W dniu 26 września b.r. mieliśmy, jako ZZ spotkanie z DG na temat ujednolicenia w całej Poczcie dodatków do wynagrodzeń. Z pewnością wysokość wypłacanych dodatków w PP jest bardzo różna, ale jak zwykle problem tkwi w funduszach, których według DG nie mamy, więc trudno będzie jednym ruchem te dodatki wyrównać. Dyskusja w tym temacie nie trwała najdłużej, w zamian poruszono tematy z realizacji podwyżek oraz wiele innych. W zasadzie rozmawiano o wszystkim i o niczym.

Kilka godzin wcześniej spotkanie z DG miały dwa, reprezentatywne ZZ w sprawie Regulaminu Premiowania, nad którym męczą się już od ponad roku. Prawdopodobnie są na dobrej drodze, by jeszcze w tym roku zakończyć prace nad tym dokumentem. Jest to dziwne przyspieszenie, ale  o tym kiedy indziej.

Na uwagę zasługiwał jeszcze jeden fakt. Zastępca Przewodniczącego Solidarności zwrócił się oficjalnie do wszystkich przedstawicieli ZZ o podpisanie jednego z dwóch pism do DG. W zasadzie niewiele się różniły od siebie, z tym że w pierwszym wymienione było imię i nazwisko jednego ze zwolnionych działaczy „S” w drugim nazwiska już nie było. W obu pismach chodziło o jedno. O to by DG rozważył przywrócenie do pracy tylko jednego pracownika. Zapomniano o tym, że po strajku pracę stracili również inni pracownicy. A może nie zapomniano? /P.M/

02.09.2008r.

Potrzebna pomoc ludzi dobrej woli.

Zwracam się do Was drodzy Pocztowcy o gest dobrej woli, nasza koleżanka Janina Wróbel, asystentka w UP Brzozów, ciężko zachorowała i straciła prawą dłoń, stało się to tak szybko i nieoczekiwanie, że jesteśmy wszyscy tym faktem bardzo wstrząśnięci i zaskoczeni.

Zwracamy się do Was jako koledzy i współpracownicy o pomoc finansową, wpłacajcie każdą sumę w miarę Waszych możliwości, na konto naszego Związku.

Wolny Związek Zawodowego Pracowników Poczty

50-945 Wrocław,

ul. Krasińskiego 1

PKO BP SA Oddział 14 we Wrocławiu

18 1020 5226 0000 6102 0223 3906

z dopiskiem Pomoc dla Janiny

Na chwilę obecną nastąpiło pogorszenie choroby, po kolejnej operacji odjęto rękę do łokcia. Potrzebna jest błyskawiczna pomoc, być może zmiana szpitala, liczymy na pocztową solidarność, ratujmy naszą koleżankę, takie nieszczęście może przytrafić się każdemu z nas, pamiętajmy o tym.

Wiesław Konieczko

Przewodniczący KT WZZPP w Brzozowie

19.08.2008r.

Kolejny, ostatni Komunikat Przewodniczącego KT WZZPP w Bogatyni w sprawie uzgodnień zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników CP ORJ w Jeleniej Górze.

W dniu 30.07.2008 odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnień zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników CP ORJ Jelenia Góra. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych oraz przedstawiciele Kierownictwa CP ORJ w Jeleniej Górze.

Niestety, ale nasza organizacja nie podpisała uzgodnienia. Powodem powyższego było to, że naszym zdaniem jak największa kwota powinna zasilić wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników, a nie środki pochodne typu godziny nadliczbowe czy premia roczna (łącznościówka).

Za wyjątkiem naszej organizacji uzgodnienia nie podpisała jeszcze Solidarność, której przedstawiciel był na spotkaniu w roli obserwatora. Wzrost wynagrodzenia dla eksploatacji miałby być na poziomie 265zł/280zł, co naszym zdaniem jest za małą kwotą. W trakcie rozmów, po przeliczeniu tak zwanych pochodnych, znaleźliśmy oszczędności, które mogłyby zwiększyć wynagrodzenia zasadnicze.

Naszym zdaniem, za duże sumy zostały zabezpieczone na następujące pochodne:

– godziny nadliczbowe, bo aż 5% – gdzie nie wolno zabezpieczać funduszu na ten cel,

– premia roczna 8,3% – gdzie w zupełności wystarczyłoby 2%.

Kolejnym punktem spornym było ustalenie minimalnej i maksymalnej kwoty podwyżki jaką można przyznać na 1 etat:

– 150zł / 350zł – naszym zdaniem powinno być 250zł / 350zł, aby była gwarancja, że minimum 250zł otrzyma każdy pracownik.

Z powyższych powodów nie mogliśmy zaakceptować i podpisać stosownego porozumienia, które w naszej ocenie byłoby bardzo niekorzystne dla całej załogi, co zaś uczyniły pozostałe organizacje.

Przewodniczący

KT WZZPP w Bogatyni

Piotr Tyszkiewicz

30.07.2008r.

Komunikat Przewodniczącego KT WZZPP w Bogatyni w sprawie uzgodnień zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników CP ORJ w Jeleniej Górze.

WW dniu 13.08.2008 odbyło się już trzecie spotkanie w sprawie uzgodnień zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników CP ORJ Jelenia Góra. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych oraz Kierownictwa CP ORJ w Jeleniej Górze.

Spotkaliśmy się po raz trzeci z tego względu, że na poprzednich spotkaniach nie doszło do podpisania dokumentu z naszej strony oraz Solidarności, której przedstawiciel opuścił negocjacje po bardzo burzliwej wymianie zdań z Panem Dyrektorem Marianem Ziębą. Nie zgadzaliśmy się na proponowany podział funduszu przez Dyrektora CP ORJ w Jeleniej Górze, gdyż zapisy zawarte w projekcie uzgodnienia, nie były naszym zdaniem korzystne dla ogółu pracowników. Rozmowy były bardzo burzliwe, z których w bardzo prosty sposób można było wywnioskować, że niektórym przewodniczącym ZZ pomyliły się funkcje i najchętniej sami by ustalili szczegółowy wzrost wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników. Bardzo chcieli oceniać pracowników, a co gorsza karać, czego w żaden sposób nie mogliśmy zrozumieć i nadal nie możemy.

Mimo trzykrotnego podejścia do tematu, w sumie dzięki uporowi naszej organizacji udało się wiele zmienić w uzgodnieniu podziału funduszu na wzrost płac, gdzie uważamy, iż jest ono o wiele korzystniejsze niż dwie poprzednie wersje, z którymi mieli już okazję zapoznać się Wasi przełożeni.

I tak:

– Minimalna kwota jaką mógł dostać pracownik była przy pierwszej propozycji 150zł, obecnie jest 250zł

– Podwyżka jaka przysługuje pracownikowi eksploatacji, który stawkę ma mniejszą niż 1600zł – 290zł brutto, było 280zł brutto.

– Zniknął m.in. zapis o tym, że pracownicy ukarani naganą będą pozbawieni podwyżki oraz wiele innych.

Rozmowy wyglądały tak, że jako jedyni upieraliśmy się przy swoim i do końca konsekwentnie o to walczyliśmy, gdyż doświadczeni przykrymi doświadczeniami lat poprzednich, doszliśmy do wniosku, że nadszedł czas na zmiany. Sądzimy, że na lepsze.

Przewodniczący KT WZZPP w Bogatyni

Piotr Tyszkiewicz

20.07.2008r.

Komunikat Przewodniczącego KT WZZPP w Toruniu w sprawie uzgodnień zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników CP ORJ w Toruniu.

W dniu 18.07.2008r odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnień zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników CP ORJ w Toruniu.

W spotkaniu uczestniczyli :

Dyrektor Waldemar Kuta, Kierownik Jerzy Ziemski oraz przedstawiciele ZZ : Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” PPP w Toruniu, ZZ Kadry Kierowniczej, WZZPP Komisja Terenowa w Toruniu, Ogólnopolski Związek Zawodowy „Forum” Oddział Terenowy w Toruniu, Ogólnopolski Związek Zawodowy straży Pocztowej Oddział w Toruniu.

Niestety, ale z naszej strony nie doszło do uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń.

Wszystkie pozostałe organizacje podpisały ów dokument.

Nasze wątpliwości wzbudziło kilka punktów porozumienia. Oto kilka z nich:

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych w systemie akordowym ma być zwiększony o odpowiednie zwiększenie stawek akordowych. Pytanie nasze brzmi o jaką wysokość? To nie zostało określone w porozumieniu oraz, że wysokość tych stawek powinna być ustalona w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Nie określono również o jaką kwotę będzie miało wzrosnąć wynagrodzenie pracowników obecnie zatrudnionych na okresie próbnym. Zapis zawarty w tym dokumencie nie gwarantuje im żadnego wzrostu wynagrodzenia, a naliczony na nich fundusz płac pozostaje w rękach Dyrektora.

Największe nasze wątpliwości wzbudził fakt, średniego wzrostu wynagrodzenia. Dyrektor zaproponował, a pozostałe organizacje związkowe to zaakceptowały, że będzie to średnio na jeden etat kwota 230 zł!!! Według nas, jest to kwota bardzo dużo zaniżona. Skutkiem tego, będą bardzo duże oszczędności jakie ponownie pozostaną w rękach Dyrektora CP ORJ w Toruniu. Uważamy, że średni wzrost wynagrodzenia powinien być na poziomie około 280 zł. Z pewnością nie niższy. W związku z tym nie możemy się zgodzić na taki podział funduszu i z naszej strony nie doszło do podpisania porozumienia.

Przewodniczący

KT WZZPP w Toruniu

Dawid Rudolf

10.07.2008r.

W dniu 10.07.2008 r. podpisano uzgodnienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń od 01.08.2008 roku w jednostkach podległych CP OR Wrocław. Dokumentu nie podpisali uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Solidarności, ale brak ich akceptacji nie wpłynie na dalszy tok wzrostu wynagrodzeń… Samego sensu udziału Solidarności w tych rokowaniach  komentować nie będziemy, ale jak można dzielić coś, czego się nie chciało?

10.06.2008r.

Dzisiejsze spotkanie pracodawcy i przedstawicieli związków zawodowych na temat zasad podziału przyrostu funduszu wynagrodzeń wynikającego z Porozumienia z dnia 26 maja 2008 roku zakończyło się podpisaniem Porozumienia.

09.06.2008r.

W dniu 07.06.2008 roku powstała kolejna Komisja Terenowa WZZPP. Tym razem w naszych szeregach witamy Koleżanki i Kolegów zatrudnionych w CP ORJ Krosno. Przewodniczącym Komisji został Wiesław Konieczko. Tym samym Kolega Konieczko, zgodnie ze Statutem WZZPP został również Członkiem Zarządu naszej organizacji. Życzymy sukcesów.

06.06.2008r.

W dniu 10.06.2008 roku o godz. 11.00 w budynku Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej przy ul. Rakowieckiej 26 w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z pracodawcą. Celem spotkania będzie omówienia zasad podziału przyrostu funduszu wynagrodzeń wynikającego z Porozumienia z dnia 26 maja 2008 roku. Prezentujemy Państwu warianty podziału funduszu zaproponowane przez Dyrektora Generalnego.

27.05.2008r.

W dniu 26.05.2008r. 32 organizacje związkowe, w tym WZZPP podpisało Porozumienie z Dyrektorem Generalnym kończące spór zbiorowy. Dodatkowo podpisano Porozumienie w sprawie działań naprawczych w ppup Poczta Polska.

20.05.2008r.

 W związku z problemami technicznymi jakie nękały w ostatnim czasie nasze forum postanowiliśmy stworzyć nowy projekt na innym serwerze. Dzięki temu będziemy mieli większy wpływ na sprawy techniczne. Ze względu na ilość i ważkość informacji zawartych na dotychczasowym forum, będzie ono w dalszym ciągu dostępne, ale bez możliwości dodawania postów. Na nowym konieczna będzie ponowna rejestracja. Mamy nadzieję, że zaakceptują Państwo te zmiany i będą nadal aktywnie uczestniczyć w rozmowach. 

11.03.2008r.

 Informujemy, że powstała kolejna Komisja Terenowa WZZPP. Tym razem w naszym gronie witamy Koleżanki i Kolegów z ORJ Elbląg. Siedzibą Komisji jest Braniewo. Zarząd WZZPP wita pracowników tej jednostki w naszym gronie i życzy wielu sukcesów.

Jednocześnie Przewodniczący KT WZZPP kol. Józef Grabarczyk, zgodnie ze Statutem WZZPP został kolejnym członkiem Zarządu naszej organizacji.

20.03.2008r.

Oto protokół rozbieżności podpisany dnia 19.03 b.r. pomiędzy pracodawcą a Wspólną Reprezentację Związkową, reprezentującą związki będące w sporze zbiorowym.

31.03.2008r.

I znowu mieliśmy rację. Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił apelację Poczty Polskiej w sprawie p.Leszka Mularczyka. Panie Dyrektorze, a może by tak honorowo z własnej kieszeni pokryć te koszty? Honor to trudne słowo, łatwiejsze jest zawziętość i duma.

31.03.2008r.

Oto relacje ze spotkań w dniach 28 i 29.03.2008r.

dniu 27 marca 2008 przedstawiciele ZZ wzięli udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury w Sejmie RP. W spotkaniu wziął również obecny Dyrektor Generalny Pan Andrzej Polakowski ,  Zastępca Dyrektora Generalnego Pan Mariusz Wnuk oraz Pan Maciej Jankowski przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

Wstępnie ZZ zostały zapoznane z opinią na temat obecnej sytuacji i przyszłości Poczty Polskiej przez członków Prezydium Komisji Infrastruktury. Pan Poseł Janusz Piechociński (PSL, koalicjant rządowy PO), stanowczo podkreślił, że Poczta Polska w tym roku oraz w przyszłym nie będzie mogła liczyć na dotację ze strony budżetu państwa, na usługi powszechne świadczone głównie na obszarach wiejskich. Pan poseł zaznaczył jednakże, że celem rządu nie jest prywatyzacja Poczty Polskiej, ale jej komercjalizacja.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury zaproponował stronie społecznej (ZZ) wyłonienie spośród siebie grupy 6 osób, które będą na stałe uczestniczyć w pracach komisji.

Następnie swoje obawy o przyszłość Poczty Polskiej, jej pracowników wyrazili przedstawiciele ZZ.

Zostało podkreślone, że celem ZZ jest by w chwili, kiedy to pracownicy w większości opowiedzieli się w referendum za strajkiem, by do niego nie doszło, gdyż liczą na kompromis z DG.

Głos zabrał również jako gość Pan Maciej Jankowski z Ministerstwa Infrastruktury, który to zalecił pocztowcom ciężko pracować. Na koniec przytoczył anegdotę o dwóch żabach, które to wpadły do bańki z mlekiem. Nie mogąc się stamtąd uwolnić, pływały w tym mleku. Po jakimś czasie jedna z nich poddała się, przestała pływać i się utopiła. Druga zawzięta, nie poddała się i po jakimś czasie wydostała się z bańki. Z mleka zrobiło się masło i mogła spokojnie wyskoczyć. Ta przypowieść powinna pomóc pocztowcom w trudnych chwilach. /P.M/

28 marca 2008 odbyły się dwa spotkania. O godzinie 10 spotkali się sami przedstawiciele ZZ  aby wypracować dalsze działania, co dalej po referendum. Z uwagi na fakt, że dzień wcześniej „S” miała swoje wewnętrzne spotkanie, jej przedstawiciel  zapoznał wszystkich obecnych jakie decyzje podjęła eSka.

22.04.2008r.

W dniu 22-04-2008 odbyło się spotkanie ZZ będących w sporze z pracodawcą. Niestety, ale ostatnia propozycja ZZ nie zostałą do końca zaakceptowana przez DG z uwagi na brak opinii w kwestii zadłużenia się PP oraz braku zgody Ministerstwa Infarstruktuty na zaciągnięcie przez ppup Poczta Polska kredytu.

Strona ZZ przedłożyła, w związku z tym ostateczne, swoje stanowisko, na które już otrzymała odpowiedź.

24.04.2008r.

Przedstawiamy Państwu informację z 4(19) posiedzenia Rady Poczty Polskiej z dnia 24.04.2008 roku.

Pracodawca zaprosił przedstawicieli związków zawodowych będących w sporze zbiorowym na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2008 roku o godz. 14.00 w budynku Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej przy ul. Rakowieckiej 26 w Warszawie.

Celem spotkania ma być zakończenie sporu zbiorowego i podpisanie porozumienia.

06.03.2008r.

Po raz kolejny, na nasz wniosek PIP przeprowadziła kontrolę w kilku, wrocławskich jednostkach. Przedstawiamy Państwu treść pisma z Państwowej inspekcji Pracy odnośnie tej kwestii. Wynika z niego m.in., że nadal pracodawca nie przestrzega prawa pracy.

06.03.2008r.

W dniu 05-03-2008 roku w Dyrekcji Generalnej odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ i Kierownictwa Poczty w sprawie Zasad Podziału Funduszu na Przyrost Wynagrodzeń, według wskaźnika ustalonego przez Dyrektora Generalnego.

Pracodawca zaproponował między innymi, aby pracownikom otrzymującym wynagrodzenie niższe niż 1400 zł brutto na pełny etat, przyznać obligatoryjnie podwyżkę wyrównującą

ich miesięczne wynagrodzenie zasadnicze do poziomu 1400 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat. Dodatkowo jednostkowa kwota podwyżki nie mogła by być wyższa niż 200 zł brutto      /z wyłączeniem pracowników otrzymujących wyrównanie         do 1400zł/.

Przedstawiciele ZZ nie odnieśli się do propozycji DG, ale ponownie wystosowali pismo w którym zażądali wzrostu wynagrodzeń w kwocie 700 zł., jednocześnie określając czas realizacji żądania do 10 marca 2008.

Strona związkowa postanowiła powołać Wspólną Reprezentację Związkową (WRZ) w celu prowadzenia z Pracodawcą sporu zbiorowego o wzrost wynagrodzeń Pracowników Poczty Polskiej w 2008 roku.

04.03.2008r.

A jednak mieliśmy rację. 16 stycznia b.r. przedstawiliśmy wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie jednego z byłych pracowników naszej firmy. Nadmieniliśmy wówczas, że strona pracodawcy rozważa złożenie apelacji w tej sprawie. I oto stało się… Przedstawiamy zatem Państwu treść tego dokumentu. Ciekawi nas tylko jedno: czy w przypadku ewentualnej, kolejnej porażki Poczty Polskiej koszty związane z apelacją poniesie firma, czy Dyrektor, który dopuścił się złamania prawa.

04.03.2008r.

W dniu 03.03.2008 roku Dyrektor Generalny ppup Poczta Polska wydał Zarządzenie nr 23, w którym ustala wysokość rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w 2008 roku. Zgodnie z decyzją Dyrektora Polakowskiego wskaźnik ten wynosi 10,08%.

27.02.2008r.

27 luty 2008r to kolejny dzień negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Z uwagi na fakt, że negocjacje zostały zawieszone do dnia jutrzejszego, więc do czasu definitywnego ich zakończenia nie będziemy publikować żadnych dotychczasowych ustaleń. Nie chcemy wyprzedzać pewnych faktów, które mogą, aczkolwiek nie będą musiały mieć miejsca. Z pewnością po zakończonych negocjacjach, przyjdzie czas na szczegółowe ich omówienie oraz będzie można przedstawić propozycje jak Kierownictwa Poczty tak i ZZ. Być może jutrzejszy dzień będzie w końcu tym przełomowym z uwagi na fakt, że ma odbyć się rano spotkanie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury z Dyrektorem Generalnym i przedstawicielami organizacji reprezentatywnych.

28.02.2008r.

No i koniec negocjacji………

W dniu dzisiejszym zakończył się proces negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

Przedstawiciele Związków Zawodowych odstąpili od swojego ostatniego żądania wzrostu płac w kwocie 800 zł i złożyli nową propozycję, tj. 700zł mając na uwadze, że po ostatnich spotkaniach Dyrektor Generalny z 280zł, zaproponował 350zł. Niestety, ale propozycja ZZ nie spotkała się z akceptacją Kierownictwa Poczty. Dyrektor Generalny poinformował, że wyższej kwoty niż 350 zł na wzrost wynagrodzeń, zaproponować nie może i zgodnie z ustawą wprowadzi wzrost wynagrodzeń zarządzeniem.

Dla przypomnienia, ostatnia propozycja DG:

100 zł w I kwartale b.r.

50 zł w II kwartale b.r

50 zł w III kwartale b.r.

150 zł w IV kwartale b.r.

Jednocześnie na koniec spotkania, Dyrektor Generalny przedstawił ZZ projekt PAKTU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaznaczył, że dokument nie zawiera wszystkich punktów oraz danych, które powinny być w nim zawarte. Nazwał go dokumentem spisanym w połowie. Drugą połowę ma nadzieję uzupełnić wraz z propozycjami ZZ. Kiedy ruszą prace nad tym projektem nie wiadomo./P.M./

21.02.2008r.

Przedstawiamy Państwu krótką relację z dzisiejszego spotkania płacowego.

25.02.2008r.

W dniach 27. i 28.02.2008 r. odbędzie się kolejna tura negocjacji płacowych pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami związków zawodowych.

20.02.2008r.

Dnia 21.02.2008 r. w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2008 rok. Organizacje związkowe otrzymały nową propozycję w tej materii. Propozycja pracodawcy z dnia 15.02.2008r.

Jednocześnie prezentujemy Państwu treść wspólnego stanowiska organizacji związkowych w sprawie zmian w ZUZP.

11.02.2008r.

Zapraszamy, zainteresowanych pracowników do zapoznania się z komunikatem Komisji Terenowej WZZPP w Toruniu, dotyczącym spotkania z Dyrektorem CSP ORJ Toruń.

08.02.2008r.

Przekazujemy Państwu najważniejsze fakty ze spotkań pracodawcy i związków zawodowych w dniach 07.02 i 08.02.2008r. w Warszawie.

06.02.2008r.

W dniu dzisiejszym, tj. 06 lutego odbyło się spotkanie w sprawie ryzyko zawodowe, środki ochrony indywidualnej oraz Komisje BHP. Przedstawiciele ZZ wprowadzili poprawki do projektów złożonych przez stronę pracodawcy. Po przeanalizowaniu ich przez DG, zostanie wyznaczone kolejne spotkanie w celu wprowadzenia powyższych projektów w życie.

07.02 b.r. spotkanie w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Po zakończeniu spotkania poinformujemy o jego przebiegu.

03.02.2008r.

Komisja Terenowa WZZPP w Toruniu zaprasza wszystkich pracowników ORJ Toruń na spotkanie z Dyrektorem, p.Waldemarem Kutą. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Zarządu WZZPP. Tematem rozmów będzie aktualna sytuacja w toruńskiej jednostce, jak również całego przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się 09.02.2008r. o godz. 11.00 w świetlicy, w budynku UP Toruń 1.

29.01.2008r.

W najbliższych dniach, w Warszawie odbędzie się kilka spotkań pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych.

I tak:

 06.02.2008 o godz. 11.00 z następującym porządkiem:

a) Ryzyko zawodowe

b) Środki ochrony indywidualnej

c) Komisje BHP.

07.02.2008 o godz. 10.00 – w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2008 rok08.02.2008 o godz. 10.00 – w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ( dotyczy tych organizacji związkowych, które zgłosiły swój udział w rokowaniach).

16.01.2008r.

Od jakiegoś czasu słychać, tu i ówdzie, że Poczta Polska ma wytaczane procesy przez jej obecnych lub byłych pracowników. Na dowód na to, że to nie tylko plotki prezentujemy Państwu wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w jednej z takich spraw. Nie chcemy wpływać na Państwa opinie w tej sprawie, więc powstrzymamy się od komentarza. Dodamy tylko, że według naszych, nieoficjalnych informacji wynika, że strona pracodawcy rozważa złożenie w tej sprawie apelacji.

16.01.2008r.

Od jakiegoś czasu słychać, tu i ówdzie, że Poczta Polska ma wytaczane procesy przez jej obecnych lub byłych pracowników. Na dowód na to, że to nie tylko plotki prezentujemy Państwu wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w jednej z takich spraw. Nie chcemy wpływać na Państwa opinie w tej sprawie, więc powstrzymamy się od komentarza. Dodamy tylko, że według naszych, nieoficjalnych informacji wynika, że strona pracodawcy rozważa złożenie w tej sprawie apelacji.