Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Wpisy 2006r.


21.12.2006r.

W dniu dzisiejszym Z-ca Przewodniczącego WZZPP, Grzegorz Kondracki wydał oświadczenie w sprawie wczorajszego spotkania premiowego z Dyrektorem CUK Wrocław.

20.12.2006r.

Czy działalność związkowa to działalność społeczna?

W dniu 20.12.2006 roku odbyło się spotkanie premiowe Dyrektora OR CUK z przedstawicielami związków zawodowych działających w OR CUK we Wrocławiu. Przedstawiamy Państwu fragment protokołu z tego spotkania, który uważamy za skandaliczny.

19.12.2006r.

Planowane spotkanie w dniu 20.12.2006r. w sprawie Regulaminu Pracy zostało odwołane. Dla WZZPP okoliczności, w których doszło do zmiany terminu są skandaliczne.

Informacja o wspomnianym spotkaniu została podana do wiadomości 15.12.2006 roku, o czym informowaliśmy na łamach naszej strony. W związku z okresem świąteczno-noworocznym termin ten, dla wszystkich był niezbyt atrakcyjny. Zarząd WZZPP jak również Koledzy z innych organizacji poczynili jednak pewne kroki, a co za tym idzie również wydatki związane z wyjazdem /rezerwacje noclegów, bilety PKP itp./ Pomijamy tu koszty związane z życiem rodzinnym.

W dniu dzisiejszym, przed południem otrzymaliśmy informację telefoniczną, że spotkania w środę nie będzie. Poinformowano nas, że termin ustalono na 29.12.2006r. Przewodniczący WZZPP, Piotr Moniuszko skontaktował się w tej sprawie z Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego do współpracy ze związkami zawodowymi p.Skibniewskim. Wg słów p.Dyrektora Skibniewskiego: „kilku organizacjom termin ów nie pasował i wymusiły one na Dyrektorze Generalnym zmianę terminu”. Dziwne zwyczaje. Jesteśmy ciekawi czy na spotkaniu opłatkowym w dniu 21.12.2006 roku też będzie absencja. A może też je odwołają? Raczej nie, bo przełamać się opłatkiem z Dyrektorem Generalnym po prostu trzeba, a  być na spotkaniach dotyczących pracowników to już nie do końca. Na pewno to sprawdzimy.

Proponujemy w tym miejscu lekturę felietonu snycerza.

WZZPP już w dniu dzisiejszym oświadczył Dyrektorowi Skibniewskiemu, a jutro zrobi to Dyrektorowi Generalnemu, że z powodów służbowo-osobistych nie będzie reprezentowany na spotkaniu w dniu 29.12.2006r. Oczekujemy terminu dogodnego nie tylko dla wybranych organizacji ale dla wszystkich. Niedopuszczalne jest dzielenie związków zawodowych na „lepsze i gorsze” lub co gorsza na bardziej lojalne lub nie.

Osobną kwestią jest stawianie tezy, że Regulamin Pracy w tej formie jaką obecnie posiada jego projekt, zostanie podpisany podczas najbliższego spotkania. Informujemy, że Dyrektor Generalny do tej pory nie ustosunkował się do uwag względem projektu Regulaminu Pracy  zgłoszonych pisemnie przez WZZPP kilka miesięcy temu. Również zapis porozumienia z 13.12.2006r. mówiący, że:

6. Pracodawca proponuje, a strona związkowa wyraża zgodę na wprowadzenie

do Regulaminu Pracy postanowienia następującej treści:

„Grupy zawodowe, do których stosuje się zadaniowy czas pracy w danej jednostce organizacyjnej

określa kierownik tej jednostki po uzyskaniu w tym zakresie zgody wszystkich zakładowych

organizacji związkowych będących strona Regulaminu Pracy i reprezentujących dana grupę

zawodowa.”.

nie jest stanowiskiem WZZPP. Uważamy, że zadaniowy czas pracy jest olbrzymim zagrożeniem dla służb eksploatacji. My zgody naszych członków na ten zapis nie mamy.

Na ten zapis zgodziły się jedynie:

1)Zwiazek Zawodowy Pracowników Poczty

2) NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej

3) Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa

4) Międzyzakładowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej

5) Międzyzakładowa Komisja Związku Zawodowego „KONTRA” Pracowników Poczty

Regionu Dolnośląskiego

6) Ogólnokrajowy Związek Zawodowy FORUM

7) Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników

Transportu Samochodowego Łączności w Polsce

18.12.2006r.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zaproszenie na środowe spotkanie w sprawie Regulaminu Pracy, o którym już informowaliśmy. Jakież było nasze zdziwienie gdy okazało się, że w naszej firmie działa już 29 /słownie: dwadzieścia dziewięć/ ogólnopolskich związków zawodowych przy ppup Poczta Polska.

18.12.2006r.

W związku z tym, że większość z Państwa nie ma dostępu do Intranetu, publikujemy Państwu stanowisko pracodawcy w związku ze sporem zbiorowym z dnia 11.12.2006r. złożone na ręce Przewodniczącego MOZ NSZZ”Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej p.Bogumiła Nowickiego.

17.12.2006r.

W dniu 16.12.2006r. doszło do rozmów pomiędzy WZZPP, KZ WZZ „Sierpień`80″i MWZZPP z siedzibą w Olsztynie. Tematem rozmów była m.in. ocena porozumienia z 13.12.2006roku. Wszystkie organizacje były zgodne, co do krytycznej oceny wspomnianego porozumienia. Podjęto pewne decyzje odnośnie dalszych i co ważne, wspólnych działań. W ciągu kilku, może kilkunastu dni poinformujemy Państwa o szczegółach, gdyż z wielu względów na razie nie możemy ich zdradzić.

15.12.2006r.

Kolejny raz WZZPP doświadcza szykan ze strony Pracodawcy.

Od kilku miesięcy nasza organizacja jest przedmiotem szykan ze strony Pracodawcy. O niektórych już wspominaliśmy na łamach naszej strony.

W październiku 2006r. bardzo aktywnie popierający działania Zarządu, członek WZZPP Kol. Wojciech Gałecki został delegowany do końca roku 2006 do innego urzędu pocztowego. Powód? „Względy służbowe, podstawa prawna art.42&4”. Niby wszystko normalnie. Niby. Otóż za Kol.Gałeckiego do urzędu W-w 49 przybywa inny pracownik niejako „na wymianę”. Pytanie, które nas nurtuje to: jakie to względy służbowe decydowały o tej zamianie? Czy to aby nie działanie na niekorzyść firmy, a mające na celu tylko upokorzenie pracownika? Dezorganizacja pracy dwóch urzędów pocztowych. Dwóch pracowników wyłączonych z dzielenia korespondencji, dwóch pracowników nieznających rejonów. Nawet doświadczeni pracownicy w nowych warunkach pracy muszą się aklimatyzować. Zwłaszcza, że okazuje się, że co urząd to inne zwyczaje, inne procedury i co więcej, przepisy.

Dodatkowo, w listopadzie 2006r.  Kol.Gałecki został przewieziony na badanie alkomatem. Coś się komuś wydawało więc cóż to za problem? Wynik badania? 0.00 promila!!! Czy p.Gałecki usłyszał choćby cichutkie słowo „przepraszam”? Nic z tego. Ale psychicznie człowiek swoje przeżył. Najważniejsze dobre samopoczucie pani Naczelnik i Dyrektorów. Przy okazji „alkomatu” warto dodać, że p.Wojciech Gałecki w miesiącu listopadzie 2006r. został pozbawiony 100% premii. Za co, tak naprawdę to chyba nikt nie wie. Co więcej, obecny na posiedzeniu premiowym nasz przedstawiciel nie przypomina sobie poruszania kwestii potrącenia premii p.Gałeckiemu. W ten sposób został  w sposób bardzo poważny naruszony Regulamin Premiowania.

I teraz kolej na ostatnie wydarzenia. W dniu 13.12.2006r. sekretarz WZZPP Piotr Górzny otrzymał pisemne oddelegowanie od14.12.006r. do 31.03.2007r, do innego urzędu. Smaczku tej srawie dodaje fakt, że urząd ten znajduje się niemalże na rogatkach Wrocławia. Przypadek? Pewnie tak. Dokument ów podpisała Dyrektor CSP ORJ Wrocław p.Anna Hadryś. Powód? „Względy służbowe, podstawa prawna art.42&4”. Deja vu? W tym wypadku względy służbowe są już zgoła inne. W przeddzień ruchu świątecznego UP W-w 49 zostaje pozbawiony doświadczonego listonosza. Tym samym pracownik ten jest niezbędny w urzędzie, do którego go delegowano. I cóż on tam robi? Wynosi reklamy? Doręcza listy zwykłe? Wypłaca przekazy? Dzieli korespondencję? Nic z tych rzeczy. Na siłę szuka mu się zajęć. Nie może udać się w rejon, bo nie ma ani roweru ani umowy na używanie samochodu do celów służbowych. A że są tam niemalże same rejony rowerowo-samochodowe, niemożliwym jest wykonywanie przez Piotr Górznego obowiązków listonosza. Jakież to wspaniałe. Ruch świąteczny za pasem, a dwie, gotowe do pracy ręce się marnują. Ale cóż, widocznie polityka jest ważniejsza od interesów firmy.

Wnioski z powyższych wydarzeń pozostawiamy Państwu i zapewniamy, że będziemy robić wszystko, aby takie działania nie miały w naszej firmie miejsca. O naszych ewentualnych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco.

15.12.2006R.

W dniu 20.12.2006r. w Warszawie odbędzie się spotkanie Dyrektora Generalnego z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie Regulaminu Pracy.

15.12.2006 r,

W dniu 13.12.2006 roku podpisano porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Poczty Polskiej i siedmioma ogólnopolskimi organizacjami związkowymi. Dokumentu nie podpisała „Solidarność”. W związku z tym „Solidarność” nadal pozostaje w sporze zbiorowym z Pracodawcą.

05.12.2006r.

W dniu dzisiejszym do urzędów pocztowych we Wrocławiu i okolicach dotarł mail od Przewodniczącej MZZ „Pocztowiec” p.Krystyny Świderskiej, w którym nadawca stwierdza, że w związku z nieobecnością, między innymi Piotra Moniuszko nie mogło dojść do porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi i Dyrektorem Generalnym dnia 04.11.2006r..

Oświadczamy, że WZZPP nie jest stroną w prowadzonych obecnie rozmowach w Warszawie. Obecność czy też nieobecność przedstawicieli naszej organizacji nie ma więc żadnego wpływu na te negocjacje. Informujemy Państwa, że wobec kolejnego bezprawnego ataku na naszą organizację, w dniu jutrzejszym złożymy w Prokuraturze doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Krystynę Świderską, przewodniczącą MZZ „Pocztowiec”.

30.11.2006r.

W wielu urzędach pocztowych OR Wrocław trwa nadal „strajk włoski”. Pracownicy tych urzędów pracują 8 godzin. Dzięki temu mają wreszcie czas dla swoich rodzin. Mogą dziś obiecać swoim dzieciom, o której jutro wrócą do domu. Część z nich, mamy nadzieję zrozumiała, że można pracować tyle godzin za ile pracodawca płaci.

29.11.2006r.

Dotarły do nas informacje od Kolegów, listonoszy z Warszawy, że w dniu dzisiejszym otrzymali do doręczenia druki bezadresowe. Oczywiście bez dodatkowej zapłaty. Niestety stołeczni listonosze w większości powrócili do pracy w warunkach jakie mieli przed akcją protestacyjną. To kolejny argument aby kontynuować strajk włoski. Dzięki niemu pracownicy pracują tak, jak powinni. Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do szanowania własnej godności i pracy w 8 godzinnym wymiarze czasu pracy.

29.11.2006r.

Mimo doniesień niektórych mediów, jakoby w całym kraju zakończono akcje protestacyjne, informujemy, że do czasu zakończenia rozmów w Warszawie, Komitet Koordynacyjny nadal kontynuuje strajk włoski, w którym uczestniczą pracownicy urzędów pocztowych OR Wrocław. Z niedowierzaniem przyjmujemy kreowanie wizerunku, że dolnośląscy listonosze powrócili do „normalnej” pracy.

Po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy organizacjami związkowymi, będącymi w sporze zbiorowym z pracodawcą a Dyrektorem Generalnym, Komitet Koordynacyjny podejmie decyzję o ewentualnym zawieszeniu, kontynuowaniu bądź zaprzestaniu akcji protestacyjnej.

28.11.2006r.

Informujemy, że na posiedzeniu w sprawie podziału premii za miesiąc listopad 2006 roku dla pracowników CSP ORJ Wrocław, Dyrektor tej jednostki rozpatrzyła pismo naszej organizacji z dnia 02.11.2006r. (pismo P/WZZ/119/06). Po dyskusji postanowiono o wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia wszystkim listonoszom CSP ORJ, którzy doręczyli druki wyborcze w dniach 02-08.11.2006r. w kwocie 0,03PLN za druk.

28.11.2006r.

W związku z informacjami w niektórych mediach o konkretnych urzędach biorących udział w strajku włoskim lub strajku, oświadczamy, że informacje tego typu nie pochodzą od Komitetu Koordynacyjnego. W przypadku pytań o protestujące placówki, wszystkich dziennikarzy odsyłamy do rzecznika prasowego dolnośląskiej Poczty.

27.11.2006r.

W dniu dzisiejszym w strajku włoskim uczestniczyło w dalszym ciągu około 50% pracowników urzędów pocztowych w OR Wrocław. Bardzo dziękujemy za cierpliwość i poparcie.

27.11.2006r.

W dniu dzisiejszym podpisano porozumienie pomiędzy Dyrektorami Oddziałów Regionalnych Poczty Polskiej we Wrocławiu, CSP, CUP, CI, CR a organizacjami związków zawodowych działającymi na terenie regionalnym w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzeń za okres od lipca 2006 roku. Kwoty podwyżki płacy zasadniczej na 1 etat, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, wynosi: 62 PLN dla pracowników eksploatacji i 40 PLN dla pozostałych pracowników.

26.11.2006r.

Zgodnie  z zapowiedzią publikujemy Państwu treść propozycji jaką Komitet Koordynujący strajk włoski zamierzał przedstawić  wrocławskiemu Komitetowi Strajkowemu dnia 24.11.2006r..

Na spotkaniu w dniu 24.11.2006 roku Komitet Koordynacyjny strajk włoski miał zamiar przedstawić i omówić z przedstawicielami wrocławskiego Komitetu Strajkowego następujące kwestie:

Wszyscy pracownicy strajkujących urzędów powracają do świadczenia pracy. Listonosze, aby podkreślić poparcie dla wyrażonych postulatów nie wychodzą w rejony lub Ci, którzy chcą, udają się w rejony doręczeń kontynuując strajk włoski. Zapewniamy bieżącą obsługę osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Listonosze, którzy nie wychodzą w rejony pomagają służbom okienkowym i ekspedycyjnym w rozładowaniu spiętrzonej korespondencji. Wydają przesyłki klientom, którzy przychodzą do urzędu po ich odbiór. Wpisują przesyłki, awizują i dokonują zwrotów. Dzięki temu uniknąć można pogłębiających się konfliktów pomiędzy listonoszami i pozostałymi pracownikami eksploatacji poprzez odciążenie asystentów i ekspedientów. Nie może być bowiem tak, że jedni protestują kosztem innych. My jako związki zawodowe musimy dbać o WSZYSTKICH pracowników, a nie tylko o jedną grupę zawodową.

Powrót do świadczenia pracy zapewni obowiązek zapłaty za wykonywaną pracę. Zagrożenie tym, że część pracowników nie otrzyma wynagrodzenia za wstrzymanie się od wykonywania obowiązków służbowych jest ogromne. Obawiamy się, że stracą na tym głównie rodziny tych, którzy tego wariantu nie wzięli pod uwagę przed przystąpieniem do strajku. Uchroni to również w znacznej mierze przed surowymi konsekwencjami służbowymi.

W zamian za to, my jako Komitet Koordynacyjny oferować zamierzaliśmy pomoc w przypadku ewentualnych i bardzo realnych konsekwencji służbowo-karnych. Do dyspozycji pracowników, którzy zechcieliby przychylić się do naszej propozycji oferowalibyśmy profesjonalną kancelarię prawną. Komitet Koordynacyjny w dalszym ciągu kontynuuje w dalszym ciągu wszelkie działania w celu realizacji przedstawionych postulatów.

W związku z dobiegającymi do nas informacjami, że wśród pracowników strajkujących są osoby, które chcą protestować w inny sposób lub w ogóle zaprzestać protestu, a obawiają się z różnych przyczyn wyłamać, apelujemy:

zgłaszajcie się do nas, ta oferta nie jest tylko do Komitetu Strajkowego ale również do pojedynczych pracowników! Zapewniamy całkowitą anonimowość.

Kontakt z Komitetem Koordynacyjnym:

Piotr Moniuszko tel.502-019-950

Zdzisław Augustyński tel. 660-242-277

Andrzej Erdt tel. 502-019-751

Piotr Górzny tel. 502-051-334

26.11.2006r.

W dniu wczorajszym Komitet Koordynacyjny ponowił zaproszenie do spotkania  w kierunku Kolegów z Komitetu Strajkowego. Ku naszej radości, zaproszenie zostało przyjęte. Dziś o godz. 8.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli tych dwóch Komitetów. Rozmowa przebiegała w miłej, naszym zdaniem atmosferze. Po ok. 2,5 godzinnej przerwie w rozmowach, przedstawiciele Komitetu Strajkowego stwierdzili, że z naszej propozycji nie skorzystają.

25.11.2006r.

W dniu 24.11.2006r. miało dojść do spotkania Komitetu Koordynacyjnego „strajk włoski” z przedstawicielami wrocławskiego Komitetu Strajkowego. Nasze zaproszenie skierowaliśmy do Przewodniczącej Komitetu Strajkowego dnia 23.11.2006r. Podczas rozmowy telefonicznej uzyskaliśmy zapewnienie, że do tego spotkania dojdzie. W komunikacie skierowanym do Państwa poinformowaliśmy, że mamy nadzieję, że podejmiemy wspólne stanowisko i działania mające na celu poprawę warunków pracy i płacy wszystkich pocztowców. Niestety, Koledzy z Komitetu Strajkowego nie przybyli na umówione spotkanie. Ubolewamy nad tym, tym bardziej, że nie zechcieli nawet wysłuchać naszych propozycji. Wobec takiej sytuacji zdecydowaliśmy, że w dniu jutrzejszym opublikujemy naszą propozycję, którą zamierzaliśmy przedstawić Komitetowi Strajkowemu. Szczegóły 26.11.2006r. na naszej stronie.

23.11.2006r.

Kolejna ogólnopolska centrala związkowa weszła w skład naszego Komitetu Koordynacyjnego i udzieliła poparcia naszym działaniom. Jest nią Międzyzakładowy Wolny Związek Zawodowy Poczty Polskiej z siedzibą w Olsztynie.

23.11.2006r.

W Toruniu kolejny urząd dołączył do naszej akcji. Do uczestniczących w dalszym ciągu urzędów nr 3,5,7,16,19, dołączył UP Toruń 1. Oczywiście UP Chełmża również jest ciągle z nami. Dziękujemy!

23.11.2006r.

Jednak mają nas gdzieś.

Wobec braku jakiejkolwiek wiadomości od organizacji wchodzących w skład Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Warszawie, w sprawie maila otrzymanego przez nas od Ryszarda Hrynkiewicza, uznajemy, że stanowisko Przewodniczącego OZZ FORUM jest stanowiskiem całego Komitetu.

Rozumiemy, że rozmowy w Warszawie nie dotyczą sytuacji pocztowców z Dolnego Śląska.

Zarząd WZZPP nie kryje oburzenia tą sytuacją. W chwilach, gdy pracownicy potrzebują dodatkowego wsparcia, ich przedstawiciele mają to gdzieś. Dla pełnego obrazu przypominamy Państwu organizacje, które wchodzą w skład MKP-S:

MOZ „Solidarność”

Związek Zawodowy Pracowników Poczty- Federacja NSZZ Pracowników Łączności

NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Forum

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa

Związek Zawodowy Kontra

Międzyzakładowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej

Państwu już dziękujemy!

23.11.2006r.

W dniu dzisiejszym we Wrocławiu na ul.Krasińskiego 1 przed budynkiem CSP OR odbyła się pikieta, celem której było wyrażenie poparcia dla akcji protestacyjnej pracowników poczty, żądających poprawy warunków pracy i płacy. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie. Szczególne podziękowania kierujemy w kierunku Kolegów-Górników, którzy w tych bardzo ciężkich dla nich chwilach, pojawili się we Wrocławiu, aby wyrazić nam, pocztowcom swoje poparcie. Na pewno tego nie zapomnimy!

23.11.2006r.

Dość niedomówień i nieporozumień! Dnia 24.11.2006 roku o godz.16.30 we Wrocławiu odbędzie się spotkanie przedstawicieli Komitetu Strajkowego z przedstawicielami Komitetu Koordynacyjnego „strajku włoskiego”. Mamy nadzieję, że spotkanie to zniweluje podziały pomiędzy uczestnikami obu akcji protestacyjnych. Żywimy nadzieję, że w myśl zasady: zgoda buduje, niezgoda rujnuje-wspólne stanowisko i działania obu Komitetów wpłyną pozytywnie na przyszłość Pocztowców.

22.11.2006r

Co innego mówią pracownicy, a co innego Dyrektorzy. A jednak padliśmy ofiarą, celowej naszym zdaniem dezinformacji.

W związku z sygnałami od kadry kierowniczej urzędów wymienionych w naszych komunikatach, jakoby uczestniczyły one w „strajku włoskim” informujemy, że wszelkie informacje uzyskaliśmy od pracowników tych placówek. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić w 100% wiarygodności tych danych. Wszystkich tych, których nie wymieniliśmy lub wymieniliśmy, a nie uczestniczyli w naszej akcji serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 21.11.2006 roku wstrzymujemy publiczne informowanie o konkretnych urzędach pocztowych biorących udział w naszej akcji.

Jednocześnie ubolewamy, że padliśmy ofiarą manipulacji i dezinformacji mającej na celu zdezorganizowanie prowadzonych przez nas działań.

I na koniec mała uwaga do Szanownych Dyrektorów: za bardziej wiarygodne będziemy jednak uznawać informacje przekazywane nam przez pracowników, a nie przez Was. Nasze prawo i nasz wybór.

22.11.2006r

W dniu dzisiejszym strajk włoski trwał w dalszym ciągu na ziemi toruńskiej. Dziś w dalszym ciągu protestowały urzędy pocztowe z Torunia: 3,5,7,16,19 i UP Chełmża. Wielkie dzięki Koledzy z Torunia!

22.11.2006r.

Czy w Warszawie negocjują nasi przedstawiciele? Czy kogokolwiek interesują protestujący pocztowcy we Wrocławiu, Toruniu i okolicach tych miast?

W dniach poprzednich i dziś, nasz Komitet Koordynacyjny otrzymał wiele telefonów i maili z pytaniami o trwające rozmowy przedstawicieli niektórych związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym Poczty Polskiej.  Jeśli chodzi o WZZPP i KZ WZZ „Sierpień`80” to żaden z przedstawicieli tych dwóch organizacji nie otrzymał zaproszenia na te rozmowy. My, w dalszym ciągu oczekujemy przybycia Dyrektora Generalnego do Wrocławia.

Z wielkim niepokojem, przyjęliśmy wiadomość, że utworzony 21.11.2006 roku Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w Warszawie, w skład którego weszły następujące organizacje: MOZ „Solidarność”

Związek Zawodowy Pracowników Poczty- Federacja NSZZ Pracowników Łączności

NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Forum

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa

Związek Zawodowy Kontra

Międzyzakładowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej

nie interesuje się losem pocztowców z Dolnego Śląska. Co więcej, wyrażono opinię, że akcje podjęte na ziemi wrocławskiej, toruńskiej i ich okolicach są sprzeczne z działaniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Zapewniamy, że mimo braku zainteresowania wspomnianego Komitetu my, jako WZZPP i KZ WZZ „Sierpień`80” zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić do spełnienia postulatów i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom „strajku włoskiego” organizowanego przez nasze organizacje.

Wnioski pozostawiamy Państwu.

21.11.2006r.

 ORJ Toruń w dalszym ciągu protestuje. Według Przewodniczącego Komisji WZZPP w Toruniu Dawida Rudolfa, w proteście wzięły udział następujące urzędy: UP Toruń3, UP Toruń 5, UP Toruń7, UP Toruń16, UP Toruń19.

21.11.2006r.

Apelujemy do asystentów, ekspedientów, kierowników i naczelników do czynnego udziału w akcji protestacyjnej!

Wszystkie wymienione grupy zawodowe należą do pracowników eksploatacji. Was też obowiązują procedury i regulaminy, często absurdalne, często zupełnie nikomu niepotrzebne. Wy również dajcie wyraz poparcia dla protestujących pocztowców niemal w całym kraju. Przystąpcie do „strajku włoskiego”!

W sposób szczególny zwracamy się do Was Naczelnicy urzędów pocztowych. Wy też należycie do pracowników eksploatacji. To również o Wasze prawa upominają się protestujący. Jeśli nie chcecie z różnych powodów przystąpić do protestu, prosimy: nie utrudniajcie ponad miarę, udziału w proteście swoim podwładnym.

Liczymy na Was!!!

21.11.2006r.

Dziś wieczorem dotarła do nas smutna wiadomość z Kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Zginęli ludzie. Łączymy się w bólu z rodzinami górników, które teraz przeżywają bardzo ciężkie chwile.

21.11.2006r.

W trzecim dniu „strajku włoskiego” dołączyli kolejni pracownicy urzędów pocztowych OR Wrocław.

Bardzo dziękujemy!!!

20.11.2006r.

Związkowcy z Francji popierają protestujących pocztowców w Polsce.

Federacja SUD-PTT (Solidarni- Jednościowi- Demokratyczni-Poczta i Telekomunikacja), afiliowana do Unii Związkowej Solidarni, jest drugim co do swojej reprezentatywności związkiem działającym na poczcie francuskiej.

20.11.2006r.

Dziś minął drugi dzień akcji protestacyjnej w formie „strajku włoskiego”. Według naszych informacji do protestu organizowanego przez WZZPP i KZ WZZ Sierpień`80 przyłączyły się następujące urzędy OR Wrocław:

żródło: informacje uzyskane od pracowników

UP WROCŁAW 19

UP WROCŁAW 9

UP WROCŁAW 67

UP KĄTY WROCŁAWSKIE

UP WROCŁAW 63

UP WROCŁAW 49

UP OBORNIKI ŚLĄSKIE

UP SYCÓW

UP WROCŁAW 36

UP WROCŁAW 39

UP GŁOGÓW 2

UP WROCŁAW 44

UP WROCŁAW 52

UP WROCŁAW 57

UP WROCŁAW 59

UP WROCŁAW 65

UP OŁAWA

UP MILICZ

UP JAWOR

To nie wszystkie urzędy, które włączyły się do naszej akcji. Wymieniliśmy jedynie te, co do których otrzymaliśmy zapewnienia pracowników o uczestnictwie. Jeśli któryś pominęliśmy to prosimy o kontakt.

20.11.2006r.

W czwartek 23.11.2006 roku o godz.12:00 WZZPP i KZ WZZ „Sierpień`80” organizują pikietę celem wyrażenia poparcia dla akcji protestacyjnej pracowników poczty, żądających poprawy warunków pracy i płacy. Pikieta odbędzie się we Wrocławiu na ul.Krasińskiego 1 przed budynkiem CSP OR.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

20.11.2006r.

ORJ Toruń też protestuje! Po apelach Komisji WZZPP w Toruniu, pracownicy ORJ Toruń włączyli się do akcji protestacyjnej.

ORJ Toruń też protestuje!

Po apelach Komisji WZZPP w Toruniu, pracownicy ORJ Toruń włączyli się do akcji protestacyjnej.

Oto szczegółowa relacja z dnia 20.11.2006 roku przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji WZZPP Toruń Dawida Rudolfa:

UP Toruń 3 – wszyscy pracowali w urzędzie. O godzinie 14:30 rozpoczęli rozliczanie się, a następnie o godzinie 15:00 rozeszli się do domów nie wychodząc w rejony doręczeń.

UP Toruń 5 – na 10 rejonów jeden listonosz pracował w rejonie doręczeń 3 godziny, jeden pracował 1,5 godziny, pozostali nie zdążyli wyjść w rejony do godziny 14:30 i po rozliczeniu, o godzinie 15:00 opuścili urząd.

UP Toruń 7 – na 13 rejonów żaden z listonoszy nie zdążył wyjść w rejon doręczeń.

UP Toruń 16 – na 20 rejonów żaden z listonoszy nie zdążył wyjść w rejon doręczeń. 

UP Toruń 19 – na 12 rejonów 1 listonosz nie zdążył wyjść w rejon, jeden listonosz wyszedł w rejon na 1,5 godziny, pozostali listonosze pracowali w rejonach od 12.00 do 14.30.

UP  Lubicz – listonosze wyszli w rejony około godziny 12.00 i pracowali w nich do godziny 14.30.

UP Chełmża – listonosze doręczyli przesyłki rejestrowane i prenumeratę.

DZIĘKUJEMY ZA POPARCIE I WASZ WKŁAD W NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĘ!!!

19.11.2006r.

Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień`80” popiera protestujących pocztowców.

Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” solidaryzuje się z protestem gdańskich listonoszy, którzy 13 listopada 2006 r.  w  kilkunastu urzędach rozpoczęli protest, żądając  poprawy warunków pracy.

W naszej ocenie, bezwład organizacyjny i decyzyjny, który panuje w Poczcie Polskiej od wielu miesięcy, musi wcześniej czy później doprowadzić do wybuchu protestów społecznych.

Władze Poczty Polskiej, starając się ukryć własne błędy w zarządzaniu firmą,  żądają od pracowników wykonywania większej ilości pracy za tą samą wypłatę. Brak rejestracji nadgodzin, mobbing, czy nawet zmuszanie pracowników do zakupu usług firmy, aby poprawić jej wyniki finansowe, są w Poczcie Polskiej na porządku dziennym.

W przypadku listonoszy dodatkowym problemem jest coraz większe obciążenie toreb drukami reklamowymi, które nie wiąże się ze zwiększeniem wynagrodzeń. Przy ich zadaniowym systemie pracy, na porządku dziennym jest konieczność ciężkiej pracy, ponad 8 godzin dziennie.

Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, popierając protest gdańskich listonoszy, zaangażuje się w akcje solidarnościowe, które wesprą ich akcję.

Bogusław Ziętek

Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”

18.11.2006r.

Poważnym problemem z jakim się zmagamy podczas prowadzenia akcji protestacyjnej to blokada przepływu informacji.

Zwracamy się do wszystkich pracowników OR Wrocław o dzielenie się wiadomościami z innymi, wszystkimi możliwymi sposobami. Jeśli otrzymacie Państwo jakikolwiek komunikat dotyczący akcji protestacyjnej, prosimy- prześlijcie go dalej: faxem, mailem, czy po prostu zadzwońcie do swoich koleżanek i kolegów z innych urzędów i poinformujcie ich o szczegółach.

Uważamy, że internet jest najbardziej uniwersalnym medium, dlatego chcielibyśmy aby ta strona stała się „bankiem informacji”. Informujmy o niej wszystkich, którzy z nami pracują i chcą się przyłączyć do naszej akcji.

17.11.2006r.

Listonosze niektórych urzędów pocztowych we Wrocławiu protestowali.

protestowały.

W UP Wrocław 48 na 39 listonoszy tylko jeden wyszedł w rejon. Pozostali również chcieli. O godz. 14.30, gdy byli gotowi do wyjścia w rejony, opuścili urząd. Na przystanku komunikacji miejskiej nie doczekali się jednak tramwaju. Po kwadransie powrócili więc do urzędu celem rozliczenia. Cała korespondencja- na ponowne doręczenie.

Wielkie dzięki!

Załoga UP Wrocław 22 przyłączyła się do akcji protestacyjnej. Około południa listonosze wyszli w rejony. Zakończyli pracę po 8 godzinach. Korespondencja- na ponowne doręczenie.

Dziękujemy!

W UP Wrocław 49 mimo wątpliwości i obaw załogi, postanowiono poprzeć i włączyć się do akcji protestacyjnej. Naczelnik urzędu robiła wszystko, aby listonosze musieli wyjść w rejony. Odmówiła wydania polecenia na piśmie, którym nakazała pozostawić w urzędzie listy zwykłe i udać się w rejony tylko z przesyłkami rejestrowanymi. Około południa listonosze wyszli z urzędu. O 14.00 byli z powrotem celem rozliczenia. Płatności, listy polecone i zwykłe- na ponowne doręczenie. Dodatkowo zaangażowano Kolegów z ZTS do zabrania toreb z listami ze skrzynek kontaktowych.

Z całej służby doręczeń UP Wrocław 49 tylko jedna osoba nie poparła protestu.

 Dziękujemy!

To tylko niektóre przykłady urzędów, które uczestniczyły w akcji protestacyjnej. O kolejnych poinformujemy niebawem..

17.11.2006r.

Dzień dzisiejszy był pierwszym dniem akcji protestacyjnej w regionie wrocławskim.

Z  informacji jakie posiadamy wynika, że ok.60% listonoszy z Wrocławia przyłączyło się do naszej akcji protestacyjnej. Dodatkowo mamy potwierdzone informacje z kilku urzędów pocztowych z okolic Wrocławia, że również i one przyłączyły się do nas.  Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami innych urzędów padły zapewnienia, że w poniedziałek możemy na nich liczyć.

Na łamach tej strony będziemy się starać informować na bieżąco o sytuacji na poszczególnych urzędach.

Wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym przyłączyli się do akcji protestacyjnej serdecznie dziękujemy.

Jednocześnie zwracamy się do pozostałych pracowników eksploatacji o czynne poparcie działań służby doręczeń. Asystenci i ekspedienci też mogą pracować tylko 8 godzin. To dzięki Wam, Drodzy Pracownicy ekspedycji, listy polecone mogą być wpisywane na tyle długo, aby listonosze nie otrzymali ich na czas. Wam też należy się szacunek i godne traktowanie przez pracodawcę. Upomnijcie się o to.

Czas skończyć z pracą po godzinach!

Czas skończyć z zakazem wykazywania Waszych godzin nadliczbowych!

Czas skończyć z żenująco niską obsadą Waszych stanowisk pracy!

Czas skończyć z niskimi zarobkami!

Nie myślcie, że nikt o Was nie pamięta. To, że poprzez akcję protestacyjną macie więcej pracy, nie oznacza, że Wy nie możecie się do niej przyłączyć.

Liczymy na Was!

16.11.2006r.

W dniu dzisiejszym Zarząd WZZPP podjął uchwałę o poparciu dla protestujących pracowników Poczty Polskiej i podjęciu akcji protestacyjnej od dnia 17.11.2006 roku.

Wspólnie z Komisją Zakładową Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień`80” przy ppup Poczta Polska wystosowaliśmy apel do pracowników o poparcie i przyłączenie się do protestu.

16.11.2006r.

Kolejne spotkanie w sprawie negocjacji przyrostu wynagrodzenia w 2006 roku pracowników regionu wrocławskiego odbędzie się jednak 17.11.2006 r. a nie jak pierwotnie planowano 20.11.2006r.

13.11.2006r.

Dziś odbyło się spotkanie dotyczące negocjacji przyrostu wynagrodzenia w 2006 roku pracowników regionu wrocławskiego. Niestety po raz kolejny okazało się, że niemożliwym było podpisanie uzgodnienia. Strona związkowa, wspólnym stanowiskiem zażądała przedstawienia dokumentów, dzięki którym będzie można  dzielić środki przeznaczone na podwyżki. Ustalono kolejny termin spotkania na 20.11.2006r.

11.11.2006r.

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty ma już swoje logo. Jego autorem jest Grzegorz Surmiński, któremu serdecznie dziękujemy za trud i pracę nad tym projektem.

09.11.2006r.

W dniu 13.11.2006 roku, o godz. 10.00  odbędzie się spotkanie Dyrektorów wszystkich pionów regionu wrocławskiego z przedstawicielami związków zawodowych, dotyczące negocjacji przyrostu wynagrodzenia w 2006 roku pracowników regionu.

02.11.2006r.

W dniu 31 października 2006r o godzinie 14:00 w Ministerstwie Transportu odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu Pana Eugeniusza Wróbla, odpowiedzialnego za Departament Poczty z przedstawicielami Związków Zawodowych na temat komercjalizacji ppup Poczta Polska.

Według informacji uzyskanych od Pana Ministra, ustawa o komercjalizacji Poczty Polskiej jest aktualnie w trakcie uzgodnień międzyresortowych, więc ciężko jest określić, kiedy i w jakim kształcie będzie można zapoznać się z kolejny projektem. Padły również zapewnienia, że wszystkie uwagi zgłaszane przez Związki Zawodowe do powyższej ustawy, były uwzględnione.

Strona związkowa poruszyła temat pakietu socjalnego oraz programu dobrowolnych odejść. W tej sprawie przedstawiciel Ministerstwa nie chciał zabrać głosu, a o odpowiedź poprosił obecnego na sali Pana Zbigniewa Niezgodę, Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska. Według Pana Dyrektora, pakiet jako dokument jest po części gotowy. Pozostaje tylko kwestia uzgodnienia wysokości odpraw. Dyrektor Niezgoda nie określił terminu powrotu do prac nad pakietem, określił jedynie, że powinno to nastąpić niebawem po zakończeniu prac nad Regulaminami: Pracy, Premiowania i Wynagradzania. Czyli według nas, nie tak szybko.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Związków Zawodowych, podtrzymali wyrażone na wstępie stanowisko, że zanim rozpocznie się komercjalizacja najpierw powinny zakończyć się prace nad pakietem socjalnym. Na tym spotkanie zakończono.

Zastanawiający jest dla nas tylko jeden fakt. Na spotkanie to zostali zaproszeni przedstawiciele: Dyrekcji Generalnej z Panem Dyrektorem Zbigniewem Niezgodą na czele, Związków Zawodowych i Rady Poczty. Nie było na nim natomiast żadnego przedstawiciela nowo powstałej Rady Pracowniczej. Ciekawe dlaczego? Niestety, to pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi…

29.10.2006r.

W dniu 28.10.2006 r. w Toruniu, powstała Komisja Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

26.10.2006r.

Szanowni Państwo, Poczta Polska pilnie poszukuje pracowników! Na potwierdzenie tego, zapraszamy do lektury artykułu Kuriera Szczecińskiego pod tytułem:

„Ulotkom i gazetkom mówią „nie”!

Bunt listonoszy.”

Dziwi tym bardziej to, jak traktuje się długoletnich, wydajnych i doświadczonych pocztowców. Może czas na opamiętanie się, Szanowna Dyrekcjo?

26.10.2006r.

Niektórym z naszych kolegów puszczają już nerwy. Mają dość katorżniczej pracy za 1000 PLN. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem, który opublikował portal gazeta.pl o problemach szczecińskiej służby doręczeń. Naszym zdaniem problemy te dotyczą całego kraju.

17.10.2006r.

Czy wiesz, że w ppup Poczta Polska funkcjonuje już Rada Pracowników? Jak się powinno ją wybierać? A jak wybrano?

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji przewiduje, że przedstawicielstwem pracowników dla celów informacji i konsultacji mają być tworzone w zakładach pracy rady pracowników. Rady mają być tworzone przez organizacje związkowe, pod warunkiem, że organizacje te, są reprezentatywne!

W rozumieniu ustawy, reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa to taka, która zrzesza co najmniej 10 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Organizacją reprezentatywną będzie również organizacja, która zrzesza, co najmniej 7 proc. pracowników, jeżeli należy do ponadzakładowej organizacji, która ma cechy reprezentatywności ustawowo określone dla ponadzakładowych organizacji związkowych.

Jeżeli zakładowa organizacja nie jest reprezentatywna w powyższym rozumieniu, to nie ma prawa tworzyć rady i w ogóle dla celów ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie jest organizacją związkową. Jeżeli w zakładzie nie ma reprezentatywnej organizacji, pracownicy mogą dokonać wyboru rady w sposób demokratyczny bez udziału związków zawodowych.

Zdarzyć się może, że pracodawca nie wie, czy działająca u niego organizacja związkowa jest reprezentatywna, czy też nie. Organizacje związkowe wprawdzie podają liczbę posiadanych członków, ale najczęściej nie podają imiennej listy ani w żaden inny sposób nie uwiarygodniają podawanych przez siebie informacji. Pewne informacje, co do liczebności organizacji związkowej pracodawcy posiadają w zasadzie wówczas, gdy zostali poproszeni o potrącanie składek związkowych z wynagrodzeń pracowników.

W codziennych relacjach ze związkiem zawodowym pracodawca ma bardzo ograniczone możliwości weryfikacji rzetelności informacji podawanych przez związki. Omawiana ustawa daje instrument poprzez umożliwienie złożenia zastrzeżenia, co do spełniania przez organizację związkową kryteriów reprezentatywności. W razie złożenia takiego wniosku, organizacja związkowa jest zobowiązana poddać się sądowej procedurze weryfikacji, w ramach, której będzie musiała udowodnić, że kryteria reprezentatywności spełniła.

Weryfikacja spełniania kryteriów reprezentatywności przez organizację związkową leży w interesie nie tylko pracowników, (jeżeli organizacja nie spełnia tych kryteriów mogą sami wybrać członków rady), ale również pracodawcy. W chwili obecnej, naszym zdaniem, pracodawca narusza  ustawę poprzez prowadzenie informacji i konsultacji z nieuprawnioną radą, która jest utworzona przez niereprezentatywne organizacje!

Z powyższym, w dniu 21-07-2006r takie zastrzeżenie zostało złożone, co do dwóch organizacji działających w naszej firmie, które od dłuższego czasu twierdzą, że są reprezentatywne. Niestety, ale do dnia dzisiejszego organizacje te nie potwierdziły stosownym orzeczeniem sądowym swojej reprezentatywności.

Dlatego też, po potwierdzeniu informacji, że Dyrektor Generalny ppup Poczta Polska powołał niezgodnie z ustawą Radę Pracowników, zwróciliśmy się pismem P/WZZ/104/06 do  Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska o wyjaśnienie nam okoliczności powołania powyższej rady. Z chwilą otrzymania odpowiedzi, będziemy na bieżąco Państwa informować o tej sprawie.

11.10.2006r.

W dniu 11.10.2006 roku w urzędzie pocztowym W-w 49 odbyło się spotkanie służby doręczeń z Dyrektor CSP ORJ Wrocław p.Anną Hadryś.

W końcowej części spotkania w urzędzie pocztowym W-w 49 z sali padło pytanie o podwyżki. Głos zabrała przewodnicząca Solidarności, p.Henryka Król twierdząc, że za brakiem podwyżek stoją: Piotr Moniuszko /przew. WZZPP/ i Andrzej Erdt /przew. KZ WZZ „Sierpień`80″/. Na próby riposty ze strony jednego z obecnych, do dyskusji włączył się przedstawiciel ZZ Pracowników Jednostek Organizacyjnych Poczty Polskiej we Wrocławiu, p.Sławomir Grzegorczyk mówiąc, iż dwie wymienione przez p.Król osoby i trzy inne /nie podał nazwisk/ są odpowiedzialne za brak realizacji wzrostu wynagrodzeń od II półrocza 2006r.

Według przedstawicieli ZZ, p.Król i p. Grzegorczyka, powyższe osoby opuszczając ostatnie spotkanie z Dyrektorem Generalnym w Warszawie spowodowały, że niemożliwym jest uruchomienie środków na podwyżki.

Otóż informujemy Państwa, że zgodnie z pismem ZDGPP/AP/290/2006 z dnia 19.09.2006r. spotkanie w dniu 28.09.2006r. dotyczyć miało:

  • ostatecznych ustaleń dotyczących Regulaminu Pracy
  • aneksowi do Porozumienia z dnia 12.01.2005r.

Zgodnie z powyższym zaproszeniem, my jako WZZPP oraz KZ WZZ „Sierpień`80” byliśmy stroną tylko  pierwszej części spotkania tj.Regulaminu Pracy.

W związku z zarzutami zarówno Pracodawcy jak i przedstawicieli Związków Zawodowych -p. Król i p.Grzegorczyka o naszym, czynnym udziale we wstrzymaniu podwyżek, prezentujemy Państwu poszczególne pisma:

  • ZDG/AP/287/2006 z dnia 18.09.2006
  • ZDG/MW/617/BRZ/1832/06 z dnia 04.10.2006

świadczące o tym, że fundusze przeznaczone na wzrost wynagrodzeń od II połowy 2006 roku zostały przekazane do dyspozycji jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej.

Nieznane są nam przyczyny, dlaczego do tej pory nie rozpoczęły się spotkania w OR i ORJ poszczególnych pionów w sprawie podwyżek. Uważamy, ze zrzucanie odpowiedzialności za ten stan rzeczy na WZZPP i KZ WZZ „Sierpień`80” jest poważnym nadużyciem.

02.10.2006r.

Podczas wyżej wymienionego spotkania, dziewiętnaście ogólnopolskich organizacji związkowych podpisało się pod pismem do Ministra Transportu w sprawie ustawy o komercjalizacji ppup Poczta Polska.

29.09.2006r.

    W dniu 28.09.2006 roku w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Z-cy Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska, p.Andrzeja Polakowskiego z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji związkowych w sprawie projektu Regulaminu Pracy.

Dziewiętnaście obecnych organizacji przedstawiło wspólne, negatywne stanowisko co do możliwości wprowadzenia zadaniowego czasu pracy w ppup Poczta Polska.

Wobec powyższego, Dyrektor Polakowski, zgodnie z Art.1042 § 1 Kodeksu Pracy zaproponował 2 miesięczny okres na osiągnięcie porozumienia w sprawie Regulaminu Pracy. Strona związkowa nie określiła tego terminu.

22.09.2006r.

W dniu 28.09.2006 roku o godzinie 11.00 w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich związków zawodowych działających w ppup Poczta Polska z Z-cą Dyrektora Generalnego p.Andrzejem Polakowskim.

Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie ostatecznych ustaleń Regulaminu pracy dla pracowników ppup „Poczta Polska”, natomiast druga część poświęcona zostanie aneksowi do Porozumienia z dnia 12 stycznia 2005 roku.

17.09.2006r.

W dniu 14.09.2006 roku w Warszawie, odbyło się spotkanie związków zawodowych z Z-cą Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska, p.Andrzejem Polakowskim w sprawie wynagrodzeń bazowych i projektu Regulaminu Pracy.

Co do pierwszej kwestii, doszło do podpisania aneksu do Porozumienia w sprawie wynagrodzeń osobowych w 2006 roku w ppup Poczta Polska. Oznacza to, że II etap podwyżki, obejmujący okres od 1 lipca 2006 roku został rozpoczęty. Pozostają jeszcze uzgodnienia na temat podziału środków na szczeblu Regionów.

Podczas rozmów dotyczących projektu Regulaminu Pracy, po raz kolejny punkt mówiący o  możliwości wprowadzenia zadaniowego czasu pracy zadecydował o przerwaniu negocjacji na ten temat. Niemal wszystkie ogólnopolskie związki zawodowe działające w ppup Poczta Polska nie zgadzają się na ten zapis.

10.09.2006r.

Z przyczyn organizacyjnych przesunięto termin spotkania w sprawie wynagrodzeń bazowych i projektu Regulaminu Pracy. Spotkanie to odbędzie się 14.09.2006  roku.

06.09.2006r.

W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Z-cą Dyrektora Generalnego-p.Andrzejem Polakowskim w sprawie projektu Regulaminu Pracy oraz omówienia wynagrodzeń bazowych dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej w 2006 roku.  Wstępnie uzgodniono jeden z kontrowersyjnych punktów projektu Regulaminu Pracy dotyczący przesunięcia terminu wypłaty na 10-go dnia miesiąca. Wstępnie uzgodniono, że stałe składniki poborów będą wypłacane ostatniego dnia miesiąca, natomiast składniki zmienne do 10-go dnia miesiąca. Zaznaczamy, że jest to wstępne uzgodnienie i nie jest na razie wiążące.

Niestety nie doszło do porozumienia w sprawie możliwości wprowadzenia w ppup Poczta Polska zadaniowego systemu pracy. Negocjacje dotyczące tego punktu przeniesiono na późniejszy termin.

Rozmowy na temat wynagrodzeń bazowych dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej w 2006 roku. nie przyniosły żadnego efektu. Następny termin spotkania w tej sprawie ustalono na 13.09.2006r.

03.09.2006r.

W dniu 02.09.2006r. odbyło się Walne Zebranie Członków WZZPP. W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu p.Bartosza Kołcza, w wyniku głosowania wybrano nowego członka Zarządu. Został nim p.Wojciech Kazimierski.

Podczas Zebrania, obecni zgłosili szereg problemów i wniosków, które systematycznie będą zgłaszane pracodawcy.

31.08.2006r.

W dniu 30.08.2006r. otrzymaliśmy od Z-cy Dyrektora Generalnego p.Andrzeja Polakowskiego, zaproszenie na spotkanie dotyczące uzgodnień Regulaminu Pracy oraz omówienia wynagrodzeń bazowych dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej w 2006 roku. Spotkanie to odbędzie się 06.09.2006r.

O szczegółach rozmów poinformujemy niezwłocznie po ich zakończeniu.

28.08.2006r.

Otrzymaliśmy pismo z Departamentu Poczty Ministerstwa Transportu, informujące nas, że projekt ustawy o komercjalizacji ppup Poczta Polska został wysłany do uzgodnień międzyresortowych.

28.08.2006 r.

Informujemy, że w dniach 20-22 października 2006r. WZZPP organizuje wycieczkę do ZAKOPANEGO.

26.08.2006 r.

W dniu 25-08-2006r. podpisano kolejne uzgodnienia płacowe. Porozumienia zawarto z Dyrektorami: OR CSP Wrocław, OR CUP Wrocław i OR CR Wrocław.

24.08.2006 r.

W dniu dzisiejszym podpisano kolejne porozumienie płacowe. Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy Organizacjami Związkowymi a Dyrektorem OR CI Wrocław p.Markiem Roszkiewiczem. Pragniemy podkreślić dużą chęć podpisania tego dokumentu przez obie strony. Pełny tekst tego porozumienia, ze względów technicznych, umieścimy 28.09.2006r.

Kolejne spotkania zaplanowane są na 25.08 i 28.08.2006r.

24.08.2006r.

Mija 20 dni od kiedy nasza strona funkcjonuje. Biorąc pod uwagę testy, witryna działa na dobre od tygodnia. Zanotowaliśmy w tym czasie ponad 1000 wejść.

W imieniu Zarządu WZZPP jak i tworzących tę stronę- dziękujemy.

Wielkie dzięki dla wszystkich życzliwych jak i krytyków, często bardzo surowych. Postaramy się wyciągnąć z tych uwag wnioski. Od 28.08.2006 roku rozpoczynamy nowy, pourlopowy etap naszej pracy. Wtedy też nowe informacje dotyczące kolejnych spotkań z Dyrektorami w sprawie podwyżek.

18.08.2006r.

W ciągu ostatnich dni odbyło się kilka spotkań z Dyrektorami OR poszczególnych pionów w sprawie wzrostu wynagrodzeń. Do tej pory udało się podpisać porozumienie z tylko jednym Dyrektorem.

15.08.2006r.

W dniu 12.08.2006 roku odbyło się posiedzenie Zarządu WZZPP. Przeanalizowano między innymi koszty i warunki udziału w wyjeździe integracyjnym. Zarząd postanowił, że wyjazd odbędzie się 20-22.X 2006r.     do Zakopanego. Niebawem szczegóły w dziale imprezy. Zastępca Przewodniczącego WZZPP-Grzegorz Kondracki złożył wniosek o wykluczenie z Zarządu WZZPP członka zarządu-Bartosza Kołcza. Głosowanie nad tym wnioskiem odbędzie się podczas Walnego Zebrania 02.09.2006roku.

05.08.2006 r.

Strona WZZPP została umieszczona na serwerze.

W dziale dokumenty do Państwa dyspozycji oddajemy kilka plików do pobrania lub wydrukowania.

Zapraszamy do czynnego udziału w ankiecie i w dyskusjach na forum..

To co znajdzie się w przyszłości na tej stronie zależy również od Państwa. Wszelkie opinie, propozycje co do funkcjonowania tej witryny proszę umieszczać w księdze gości.

W dziale napisz do nas mogą Państwo zgłosić nam drogą elektroniczną nieprawidłowości, do których dochodzi w Państwa miejscu pracy. Wszelkie takie sygnały zostaną przez nas sprawdzone i w miarę możliwości postaramy się pomóc.