Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Walne Zebranie Delegatów za nami


walne zebranie

Podczas Walnego Zebrania Delegatów WZZPP w dniu 12 stycznia 2019 roku, wskutek przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy skład Zarządu WZZPP:

• Piotr Moniuszko – Przewodniczący
• Józef Grabarczyk – Zastępca Przewodniczącego
• Piotr Bobula –Zastępca Przewodniczącego
• Teresa Rojowska – Sekretarz
• Aleksandra Czajka – Skarbnik
• Bogdan Kielar – Członek
• Dagmara Oleksiak – Członek
• Dominik Chaber – Członek
• Grzegorz Michalak – Członek
• Jacek Bogucki – Członek
• Jacek Brzozowski – Członek
• Jacek Chłąd – Członek
• Marek Adamiec – Członek
• Wiesław Konieczko – Członek

oraz Komisji Rewizyjnej:
• Adam Urbanowicz – Przewodniczący
• Marek Ziora – Członek
• Sławomir Bielewiec – Członek

W tym miejscu raz jeszcze Zarząd WZZPP dziękuje Piotrowi Górznemu za dotychczasową pracę na rzecz związku oraz pracowników.