Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Uwaga na datę


data

Zwracamy się do wszystkich z prośbą o zwracanie szczególnej uwagi na pojawiające się daty na różnych dokumentach, w tym te które podpisujecie w swoich miejscach pracy. Mianowicie bądźcie czujni na stosowany dość często skrót daty, zwłaszcza roku. Na przykład 25/01/20 – data ta wskazuje 25 styczeń 2020 roku. Jednak łatwo może być przerobiona, gdyż można dodać do roku kolejne dwie cyfry, na przykład 19 i mamy – 25/01/2019. Stąd też zwracajcie szczególną uwagę na datę dokumentów, które macie podpisać. Jeśli będzie tam data na przykład 25/01/20, obok swojego podpisu umieśćcie pełną datę – 25/01/2020, Jest to bardzo ważne, dlatego też apelujemy raz jeszcze, zwracajcie uwagę na daty na dokumentach.