Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Spotkanie z Pracodawcą 10-04-2019r.


spotkanie 10 kwiecień

10-04-2019r. w siedzibie Spółki odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy ze związkami zawodowymi. Po rzaz kolejny stwierdzić muszę, że w zasadzie było ono zbędne. Świadczyć może o tym Reprezentacja Pracodawcy (brak Członka Zarządu, któremu podlega Pion Sprzedaży) jak i sposób przeprowadzenia samego spotkania – jak w szkole.

Zapowiedziane tematy to:

Przedstawienie informacji na temat działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

– Informacja na temat działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

– Omówienie bieżącej sytuacji w Pionie Sprzedaży.

W punkcie 1 przedstawiono informacje o wykorzystaniu Funduszu Socjalnego za 2018 r. Następnie omówiono nieprawidłowości w prowadzeniu Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Tu jedna zasadnicza uwaga: prowadzący spotkanie stwierdził, że Pracodawca chce utworzyć jedną kasę zapomogowo – pożyczkową dla całej firmy  (nawet w zaproszeniu jest mowa o jednej kasie) mam nadzieje, że jest to tylko zwykła literówka i przejęzyczenie, ponieważ stwierdzenie takie nie ma żadnego umocowania prawnego. W przypadku tworzenia kas wola pracodawcy nic nie znaczy. W samej nazwie kasy zapomogowo – pożyczkowe są pracownicze i tylko pracownicy mogą decydować ile tych kas jest i na jakim obszarze działają, Jedyną, bardzo istotną rzeczą, którą może zrobić pracodawca to zaprzestanie obsługi finansowej tych kas, które nie mają podpisanych umów na taką obsługę. To moim zdaniem szybko wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości.

Temat najbardziej interesujący jak zwykle zostawiono na koniec. Znów jak w szkole kolejna prezentacja slajdów na ścianie. Na wniosek o przesyłanie w przyszłości takich prezentacji przed spotkaniem, aby uczestnicy mogli się wcześniej zapoznać z materiałem – pada wymijająca odpowiedź – prezentowane materiały otrzymacie Państwo po spotkaniu.

Na pytanie ile jest wakatów w eksploatacji odpowiedź również wymijająca – rzekomo 275 w całym Pionie Sprzedaży.

Padło stwierdzenie, że rezerwa urlopowo chorobowa została zwiększona do 12%, co przy brakach w zatrudnieniu pracowników bezpośredniej obsługi klienta i listonoszy (450 etatów) pozostaje stwierdzeniem czysto teoretycznym.

Niestety ze względu na uwarunkowania komunikacyjne musiałem opuścić salę przed zakończeniem dyskusji, ale na podstawie wcześniejszego przebiegu spotkania, sądzę że nic istotnego tam się już nie wydarzyło. Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie.

 

Józef Grabarczyk