Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Spotkanie w sprawie funduszu wynagrodzeń


Spotkanie w sprawie funduszu wynagrodzeń

 

27-03-2018 r w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie,  którego przedmiotem miało być: „…procedowanie związane z podziałem funduszu wynagrodzeń osobowych na jednostki organizacyjne oraz rezerwy Spółki na 2019 rok, realizowane zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej S.A”

Miało być, ale nie mogło, ponieważ pracodawca nie uzgodnił funduszu wynagrodzeń na 2019 r . Taki wymóg stawia ZUZP. Nie stwierdził również wyraźnie, że samodzielnie wprowadza nieuzgodniony fundusz.  Strona związkowa zgłosiła ten fakt, ale zabrakło determinacji  do opuszczenia sali. Takie zachowanie zmusiło by moim zdaniem Pracodawcę do poważnego traktowania dialogu i konsultacji.  Dotychczasowe działania to, tylko tzw. „odfajkowywanie” spraw uzgodnionych pod stołem  z jednym  ze związków zawodowych, na które pozostałe związki w większości się godzą. Nie jest to praktyka nowa, tylko w ostatnich latach zmienił się ten tzw. „reprezentatywny” związek zawodowy.

Tyle wywodów proceduralnych. Od strony praktycznej wczorajsze spotkanie było jedynie stratą czasu i pieniędzy. Przedstawiciele Pracodawcy, Prezesi Dąbrowski i Przechodzień oraz  Panie Dyrektorki PKL nie przedstawili  żadnych propozycji wskazujących na to, że w 2019 r. nastąpi jakikolwiek wzrost płac.  Wyświetlili oprócz wcześniej przesłanych  prezentacji kilka nowych slajdów.  Poruszono kilka problemów lokalnych z terenu świętokrzyskiego. Dużo kontrowersji wzbudziła, ubiegłoroczna wypłata  nagród za prace w Krajowej Komisji Wyborczej.

Józef Grabarczyk