Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Spotkanie online z przedstawicielami pracodawcy


spotkanie online

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie online z przedstawicielami pracodawcy. Głównym tematem był nowy model sprzedaży usług bankowo-ubezpieczeniowych, o czym więcej w dalszej części.

Początek spotkania zdominował temat dodatków do wynagrodzenia dla nielicznej grupy pracowników z 5 WER-ów, o czym między innymi można przeczytać tutaj.

Według przedstawicieli pracodawcy, uruchomienie dodatku do wynagrodzenia w maksymalnej kwocie 650 zł brutto kilkuset pracownikom, wynika z tak zwanego braku rąk do pracy, poprzez co dodatek ten ma zatrzymać dotychczasowych pracowników i ułatwić pozyskanie nowych. Nie trudno w tym miejscu zauważyć, że w wielu innych miejscach pracy od wielu miesięcy również brakuje rąk do pracy, a żadne dodatki do wynagrodzenia nie zostały uruchomione. Według przekazanych informacji dodatki do wynagrodzenia zostały przyznane na okres 6 miesięcy, ale już rozpoczęły się jakieś prace związane z wartościowaniem, by tylko tej jednej grupie zawodowej (pracownicy recepcji i ekspedycji na WER) docelowo podnieść wynagrodzenia zasadnicze do wyższego poziomu. Podniesienie wynagrodzeń innym pracownikom zostało stanowczo wykluczone.

Nowy model sprzedaży usług bankowo-ubezpieczeniowych związany jest ściśle ze spółką córką Poczta Polska Dystrybucja (PPD). Kluczem tego całego projektu jest całkowita likwidacja pocztowych stref finansowych w urzędach, „przeniesieniu” pracowników do spółki córki, w której to mają być oni fantastycznie wynagradzani. Od stycznia 2022r urzędy pocztowe nie będą już miały nakładanych planów sprzedażowych w zakresie usług bankowo-ubezpieczeniowych, gdyż tym zajmą się pracownicy PPD. Co istotne, jeśli obecnie zatrudniony pracownik w pocztowej strefie finansowej nie zgodzi się na przejście do spółki córki Poczta Polska Dystrybucja, a nie uda mu się znaleźć wolnego miejsca pracy w PP S.A. będzie on objęty zwolnieniem grupowym.