Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Spór zbiorowy – mediacje.


mediacje

Wspólnie z innymi sześcioma organizacjami związkowymi po wielu miesiącach negocjacji  w ramach sporu zbiorowego z pracodawcą Poczta Polska S.A. nie udało się nam dojść do porozumienia w zakresie zgłoszonych postulatów między innymi:

*wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 800 zł,

*ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego powyżej płacy minimalnej,

*waloryzacji wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych ZUZP do 31 marca każdego roku o poziom inflacji za poprzedni rok nie mniejszej niż 5%, naliczanej od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku,

co zakończyło się podpisaniem protokołu rozbieżności.

Teraz w najbliższy wtorek 29 sierpnia 2023r odbędzie się kolejny etap sporu zbiorowego z udziałem mediatora. Co to oznacza w praktyce? Jeśli podczas rozmów z udziałem mediatora nie uda się wypracować porozumienia kończącego spór zbiorowy i mediacje zakończyłyby się fiaskiem, będziemy mieli jeszcze zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dwie możliwości. Pierwsza, to przeprowadzenie referendum i po jego pozytywnym rozstrzygnięciu rozpoczęcie strajku lub skierowania sporu zbiorowego do tak zwanego arbitrażu. Zakładamy jednak, że kompromis jest możliwy do wypracowania i nie będziemy musieli stawać przed koniecznością podjęcia trudnych, ostatecznych decyzji.

Organizacje związkowe, z którymi wspólnie razem prowadzimy jako WZZPP rokowania w ramach sporu zbiorowego:

Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Eksploatacji Poczty Polskiej S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Tarnowie

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Bydgoszczy

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy „Forum”

Związek Zawodowy Kierowców i Pracowników Poczta Polska S.A.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Transportu Samochodowego Poczty Polskiej