Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Rozbiórki rejonu, a dodatkowe wynagrodzenie za pracę


WZZPP sąd pracy

Wielokrotnie już poruszaliśmy tematykę zadaniowego czasu pracy. Jak się okazuje, Poczta Polska S.A. nie przestrzega obowiązującego prawa w tym zakresie. Nadal, co zostało już wielokrotnie potwierdzone przez wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy, listonosze objęci zadaniowym czasem pracy nie mają uściślonej ilości zadań do wykonania w ramach swojej umowy o pracę. Według Pracodawcy, wymiarem tych zadań jest rejon doręczeń, co jest niezgodne z przepisami kodeksu pracy. Idąc jednak tokiem rozumowania naszego Pracodawcy, skoro rejon doręczeń jest „zadaniem”, to rozbiórka innego rejonu doręczeń lub obsługa dodatkowego rejonu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, za które listonoszom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, którego oczywiście Pracodawca nie wypłaca. Okazuje się, że przed wprowadzeniem od 01 lipca 2022 roku zadaniowego czasu pracy dla wszystkich listonoszy, w niektórych jednostkach (RS) listonosze za rozbiórkę lub obsługę dodatkowego rejonu, mieli wypłacane dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Zresztą nadal w niektórych jednostkach (RS) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu rozbiórek lub obsługi dodatkowego rejonu doręczeń mają listonosze wypłacane, co również potwierdzają wystąpienia pokontrolne OIP. Stąd też opracowany został wzór wezwania jakie każdy listonosz może wystosować do Pracodawcy i zażądać wypłacenia zaległego dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu rozbiórek lub obsługi dodatkowego rejonu doręczeń.  Najprawdopodobniej Pracodawca nie tylko nie wypłaci należnego listonoszowi dodatkowego wynagrodzenia, ale również nie udzieli żadnej odpowiedzi. Wobec czego kolejnym krokiem będzie skierowanie żądania na drogę sądową w formie pozwu. Nasza organizacja wszystkim naszym członkom zapewnia pomoc, w tym bezpłatną obsługę prawną oraz szereg niezbędnych dokumentów, między innymi wystąpienia  OIP, które będą kluczowe do zasądzenia przez sąd dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Wzór wezwania można pobrać w tym miejscu.