Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Relacja ze spotkania w sprawie wzrostu wynagrodzeń.


04.10.17r.
Relacja ze spotkania w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

Stronę pracodawcy reprezentowali Państwo Prezesi: Sypniewski, Dąbrowski i Ziomek, a także Pani Dyrektor Grzegorczyk.

Spotkanie rozpoczęło się z około 20 minutowym opóźnieniem. Zebranym przedstawiono wyniki Spółki. Według zarządzających płynność finansowa jest pod kontrolą. Tradycyjnie grudzień będzie miesiącem kluczowym.

Po dość jałowej dyskusji pracodawca w końcu przedstawił swoją wizję dotyczącą wzrostu wynagrodzeń. Trzeba przyznać, że takiej propozycji w historii naszej Spółki jeszcze nie było. Ewentualną podwyżką miałyby zostać objęte konkretne stanowiska, z którymi mamy największe problemy, jeśli chodzi o rekrutacje, a także które płacowo odbiegają znacznie od płac rynkowych. Strony zobowiązałyby się również do wzrostu wynagrodzeń dla kolejnych grup w roku 2018.

Propozycje pracodawcy:

Listonosze i kierowcy do 3,5 tony

Wzrost wynagrodzeń do uzgodnionej kwoty na etat plus zwiększenie kwotowe za doświadczenie zawodowe.

Kierowcy powyżej 3,5 tony

Wzrost wynagrodzeń do uzgodnionej kwoty na etat. W tym przypadku pracodawca proponuje zrównanie płac wszystkim pracownikom w tej grupie zawodowej.

Naczelnicy

Wzrost wynagrodzeń do uzgodnionej kwoty na etat plus zwiększenie kwotowe w zależności od liczby podległych filii i zatrudnionych listonoszy.

Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych środowisk przedstawione propozycje będą nie do przyjęcia. My jednak uważamy je za dobry wstęp do konstruktywnych rozmów na temat likwidacji dysproporcji płacowych. WZZPP w ciągu najbliższych dni przedstawi swoje stanowisko w tej kwestii. 

Piotr Górzny
Z-ca Przewodniczącego WZZPP