Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Relacja ze spotkania 06-03-2019r


spotkanie

Ze względu na zawirowania zdrowotne przez długi okres nie brałem udziału w spotkaniach pracodawcy ze związkami zawodowymi. Po długiej nieobecności w dniu 06-03-2019 r w Warszawie uczestniczyłem w takim spotkaniu. Tym razem przedmiotem miało być: Omówienie zakresu działania Biura Architektury Sieci Logistycznej. Omówienie zakresu działania Wydziału Zamówień Centralnych oraz Wydziału Zamówień Terenowych. Omówienie zagadnień dotyczących Pionu Operacji Logistycznych poruszanych na poprzednim spotkaniu z partnerami społecznymi.

Naiwnie sądziłem, że przez te ponad dwa lata mojej nieobecności coś się zmieniło. Nic bardziej mylnego. Zarówno postępowanie przedstawicieli Pracodawcy jak i postawa związkowców nie uległy żadnym zmianom. W spotkaniu uczestniczył  Członek Zarządu PP S.A Pan Paweł Przychodzień, Dyrektor ds. Dialogu Społecznego – Pełnomocnik Zarządu Pan Jerzy Skibniewski i kilku dyrektorów, których nazwisk nie zdążyłem nawet zanotować. Może to moja ułomność, a może prowadzący spotkanie sądził, iż są oni znani uczestnikom i przedstawianie potraktował, jako czystą formalność.

Czytając tematy spotkania sądziłem, że rozpocznie się ono od omówienia zagadnień poruszanych na poprzednim spotkaniu, czyli ostatniego punktu i znów odżyła moja wielka naiwność. Większość czasu zdominowały wypowiedzi Pana Prezesa Przychodzień, co z uwagi na ważność piastowanej funkcji trzeba potraktować, jako rzecz zrozumiałą. Jednak dziwną wydaje się próba całkowitego ich pominięcia przez prowadzącego.

Tyle uwag ogólnych. Na temat meritum spotkania wiele napisać się nie da. W najbliższym czasie utworzony zostanie kolejny wydział centralny i kolejne biuro. Nowy Wydział Zamówień Centralnych  będzie liczył 143 etaty – dziś 62 i będzie się zajmował zakupami np. wody, co wywołało najwięcej kontrowersji na sali. Powstał również zespół do alokacji sieci infrastruktury – 10 osób wyłączonych z ZUZP, co oznaczać może dowolne kształtowanie wynagrodzeń dla tych pracowników.

Z przebiegu całego spotkania wniosek jest jeden. Po raz już nie wiadomo który, rozrasta się w naszej firmie administracja centralna, a zadania w lwiej części będą musieli wykonywać ci, co są na samym dole. W słynnej już sprawie uruchomienia Centralnej Rozdzielni Gabarytów, co budziło i budzi szereg kontrowersji i zastrzeżeń, powołano Zespól, ale nie wiadomo czym się zajmuje i kiedy będą znane wyniki prac tego Zespołu- czyli też nic nowego.

Należy zaznaczyć, że wczorajsze spotkanie 06 marca 2019r nie dotyczyło w ogóle kwestii wynagrodzeń, tym bardziej ich wzrostu.

Józef Grabarczyk