Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Region Wrocławski


Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty
Komisja Terenowa nr 8

ul. Zygmunta Krasińskiego 1-950-945 Wrocław
Przewodnicząca: Aleksandra Czajka 
tel: 668-807-887 mail: aleksandraczajka@wzzpp.pl

Koło przy Komisji Terenowej nr 8
działające w POL RD Wrocław

ul. IBN Siny Awicenny 21 50-900 Wrocław
Przewodnicząca Koła: Agata Stan-Kamińska
tel: 724-509-880