Region Katowicki


Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty
Komisja Terenowa nr 6

ul. Źródlana 642-200 Częstochowa
Przewodniczący: Jacek Chłąd 
tel: 519-064-111  mail: jacekchlad@wzzpp.pl