Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Psy szczekają, karawana jedzie dalej.


Czy Poczta Polska S.A. jeden z większych pracodawców w kraju, przestrzega obowiązujących przepisów prawa pracy wynikających bezpośrednio z Kodeksu Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych? Okazuje się bowiem, że pomimo dziesiątek kontroli ze strony Okręgowych Inspektoratów Pracy, wydanych tyleż samo wystąpień i negatywnych wniosków pokontrolnych w zakresie naruszania praw pracowników, na Poczcie Polskiej nie robią one żadnego wrażenia. Śmiało można tu przywołać stare powiedzenie „psy szczekają, karawana jedzie dalej”. Potwierdzeniem tych faktów, niech będzie wystosowane pismo przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, do Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy w Warszawie. Jak wynika to wprost z treści pisma, pomimo skierowanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy do Poczty Polskiej S.A. wystąpień i wniosków pokontrolnych celem ich wykonania, pracodawca nie tylko nie zamierza zaprzestać nieprzestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy, ale odmawia wprost ich realizacji. Stosując pewnego rodzaju analogię, coś nam to przypomina, jednakże nasze spostrzeżenia pozostawimy dla siebie. Z treścią pisma OIP w Opolu wystosowanym do DP GIP można zapoznać się w tym miejscu. Jeśli tylko poznamy jakie dalsze kroki podejmie GIP w tym zakresie, oczywiście będziemy o tym na bieżąco informować na naszej stronie internetowej lub na naszym profilu Facebook.