Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Propozycja WZZPP – zmiany w ZUZP


P/WZZ/20/19

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Zarządu PP S.A. propozycję zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Z treścią pisma, można zapoznać się tutaj.