Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Pikieta pod siedzibą PP S.A. 09-10-2019


WZZPP i ZA

W dniu wczorajszym 9 października 2019 taka jak zapowiadaliśmy, odbyła się pikieta pod siedzibą Poczty Polskiej S.A.  Również na ten dzień, o wiele wcześniej zostało potwierdzone spotkanie z Prezesem PP S.A. Panem Przemysławem Sypniewskim na godzinę 13:00, o które zabiegali przedstawiciele WZZPP. Pierwotnie spotkanie to miało się odbyć 2 października 2019, ale z nieznanych nam powodów zostało odwołane, a następnie przełożone na środę 9 października. W tym miejscu należy podkreślić, że pracodawca,  z Przewodniczącym Zarządu WZZPP Piotrem Moniuszko rozwiązał umowę o pracę w dniu 7 października. Pomimo takiego zachowania pracodawcy, członkowie Zarządu WZZPP byli gotowi do spotkania z Prezesem PP S.A. i na słowie gotowi powinniśmy zakończyć. Okazało się bowiem, że na kilka godzin przed spotkaniem zostało ono odwołane. Ze strony pracodawcy padła argumentacja, że skoro w ten dzień jest organizowana pikieta pod siedzibą spółki, to Prezes Sypniewski odmawia spotkania się z przedstawicielami WZZPP. Nikt z kierownictwa spółki nie wziął pod uwagę ważnego faktu. Gdyby do czasu spotkania z Prezesem Sypniewskim nie doszło do rozwiązania umowy o pracę z Przewodniczącym Moniuszko, nie było by powodów do organizacji pikiety. Przedstawiciele WZZPP złożyli w siedzibie spółki petycję skierowaną do Prezesa Sypniewskiego.

W tym miejscu, pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom organizowanej przez nas i Związkową Alternatywę pikiety, w tym:

– pracownikom i sympatykom WZZPP

– Przewodniczącemu Związkowej Alternatywy Piotrowi Szumlewiczowi

– Przewodniczącemu Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotrowi Ikonowiczowi

– Przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monice Żelazik

– Wiceprzewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszcze Szelągowskiej

– przedstawicielce partii RAZEM Magdalenie Biejat

– oraz wszystkim innym, których nie wymieniliśmy.

Dziękujemy również niektórym pracownikom centrali PP S.A. którzy to z okien obserwowali przebieg pikiety i symbolicznymi gestami podniesionego kciuka w górę, w ten sposób się z nami solidaryzowali.

Planowane są kolejne pikiety, demonstracje, na które już zapraszamy wszystkich chętnych. O terminach i miejscach będziemy informować na bieżąco na naszym profilu facebook.com/wzzpp/

Petycja jest dostępna tutaj