Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Odpowiedź pracodawcy – zmiany w ZUZP


odpowiedż na pismo

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo P/WZZ/19/19 z 31 lipca 2019r. Podkreślić tylko należy, że WZZPP nie podpisało w 2015r Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, gdyż w naszej ocenie dokument ten jest delikatnie określając bublem prawnym, jest nieprecyzyjny, dający pełną swobodę pracodawcy do interpretowania poszczególnych regulacji, co już wielokrotnie Kierownictwo Spółki wykorzystywało. Ponadto, jak wskazywaliśmy w piśmie z 31 lipca br. tabela zaszeregowań wynagrodzeń zasadniczych stanowiąca załącznik do ZUZP, prowadzi bezpośrednio do nierównego traktowania pracowników. Z odpowiedzią pracodawcy, można zapoznać się tutaj.

W związku z oczekiwaniem pracodawcy wobec WZZPP, do przedstawienia propozycji zmian  Zakładowego Układu Zbiorowego pracy, w najbliższym czasie przekażemy je Kierownictwu Spółki.