Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Odpowiedź na propozycje Pracodawcy


W dniu wczorajszym przedstawiliśmy jaką propozycje w sprawie postulatów w ramach sporu zbiorowego otrzymaliśmy od pracodawcy. Po wewnętrznej dyskusji i biorąc do tego płynące głosy od Was pracowników, przygotowaliśmy odpowiedź, która dziś została skierowana do Pracodawcy. Z treścią odpowiedzi, możecie zapoznać się poniżej:

„W odpowiedzi na pismo znak: CKS.WWPS.068.27.2023 z dnia 05 października 2023 r. informujemy, że przedstawiony projekt „Porozumienia o zawieszeniu sporu zbiorowego” jest nie do przyjęcia a samo „zawieszenie sporu zbiorowego” nie jest uregulowane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. Spośród 7 zgłoszonych postulatów, Pracodawca w projekcie porozumienia zawieszenia sporu zbiorowego uznał za skutecznie zgłoszony tylko postulat płacowy, pomijając inne, które były procedowane w ramach rokowań oraz mediacji.  Jesteśmy zaskoczeni, gdyż podczas mediacji strona społeczna odstąpiła od 3 postulatów pozostawiając do dalszego procedowania 4.  

Jesteśmy gotowi przed 11 października 2023 r. usiąść do stołu z Pracodawcą i zakończyć spór zbiorowy nie „zawieszeniem” go, ale porozumieniem. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, naszym celem nie jest przeprowadzenie w Poczcie Polskiej S.A. strajku ostrzegawczego, ale zakończenie sporu zbiorowego kompromisem.”