Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Odc. 4 Projekt nowego ZUZP-u


projekt

W 2010 roku zarejestrowany został dokument zwany przez nas systematycznie Złym Układem Zbiorowym Pracy. Uważaliśmy go i nadal uważamy za szkodliwy dla Pracowników. Również obowiązujący Regulamin premiowania uważamy, łagodnie ujmując, za niedoskonały. W obu tych dokumentach WZZPP stroną nie jest, bo na niektóre zapisy tam zawarte zgody naszej nie było i nie ma. Sądziliśmy jednak, że gorzej być już nie może. Okazuje się jednak, że może.

Od słynnych, tak zwanych „ćwierkających wiewiórek” otrzymaliśmy projekt nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wraz z zasadami premiowania. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że dokument ten Pracodawca przedstawił jedynie organizacjom reprezentatywnym. Pewne jest, że WZZPP oficjalną drogą tego projektu nie otrzymał. Z tego, co przekazali nam Koledzy z innych związków zawodowych również do nich taki dokument nie dotarł.

Dziwi nas niczym nie uprawnione szczególne traktowanie tak zwanych organizacji reprezentatywnych. Wątpliwości i pewne domysły budzi również fakt, że pozostałe związki zawodowe nie mają wiedzy o planowanych, kluczowych zmianach dotyczących Pracowników Spółki.

Przedstawiamy główne zmiany w stosunku do obowiązującego układu na razie bez żadnego komentarza z naszej strony. Na dzień dzisiejszy oczekujemy od Pracodawcy informacji, czy rozpoczęto już negocjacje nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy i dlaczego pomięto przy wysyłce projektu tego dokumentu pozostałe związki zawodowe.

1. Wyłączenie z układu Kluczowych Specjalistów, Doradców Zarządu, Zastępców Dyrektorów, Dyrektorów. 

2. Dodanie nowych form płacy, tj. czasowo-prowizyjnej i czasowo-premiowo-prowizyjnej.

3. Grupy stanowisk lub rodzaje czynności, które objęte mają być prowizją ustalać ma uchwała Zarządu PP.

4. Likwidacja dodatku stażowego.

5. Likwidacja dodatku funkcyjnego.

6. Likwidacja dodatku za pracę przy konwojowaniu powierzonych do przewozu ładunków wartościowych.

7. Możliwość dodatkowego wynagrodzenia za udział w projektach strategicznych w roli kierownika tego projektu.

8. Zmiana podstawy wymiaru nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych lub rentowych do 75% wynagrodzenia zasadniczego.

9. Dotychczas obowiązujące przepisy określają, że nagrody jubileuszowe przysługują do 31.12.2020 roku. Dodatkowo po tym dniu odprawy emerytalno-rentowe będą wypłacane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W nowym projekcie natomiast, do tych dwóch ograniczeń związanych z tym terminem dodano również likwidację dodatkowej odprawy pośmiertnej.

10. Z chwilą ewentualnego wejścia w życie nowego układu traci moc obowiązujący Regulamin premiowania, a nowe zasady premiowania są załącznikiem do układu.

11. Po raz kolejny nasz postulat uproszczenia zasad przyznawania premii został pominięty. Tak skomplikowanego systemu jeszcze nie widzieliśmy. Pięć mierników, przy czym każdy z nich ma swoje warunki i dodatkowe wskaźniki. Aby ustalić wysokość ostatecznej premii należy zastosować kolejne trzy wzory celem uzyskania kolejnych wskaźników. W tym ostatnim jednym z czynników mnożenia jest „realizacja miernika warunek uruchomienia premii”. Przy czym, w przypadku gdy Zarząd Spółki nie podejmie decyzji o uruchomieniu premii miernik ten przyjmuje wartość „zero”, co oznaczać musi, że wynik ostatecznego wzoru wynosić będzie również „zero”. Dodać w tym kontekście należy, ze zgodnie z zapisami w projekcie za obliczenie wysokości procentowej premii odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony.

12. Aby zobrazować „prostotę” nowych zasad premiowania ograniczymy się już tylko do podania nazw załączników do tych zasad. „Mierniki premiowe i poziomy premii docelowej”, Krzywe premiowe”, „Zastosowanie krzywych premiowych, okresy premiowe i częstotliwość wypłaty premii”, „Opis grup premiowych”.

13. Jeden z punktów projektu określa, że układ wchodzi w życie 1.11.2014 roku bądź w pierwszym dniu miesiąca przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym układ zostanie zarejestrowany w OIP.

O ile jest to rzeczywiście oficjalna wersja proponowana przez Pracodawcę mamy nadzieję, że związki zawodowe staną murem i w jednym, wspólnym szeregu za Pracownikami, których reprezentują.