Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Odc. 17 Bo zaufałam pracodawcy…


(…)dostałam wypowiedzenie umowy o pracę z powodu bezprawnego otrzymania świadczenia z ZFŚS. Informuję, że zwróciłam otrzymane świadczenie w terminie wskazanym przez pracodawcę, jednak poniosłam najsurowszą karę- karę zwolnienia z pracy.

Nadmieniam, że przez wszystkie lata pracy (27 lat nienagannej pracy) uplasowałam się w grupie najlepszych pracowników. Posiadam uprawnienia do udzielania ubezpieczeń MTU, PTUW oraz certyfikat Banku Pocztowego. Pragnę dodać, iż pod koniec mojej pracy dostałam pisemną pochwałę jako jeden z najlepszych agentów ubezpieczeniowych. Myślę, że ma również znaczenie to, iż w 2000 roku obroniłam pocztę, przeżywając napad z bronią w ręku, co też nie było obojętne dla mnie i mojej rodziny.

(…) W czerwcu tego roku związki zawodowe chciały mnie reprezentować, ale niestety odmówiłam ufając pracodawcy i nie spodziewając się, że po spłacie zadłużenia i przyznaniu się do winy poniosę tak surową karę jak zwolnienie z pracy (…).