Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Odc. 27. Kolejny etat…


układ się sypie

Otrzymaliśmy ciekawy komentarz od jednego z pracowników. Prezentujemy w naszej ocenie najciekawszy fragment.

„Związki reprezentatywne w PP S.A.  jako organizacje, nie przypominają hermetycznego tworu opartego na sile pracowników. Tworzą wraz z pracodawcą układ, który nie sprzyja załodze, a jedynie wąskim interesom części liderów związkowych. Widać to choćby po dodatkowych ekstra płatnych związkowych etatach. Inne drobne interesy i incydentalna życzliwa współpraca pomiędzy pracodawcą, a przedstawicielami związków reprezentatywnych, okazuje się być monolitycznym układem nastawionym na maksymalne wykorzystanie zaufania pracowników. Drobne przysługi stają się warunkiem egzystencji, a także uprawnieniem do żądania wzajemnego świadczenia. Milczenie pozostałych związków i pracowników, jest niczym nieskrępowany rozwój choroby. Teraz mamy kolejny przykład. Zadać sobie należy pytanie. Czy ostatnie negocjacje w ramach sporu zbiorowego zgłoszonego przez ZZPP dotyczyły poprawy warunków finansowych załogi (podwyżek), czy też kolejnego etatu dla przewodniczącego ZZPP? Podwyżek nie ma. Kolejny etat związkowy jest”