Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Odc. 14 Wyzwania wzrostu w naszych portfelach.


portfel

Zarząd PP S.A. początkiem roku wprowadził program o wdzięcznej nazwie „Wyzwania wzrostu” dzięki czemu szuka się oszczędności wszędzie tam, gdzie przez ostatnie kilkadziesiąt lat trwoniono nasz majątek. Nagle ktoś obudził się i widzi możliwości oszczędzania, które to są wprowadzane nawet w granicach absurdu. Najprostsze dwa przykłady to wykręcanie połowy żarówek w urzędzie pocztowym i siłowe zmniejszanie przejeżdżanych kilometrów przez listonoszy w rejonach. Tę listę absurdów można by było tworzyć w nieskończoność. Nieważne w tym wszystkim jest to, że czynione oszczędności dotykają głównie tych, co Poczcie Polskiej przychody generują i niezbędne im są właściwe warunki i możliwości, by nadal te przychody generować. 

Widocznie w wyniku tych oszczędności uruchomiono sztab specjalistów od public relations, tzw. pijar-owców, którzy mają pokazać pracownikom, jak w tych trudnych dla siebie sytuacjach dać sobie radę. Skoro oszczędzamy na prawie wszystkim, a w niedługim czasie kierownictwo spółki zacznie oszczędzać również na naszych wynagrodzeniach, to właśnie wcześniej wspomniani pijar-owcy PP S.A. od dłuższego już czasu na łamach intranetu, prowadzą „szkolenia” jak każdy pracownik może w swoim domowym budżecie zaoszczędzić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.

I w tak oto prosty sposób wszyscy możemy być zadowoleni. Zarząd PP S.A.- bo dużo oszczędzi na naszych warunkach pracy i wynagrodzeniach, my jako pracownicy- bo nauczymy się teraz też oszczędzać we własnym portfelu tak, aby za kilka miesięcy, gdy obniży się nam wynagrodzenia, wystarczyło nam na godne przeżycie.

Nie wiem jak dziękować.