Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

O co chodzi z obniżaniem wynagrodzeń?


https://wzzpp.pl/o-co-chodzi-z-obnizaniem-wynagrodzen/

Jak powszechnie wiadomo, Zarząd PP S.A . szukając oszczędności chce sięgnąć do kieszeni pracowników. Mówimy – sprawdzam i bliżej przyglądamy się tej propozycji. Bazując na danych, które są nam częściowo znane postanowiliśmy wyliczyć, oczywiście w przybliżeniu, jak duże będą to oszczędności.

Zarząd PP S.A. ma mieć obniżone wynagrodzenia o 10%

Wynagrodzenie prezesa – 49 000 zł, zatem 10% tej kwoty to 4900 zł

Pozostali wiceprezesi – 47 000 zł, zatem 10% tej kwoty to 4700 zł x 5 wiceprezesów, co nam daje 23 500 zł

Obniżanie wynagrodzeń ma trwać 3 miesiące. Więc liczymy 4900 zł x3 + 23500 zł x3 = 14700 + 70500 = 85 200 zł – wartość obniżonych wynagrodzeń zarządu PP S.A.

250 pracowników wyłączonych z ZUZP ma mieć obniżone wynagrodzenie o 5%. Przyjmujemy, że średnio jeden pracownik wyłączony z ZUZP ma wynagrodzenie w wysokości 20 000 zł. Wobec czego 5% z 20 000 zł = 1000 zł. Zatem 250 pracowników x 1000 = 250 000 zł. Pozostaje to przemnożyć przez 3 miesiące, zatem łącznie daje to nam 750 000 zł oszczędności.

 

Przeliczenie pozostałych 80 000 pracowników, którym mają być obniżone wynagrodzenia o 1%, indywidualnie byłoby dość skomplikowane, zatem przyjęliśmy średnie wynagrodzenie w spółce na poziomie 4500 zł. Być może i ta kwota jest zawyżona, ale głównie chodziło nam by w przybliżeniu poznać jakiego rzędu mają być to oszczędności.

1% z 4500 daje nam 45 zł. A więc 80 000 x 45 zł = 3 600 000 zł za jeden miesiąc. Zatem 3 600 000 x3 = 10 800 000 zł.

Sumując teraz wszystko razem

zarząd PP S.A – 23 500 zł

250 pracowników wyłączonych z ZUZP – 750 000 zł

80 tysięcy pracowników – 10 800 000 zł

Razem daje to kwotę  – 11 573 500 zł

Oczywiście do tej kwoty 11 573 500 należałoby doliczyć jeszcze oszczędności na kosztach po stronie pracodawcy, co zamknęłoby się kwotą około 15 000 000 zł. Zastanawiające jest, że taka kwota może znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej spółki, o przychodach około 7 mld zł rocznie.

Poczta Polska S.A. podała również, że nastąpił spadek w przesyłkach listowych o 21%. Postanowiliśmy i tu szacunkowo przeliczyć, jaka to może być w przybliżeniu kwota rzekomej straty w przychodach spółki.

Zakładając, że roczny przychód PP S.A. to 7 mld zł, a udział w tym przychodzie z przesyłek listowych stanowi 65 %, to roczny przychód z samych listów daje nam około 4mld 550 mln zł. Spadek w przesyłkach listowych zakładamy, że jest za okres 4 miesięcy (styczeń, luty, marzec, kwiecień). Wobec czego za te 4 miesiące spadek przychodów wynosił będzie w przybliżeniu oczywiście około 250 mln zł. Strata oczywiście jest zatem dość wysoka, tylko małe ale…

W oficjalnym komunikacie Poczta Polska S.A. podała, że za 3 miesiące pracownicy nie będą mieli odprowadzonych składek za ubezpieczenie społeczne do ZUS. Zakładając średnio, że wielkość składki nieodprowadzonej za 1 pracownika wynosi 1000 zł, to przy 80 000 pracowników, za jeden miesiąc spółka zaoszczędziła 80 mln zł. Składki nie będą odprowadzane przez 3 miesiące, wobec czego PP S.A. z tytułu nieodprowadzenia składek ZUS oszczędza około 240 mln zł.

Porównując w przybliżeniu policzony spadek przychodów za 4 miesiące, który wyniósł około 250 mln zł do oszczędności z tytułu nieopłacenia składek ZUS w kwocie około 240 mln zł, praktycznie bilansuje poniesioną stratę.

Trudno jest nam zrozumieć intencje władz PP S.A. jakimi kierują się w zakresie szukania około 15 mln zł w kieszeniach pracowników. Ta kwota nie ratuje firmy tym bardziej, że strata na przesyłkach listowych zostanie pokryta oszczędnościami na ZUS.

To, że do tej pory spadły usługi listowe o 21% nie musi oznaczać, że ten trend utrzyma się do końca roku. Może się bowiem okazać, że na koniec roku spadek w usługach listowych może być jednocyfrowy, albo żaden.

O co chodzi z obniżaniem wynagrodzeń? Nadal szukamy odpowiedzi…