Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Nowy wzór deklaracji


Na Waszą prośbę, zamieszczamy nowy druk deklaracji członkowskiej, gdzie zamiast upoważnienia do potrącania składek członkowskich przez pracodawcę, jest zobowiązanie do wpłacania składki bezpośrednio na nasz rachunek bankowy. Rozumiemy, że nie każdy pracownik chce, by dostępna stała się wiedza dla pracodawcy o przynależności do naszej organizacji związkowej. Stąd do pobrania jest nowy szablon deklaracji. Pamiętać tylko należy o systematycznym opłacaniu składek.

Nowy wzór deklaracji dostępny jest w zakładce dokumenty oraz tutaj.

Oczywiście tak jak i wcześniej, deklaracje należy pobrać, wydrukować, wypełnić swoimi danymi i odesłać na adres związku:

WZZPP

Krasińskiego 1-9

50-945 Wrocław

skr. poczt. 1989