Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Nihil fit sine causa…


Nihil fit sine causa

… czyli – nic nie dzieje się bez przyczyny. Skąd takie nagłe i dość radykalne działania pocztowej Solidarności? Akcja żółtej karki dla Zarządu PP S.A., spór zbiorowy, zapowiedź manifestacji pod KPRM. Nic nie dzieje się bez przyczyny i nie należy raczej doszukiwać się w tym fatalnej sytuacji pracowników, niskich zarobków, braków kadrowych w eksploatacji itd., że nagle KM NSZZ Solidarność dostrzegła te problemy i podjęte działania mają służyć pracownikom. Pewne dokumenty, temu zaprzeczają. Można wręcz postawić tezę, że zgłoszenie sporu zbiorowego oraz wystawienie Zarządowi PP S.A. przez pocztową Solidarność żółtej kartki, związane jest z decyzją Rady Nadzorczej i nieobsadzeniem w Zarządzie PP S.A. pana Wiesława Włodka, bardzo mocno zresztą związanego z pocztową Solidarnością. Zresztą żółtą kartkę Solidarność wystawiła Zarządowi już dużo wcześniej, bo 12 marca 2019. To, że komunikat o decyzji  RN pojawił się kilka dni po zgłoszeniu przez Solidarność sporu zbiorowego, nie oznacza że liderzy Solidarności nie mieli wiedzy, że „ich” człowiek nie otrzyma „rekomendacji” RN. Raczej ją posiadali, gdyż decyzja o wszczęciu sporu zbiorowego uzależniona była od obsadzenia w fotelu członka Zarządu pana Wiesława Włodka. Pozycja wiceprezesa PP S.A.  była już zachwiana wcześniej, o czym świadczy decyzja nr 1/03/2019 z 12 marca 2019 KM NSZZ Solidarność jak i decyzja nr 2/03/2019 z 12 marca 2019 podważająca tryb wyboru firmy przygotowującej profile kandydatów do zarządu PP S.A., wskutek czego wyłoniona firma nie dawała szans na kolejną kadencję dla pana Wiesława Włodka, a które to dokumenty zostały przesłane do nadzoru właścicielskiego PP S.A.  Obecnie okazuje się, że trwają usilne działania, by jednak pan Wiesław Włodek mógł zasiąść w Zarządzie PP S.A. Wystarczyłaby tylko drobna korekta Statutu Poczty Polskiej S.A.  co w obecnych realiach byłoby do zrobienia w ciągu kilku tygodni, poprzez zwiększenie składu Zarządu PP S.A. z maksymalnych 6 członków, do 7. Ustalenia i rozmowy w tej sprawie ponoć trwają. Także dalszy spór zbiorowy Solidarności, założyć należy będzie uzależniony od dalszych losów pana Wiesława Włodka.