Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Nieuregulowana sprawa kierowców PPO


Kierowcy PPO

Pod koniec ubiegłego roku pracownicy PPO Regionu Południe wystosowali stosowne pismo, w którym to wyrazili swoje niezadowolenie z tytułu wymuszania na nich prowadzenia pojazdów służbowych (samochodów uprzywilejowanych oraz bankowozów). Nie zgadzają się oni na prowadzenie pojazdów, gdyż czynności te wykraczają po za zawartą przez nich umowę o pracę. Ponadto prowadząc pojazd biorą odpowiedzialność za osoby znajdujące się w pojeździe, przewożone wartości , wszelkiego typu uszkodzenia pojazdu, a jakiekolwiek zdarzenie na drodze skutkować może mandatem, odpowiedzialnością karną, utratą prawa jazdy. itp. Do tego dochodzi konieczność wykonania badań lekarskich do kierowania pojazdów uprzywilejowanych, udania się we własnym zakresie do wydziału komunikacji, tam zaś opłacenie z własnych środków kwoty 50 zł za wydanie zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Niestety, ale ze strony Dyrektora PPO Południe oraz samego kierownictwa PP S.A. nie ma żadnego zainteresowania tym tematem, prócz jednego spotkania z którego do dnia dzisiejszego nic nie wynikło. W związku z lekceważącym podejściem do tej sprawy w dniu dzisiejszym koledzy z WZZPP KT nr 6 wystosowali stosowne pismo (czytaj) do Dyrektora PPO Południe. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.