Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Komunikat


komunikat

W ostatnim czasie, pracodawca nie przesyła do naszej organizacji żadnych informacji w zakresie planowanych spotkań ze stroną społeczną, nie przeprowadza konsultacji w zakresie zamiaru rozwiązania umowy z pracownikiem, zmiany warunków zatrudnienia, czy też np. zajęcia stanowiska przez związek z tytułu odwołania się pracownika od potrąconej premii. Stąd też apelujemy do Was, że w przypadku gdyby doszło do rozwiązania umowy o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, potrącenia premii itp. zgłaszajcie to do nas. Dane kontaktowe dostępne są tutaj. Wszelkiego tego typu decyzje pracodawcy, będzie można skutecznie podważyć. Z naszej strony zostały już podjęte stosowne kroki, by pracodawca wywiązywał się prawidłowo ze swoich obowiązków. Bierzemy jednak pod uwagę, że to może trochę potrwać. Stąd też raz jeszcze apelujemy, zgłaszajcie do nas wszelkiego typu sprawy.