Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Komunikat „Porozumienia 18-10-2021”


Po wielu miesiącach rozmów z pracodawcą w zakresie zgłoszonych przez nas postulatów w ramach sporu zbiorowego, nie udało się nam osiągnąć i wypracować kompromisu. W ostatnim spotkaniu z udziałem mediatora rozmowy o poprawieniu sytuacji pracowników, nie przyniosły również żadnego postępu. Stąd też po wewnętrznych konsultacjach postanowiliśmy o przeprowadzeniu w Poczcie Polskiej S.A. w dniu 11 października 2023r dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w godzinach 08:00 – 10:00.

Szalę goryczy przelała informacja, że kadra menadżerska dość dobrze jak na warunki rynkowe wynagradzana, otrzymała w sierpniu br premie/nagrody za wykonanie minimum 60% planu/zadań. Dodatkowo w dniu 7 września otrzymaliśmy wyrażone oczekiwanie przez pracodawcę o zakończeniu sporu,  poprzez jego wygaszenie, gdzie następnego dnia pracodawca opublikował komunikat o rozpoczęciu rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń z dwoma innymi organizacjami związkowymi.

Stąd też apelujemy do Was o przystąpienie w dniu 11 października 2023r do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Od Waszego zaangażowania i determinacji zależeć będzie, czy w końcu głos dziesiątek tysięcy pracowników dotrze do pracodawcy. Głos bezsilności, bezradności, głos zmęczenia i głos frustracji, gdy za wypłacane wynagrodzenie nie można utrzymać rodziny. Im większe będzie zaangażowanie nas wszystkich, tym większe będą szanse na poprawę naszych warunków pracy, w tym najbardziej istotnych, tych finansowych.  Zwracamy przy tym uwagę, że udział w dwugodzinnym strajku ostrzegawczym jest dobrowolny, nie wolno nikogo zmuszać by powstrzymał się od wykonywania swoich obowiązków służbowych, jak również nie wolno zabraniać wzięcia udziału w strajku ostrzegawczym. W przypadku uczestniczenia w dwugodzinnym strajku ostrzegawczym, należy być świadomym, że pracodawca może oczekiwać odpracowania w innym terminie czasu w którym powstrzymacie się od świadczenia pracy, lub może pomniejszyć wynagrodzenie za czas powstrzymania się od pracy.

Zwracamy się w tym miejscu również do wszystkich związków zawodowych działających w Poczcie Polskiej S.A. o poparcie dla organizowanego protestu w ramach dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Pokażmy w końcu również my, przedstawiciele różnych organizacji związkowych, że pomimo wielu różnic jakie między nami z pewnością są, że w tych okolicznościach potrafimy stanąć ponad podziałami, gdyż chodzi nam wszystkim o to samo, o dobro pracowników.

Pełna treść komunikatu dostępna w tym miejscu.

                                                                                                                             „Porozumienie 18-10-2021”

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Tarnowie – Przewodnicząca Jolanta Burnat

Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Eksploatacji Poczty Polskiej S.A. – Przewodnicząca Joanna Majdecka  

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Bydgoszczy – 

Przewodnicząca Małgorzata Białecka  

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty – Przewodniczący Piotr Moniuszko  

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Transportu Samochodowego Poczty Polskiej – Przewodniczący Mirosław Tarnowski  

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy „Forum” – Przewodniczący Paweł Pietrzak  

Związek Zawodowy Kierowców i Pracowników Poczta Polska S.A. – Przewodniczący Robert Gutowski