Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Komunikat 04-10-2023r


komunikat 04-10-2023

Wcześniejszy komunikat o terminie przeprowadzenia strajku ostrzegawczego jest nadal aktualny. Niestety, ale od naszego ostatniego spotkania z pracodawcą i mediatorem w dniu 18 września 2023r w ramach sporu zbiorowego, nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego żadnej propozycji ze strony pracodawcy, w tym nawet możliwości spotkania. Stąd w dniu dzisiejszym postanowiliśmy zaprosić przedstawicieli pracodawcy i mediatora na spotkanie w ramach sporu zbiorowego w dniu 9 października 2023r – treść przesłanego maila dostępna jest tutaj.

Przesyłamy również kolejny nasz komunikat (dostępny tutaj) oraz dwa wzory informacji jakie możecie wykorzystać, celem wywieszenia w miejscach pracy. Pierwsza z informacji (dostępna tutaj) przedstawia termin strajku ostrzegawczego oraz zgłoszone postulaty. Druga informacja (dostępna tutaj) jest przeznaczona dla klientów. Te dwie informacje są do pobrania i wydrukowania., tak samo jak i komunikat. Dobrze by było, te informacje umieścić wcześniej na przykład na drzwiach wejściowych do placówek,  9 lub 10 października w widocznym miejscu dla klientów, tak by 11 października klienci nie byli zaskoczeni dwugodzinnym strajkiem ostrzegawczym.

Jeśli pracodawca nie będzie zainteresowany spotkaniem się z nami w ramach sporu zbiorowego nawet teraz po wysłanym zaproszeniu, w  dniu 10 października przekażemy Wam jeszcze jeden komunikat oraz kilka wskazówek, między innymi, gdzie będziecie mogli uzyskać pomoc i wsparcie związane z udziałem w strajku ostrzegawczym.